Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

Авточасти и аксесоари

Изберете категория

Icon arrow-right-thin
Изберете категория части

Дизелови системи (23)

Common Rail инжектори

Осигуряват високоефективно изгаряне във всяка ситуация по време на движение: Common Rail инжекторите на Bosch впръскват прецизно горивото директно в горивната камера.

Common Rail инжектори

Осигуряват високоефективно изгаряне във всяка ситуация по време на движение: Common Rail инжекторите на Bosch впръскват прецизно горивото директно в горивната камера.

Common Rail инжектори Bosch eXchange

Осигуряват високоефективно изгаряне във всяка ситуация по време на движение: Common Rail инжекторите Bosch eXchange са фабрично възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Common Rail инжектори Bosch eXchange

Осигуряват високоефективно изгаряне във всяка ситуация по време на движение: Common Rail инжекторите Bosch eXchange са фабрично възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Common Rail помпи

Винаги осигуряват постоянно количество гориво с точно необходимото ниво на впръскване, независимо от ситуацията на пътя: Common Rail помпите на Bosch компресират горивото до 2700 бара и доставят прецизно необходимото количество.

Common Rail помпи Bosch eXchange

Винаги осигуряват постоянно количество гориво с точно необходимото ниво на впръскване, независимо от ситуацията на пътя: Common Rail помпите Bosch eXchange са фабрично възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Впръскващ модул на Departronic

За най-ефективна регенерация на филтъра за частици: впръскващият модул за Departronic на Bosch осигурява прецизно измерено и целенасочено впръскване на гориво в изпускателната система, което се запалва, за да изгори саждите и да даде възможност за регенерация.

Дизелов воден сепаратор

Намалява разходите за поддръжка на търговските превозни средства и удължава експлоатационния живот на първичния дизелов филтър: дизеловите водни сепаратори на Bosch отделят големи количества вода от горивото.

Дизелов предфилтър

Намалява разходите за поддръжка на търговските автомобили и удължава експлоатационния живот на първичния дизелов филтър: дизеловите предфилтри на Bosch отделят ефективно едрите частици и водата от горивото.

Дозиращ модул Denoxtronic

За ефективно третиране на отработените газове: дозиращият модул за Denoxtronic на Bosch впръсква необходимото количество AdBlue в изпускателната система и спомага за намаляване на емисиите от азотни оксиди.

Дозиращ модул Departronic

За поддръжка на ефективната регенерация на филтъра за частици: дозиращият модул за Departronic на Bosch определя необходимото количество и го изпраща към впръскващия модул

Комплект разпръсквач и дюзодържател

Осигуряват върхова мощност с прецизно впръскване на горивото в горивната камера: Изберете комплекта разпръсквач-дюзодържател на Bosch, отговарящ на изискванията за дебит, форма на струята и налягане на впръскване.

Комплект разпръсквач и дюзодържател Bosch eXchange

Осигуряват върхова мощност с прецизно впръскване на горивото в горивната камера: Комбинациите разпръсквач-дюзодържател Bosch eXchange са фабрично възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Подаващ модул Denoxtronic

За ефективна обработка на отработените газове: Подаващият модул за Denoxtronic на Bosch е част от системата, отговорна за подаване на AdBlue към изпускателната система с цел намаляване на емисиите от азотни оксиди

Подаващ модул Denoxtronic Bosch eXchange

За ефективно третиране на отработените газове: Подаващите модули Denoxtronic Bosch eXchange са фабрично възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Помпени елементи

Гарантирана висока производителност за стотици хиляди километри: Помпените елементи на Bosch, състоящи се от бутало и цилиндър на помпата, са произведени с висококачествени производствени методи и материали.

Разпределителни впръскващи помпи

За високопроизводителна, гъвкава инжекционна система: разпределителните инжекционни помпи на Bosch са с компактна конструкция за разнообразни приложения в леки и товарни автомобили, стационарни двигатели и тежки машини.

Разпределителни впръскващи помпи Bosch eXchange

За високоефективна и гъвкава система за впръскване: разпределителните впръскващи помпи Bosch eXchange са възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Редова впръскваща дизелова помпа

Осигурява по-голяма мощност на цилиндрите с по-малко гориво и намалени емисии: Редовата дизелова впръскваща помпа на Bosch се използва в товарни автомобили, в строителни и селскостопански машини и стационарни двигатели.

Система помпа-дюза Bosch eXchange за товарни автомобили

За голяма мощност и ефективно изгаряне в товарните автомобили: Системите помпа-дюза Bosch eXchange са заводски възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.

Система помпа-дюза за леки автомобили

Осигурява максимална мощност и пести гориво: Системата помпа-дюза на Bosch е комбинация от дюза-дюзодържач с интегрирана помпа за високо налягане, осигуряваща налягане на впръскване до 2200 бара за оптимална гориво-въздушна смес.

Система помпа-дюза за товарни автомобили

За голяма мощност и ефективно изгаряне в товарните автомобили: Системата помпа-дюза на Bosch се състои от помпа за високо налягане с отделна комбинация дюза-дюзодържач и осигурява налягане на впръскване до 2 200 бара за оптимална гориво-въздушна смес.

Система помпа-дюзаBosch eXchange за леки автомобили

Осигурява максимална мощност и пести гориво: Системите помпа-дюза Bosch eXchange са заводски възстановени, за да отговарят на същите високи производствени стандарти като новите части и са подложени на строги функционални и качествени тестове.