Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

Авточасти и аксесоари

Изберете категория

Icon arrow-right-thin
Изберете категория части

Сензори (10)

Въздухомер

Поддържа ефективното изгаряне на горивото и поддържа мощността на двигателя: въздухомерите на Bosch измерват действителния въздушен дебит и предават тези данни на ECU.

Детонационен сензор

Високо прецизни и чувствителни: детонационните сензори на Bosch надеждно и прецизно откриват чукането на двигателя, като по този начин поддържат мощността и издръжливостта му.

Сензор за всмукателно налягане и налягане на пълнене(MAP)

Извършва бързи и прецизни измервания на налягането и температурата на всмуквания въздух в двигателите с вътрешно горене: сензор за колектора и бустера за налягане на Bosch позволява прецизно управление на подаването на гориво и оптимизиране на нетретираните емисии.

Сензор за диференциално налягане

Поддържа мощността на двигателя и икономията на гориво на автомобила: Сензорите за диференциално налягане на Bosch измерват точно диференциалното налягане на филтъра за частици и осигуряват на ECU точна обратна връзка за статуса на зареждане.

Сензор за налягане на маслото

За бързо и прецизно измерване на налягането на горивото и маслото: сензорите за масло на Bosch са съвместими с всички видове двигатели (бензин, дизел, CNG и LPG) и трансмисии.

Сензор за твърди частици

Надеждна технология: Сензорът за твърди частици на Bosch се използва за наблюдение на функциите на филтъра за твърди частици и помага за намаляване на частиците в отработените газове.

Сензор на коляновия вал

Определя оборотите на коляновия вал с висока точност на измерване: Bosch сензорите на коляновия вал подпомагат прецизното впръскване/момента на запалване.

Сензор на разпределителния вал

Определя позицията на разпределителния вал с висока точност: сензорите на разпределителния вал на Bosch поддържат прецизното впръскване/запалване.

Сензор позиция на дроселова клапа

Измерва точно и ефективно положение и ъгъл: Сензорите за позицията на дроселовата клапа служат за определя на положението и ъгъла ѝ.

Температурен сензор

За безпроблемна работа на двигателя: Температурните сензори на Bosch поддържат оптимални характеристики на двигателя чрез измерване на температурата на горивото, водата, маслото и въздуха.