Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

Свързан ремонт и Свързан ремонт онлайн

Свързан ремонт
Connected repair visual
Свързан ремонт онлайн
  • Свързан ремонт
  • Connected repair visual
  • Свързан ремонт онлайн

Бъдете по-ефективни и печеливши със Свързания ремонт от Bosch, който интегрира дигитално сервизното оборудване, данните за автомобила, техниците и персонала от обслужване на клиентите, за да споделят сервизната и ремонтна информация.

Свързаният ремонт от Bosch обединява сервизното оборудване с приемната за ускоряване на процесите в сервиза. Сервизните поръчки се определят директно в приемната с клиента и незабавно се предават на оборудването в ремонтното хале, където техниците ще изпълнят задачите си бързо и ефективно. Идентификацията на превозното средство се извършва само веднъж и техниците могат да се концентрират върху задачите си. Всички резултати, дори и снимките, се документират по електронен път и се записват на локалния сървър.

Всички свързани служители могат незабавно и едновременно да видят графика на работното място и състоянието на всяка поръчка във всеки един момент.

Използването на Свързаният ремонт от Bosch означава, че ще прекарвате по-малко време с всеки автомобил, като осигурявате повече услуги и тестове за Вашия сервиз, всеки ден.

Свързан ремонт онлайн от Bosch (необходим е допълнителен лиценз): По-нататъшно повишаване на ефективността и рентабилността на вашия сервиз чрез надграждане до Свързан ремонт онлайн от Bosch: Възползвайте се от всички съществуващи функции на Свързания ремонт от Bosch плюс нова възможност за свързване към всички бъдещи облачно базирани системи за управление на дилърите.

Свързани продукти (3)
Инструмент за диагностично сканиране

Сервизно обслужване на двигателя

Гамата от системи за анализ на двигателя и анализаторите на отработени газове на Bosch са разработени за удобство, скорост и прецизност.
Инструмент за диагностично сканиране

Сервизно оборудване

Цялата гама сервизно оборудване на Bosch е иновативна и надеждна за бърза и лесна диагностика, проверка и ремонт.