Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

Сервизен център за обучение Bosch

Създаден специално за обучение на автомобилните техници.

От 1997 г. всяка година над 120 сервизни техници, служители, членове на професионални организации и преподаватели от университети и професионални гимназии посещават техническите семинари в двата центъра за обучения на Бош в Стара Загора и София.

Създаден специално за обучение на автомобилните техници

Ние подготвяме сложни теми от автомобилната индустрия, като представяме системните технологии заедно със знанията и опита, необходими за практическото им приложение, включително и по темата хибридни и електрически превозни средства.

Център за обучение
Astreco
икона контакти

За контакти

Сервизни обучения от Bosch
Телефон
Имейл