Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Česká republika

Tipy a technologie

Nejnovější tipy a aktualizace technologií přímo pro váš autoservis

Aktuální informace pro úspěšný autoservis: obecné know-how o diagnostice, vlastnostech produktů, montážní návody a další.

Prozkoumejte nejnovější témata

Aktuální informace pro úspěšný autoservis

Alternátor
č. 06/2018

Pohon přídavných agregátů

Alternátorové volnoběžky Bosch

Alternátorové volnoběžky Bosch

Konstrukce

 • OAP (Overrunning Alternator Pulley) (alternátorová volnoběžka s řemenicí)
 • OAD (Overrunning Alternator Decoupler) (alternátorová volnoběžka s oddělovací spojkou)

OAP i OAD mají jednoduchou volnoběžku.

OAD také mají torzní pružinu, která absorbuje energii. To umožňuje lepší vyrovnání nerovností při otáčení klikové hřídele.

Test

Během chodu motoru může být vadná alternátorová volnoběžka identifikována podle neklidného chodu řemenice a souvisejícího hluku. Výsledkem může být také skutečnost, že akumulátor vozidla se nenabíjí, protože se řemenice může otáčet v obou směrech. OAP a OAD se vždy volně otáčejí jen v jednom směru. OAP se okamžitě zablokuje v opačném směru a OAD rychle vytvoří odpor proti otáčení v opačném směru, dokud se nezablokují. Je-li přítomen některý z výše uvedených poruchových stavů, musí být vyměněna příslušná alternátorová volnoběžka.

Správně fungující alternátorová volnoběžka může být identifikována hladkým chodem řemenice a zpožděným zastavení alternátoru po vypnutí motoru.

Následné poškození

Pokud dojde k poškození alternátorové volnoběžky, nemohou být eliminovány torzní kmity a vibrace motoru. Při nízkých otáčkách motoru mohou tyto vibrace způsobit, že řemen běží neklidně a napínací komponenty jsou vystaveny vyššímu než normálnímu zatížení. Toto nejen zvyšuje opotřebení řemenu, ale i dalších komponentů pohonu přídavných agregátů (např. napínací a vodicí kladky, tlumiče torzních kmitů), a ty mohou také předčasně selhat.

Podle použitého typu může být alternátorová volnoběžka buď vyměněna ve vozidle nebo s demontovaným alternátorem upevněným na stojanu (např. na pracovním stole).

Montáž alternátoru
Montáž:

 • V závislosti na směru otáčení alternátoru má volnoběžka buď levý nebo pravý závit.
 • Vložte vhodný montážní nástroj (1) do ozubeného převodu (2) a použijte vhodnou vložku/objímku (3), abyste přidrželi hřídel rotoru.
 • Použijte očkový klíč (4) k uvolnění nebo utažení volnoběžky. Utahovací moment: 80 Nm.
 • Je-li alternátorová volnoběžka navržena pro použití s víčkem, nasaďte dodané nové víčko.

Upozornění

Při demontáži nebo montáži alternátorové volnoběžky nikdy neblokujte ventilátor alternátoru, protože by mohlo dojít k poškození lopatek ventilátoru.

Pokyn

Pokud dojde k poškození alternátorové volnoběžky, může dojít k poškození napínacích a vodicích kladek. Ty musí být také zkontrolovány z hlediska správné funkce a v případě potřeby vyměněny.

Vysokotlaké vstřikovací ventily
č. 04/2018

Skvělá práce je zajištěna: vysokotlaké vstřikovací ventily

Při správném zacházení s vysokotlakými vstřikovacími ventily je možné ventily účinně opravovat

Oprava komponentů vysokotlakého vstřikovacího systému

Společnost Bosch dodává náhradní díly a speciální nástroje pro opravy vysokotlakých vstřikovacích systémů. ESI[tronic] 2.0 poskytuje kompletní diagnostické postupy, po kterých musí následovat pokyny pro montáž, včetně měřených hodnot, příkladů poruch a dokonce obrazů signálů. S tímto typem pomoci od podrobného návodu k obsluze od společnosti Bosch, náhradních dílů a speciálních nástrojů je relativně snadným úkolem demontovat nebo vyměnit vysokotlaké vstřikovací ventily a těsnění spalovací komory.

Demontáž a montáž vysokotlakého vstřikovacího ventilu (HPIV)

 • Pečlivě si přečtěte pokyny v ESI[tronic] 2.0
 • Pro demontáž HPIV a výměnu těsnění spalovací komory použijte vhodné nástroje
 • Zabraňte poškození hrotu ventilu (netěsnost ventilu)
 • Zabraňte vniknutí cizích těles a nečistot během montáže
 • Pokud má být HPIV znovu použit, nikdy nepoužívejte rázové nástroje při montáži HPIV do hlavy válců
 • Na bílé teflonové těsnění neaplikujte olej ani tuk
 • Před montáží palivového railu naneste na modré těsnění tenkou vrstvu čistého motorového oleje bez silikonu
 • Při demontáži a opětovném použití HPIV vždy vyměňujte uvedené náhradní díly (servisní sady)

Důležité pokyny

 • Během oprav musí být motor studený
 • Vysokotlaký systém paliva musí být při práci na něm bez tlaku
 • Nikdy neodpojujte palivová potrubí za chodu motoru

Pokyny k demontáži a montáži HPIV a HPP „krok za krokem“ naleznete na internetu

Montážní návod Bosch - vysokotlaký vstřikovač benzinu (video)

Montážní návod Bosch - vysokotlaké vstřikovací čerpadlo (video)

Vysokotlaké vstřikovací ventily

Speciální nářadí

 • Sada 0 986 616 097 s montážním posuvným a nastavovacím kroužkem pro montáž těsnění spalovací komory
 • Pro demontáž vysokotlakého vstřikovacího ventilu:
  • Vřetenový vytahovák 0 986 616 100
  • Rázový vytahovák 0 986 616 101 (používejte pouze tehdy, když jsou ventily zablokovány)

Náhradní díly

 • O-kroužek pro vysokotlaký vstřikovací ventil (HPIV)
 • Těsnicí kroužek spalovacího prostoru (teflonový kroužek)
 • Opěrná podložka
 • Přidržovací přípravek

Vzduchové filtry Bosch
č. 03/2018

Vzduchové filtry Bosch

Prozkoumejte vlastnosti produktu a výhody pro zákazníka

Zachycení částic nečistot všeho druhu

Úkolem vzduchového filtru je chránit motor před částicemi nečistot v nasávaném vzduchu, tím chránit motor před oděrem, a zajistit přívod vzduchu pro přípravu směsi vzduch/palivo.

Měňte pravidelně vzduchový filtr dle specifikace výrobce vozidla!

Následky ucpaného filtru:

 • Snížený přívod vzduchu vede ke snížení výkonu motoru a zvýšení emisí znečišťujících látek
 • Vyšší spotřeba paliva
 • Problémy při startování motoru
 • Předčasná kontaminace olejem

Za kvalitu se vyplatí zaplatit. Porovnejte vzduchové filtry Bosch zde:

Vzduchové filtry Bosch
Prodejní argumenty na první pohled

Výhody pro zákazníky:

 • Dlouhá servisní životnost, vysoká schopnost zachycení částic, pevnost za mokra a vysoká pevnost v tahu
 • Vysoká schopnost zachycení nečistot a nízký průtočný odpor
 • Stabilní geometrie skladů
 • Perfektní přizpůsobení

Vlastnosti produktu:

 • Vícevrstvé, speciálně impregnované filtrační médium
 • Velká plocha filtru
 • Speciální impregnace filtračního média
 • Přesně přizpůsobený tvar a vysoce kvalitní těsnicí materiál

Bosch Aerotwin
č. 02/2018

Ploché stírací lišty Aerotwin pro osobní vozidla

Bosch Aerotwin: přední technologie v oblasti plochých stíracích lišt

Bosch Aerotwin

Vývoj a inovace

Maximální komfort a inovační design

Všechny komponenty jsou vyvinuty na základě konkrétních vozidel a pro vyladění systému stěračů se používají špičkové nástroje.

Společnost Bosch používá aerodynamický tunel k provádění zkoušek za různých povětrnostních podmínek, a to až do rychlostí 160 km/hod.

Velkosériová výroba

Speciální, vícekrát oceněná pryžová směs Bosch

Konzistentně vysoká kvalita výroby pryžových směsí díky sofistikovaným laboratorním analýzám před schválením výroby.

Pryž stěrače je trvanlivá díky své vysoké odolnosti proti otěru, UV záření a stárnutí, jakož i vysoké pružnosti za studena i za tepla.

Testování výkonnosti a zatížení

Bezpečnost a spolehlivost jsou hlavními principy

Přísné výkonové a zátěžové testy prováděné ve zkušební laboratoři i přímo na vozidle jsou základem trvale vysoké kvality stíracích lišt čelního skla od společnosti Bosch.

Při testech jsou produkty testovány mimo jiné z hlediska odolnosti vůči vlivům prostředí a ozónu, chemickému namáhání a otěru.

Výkonnostní testy hodnotí kvalitu stírání, generování hluku, vysokorychlostní výkon a životnost tak, aby byla zajištěna dlouhotrvající kvalita stírání.

Bosch Aerotwin
Stírací pryž s Power Protection Plus

Aerodynamický design a patentovaná pryž Power Protection Plus zajišťují optimální výhled za každého počasí.

Zde najdete přehled všech výhod>

Sortiment kabinových filtrů
č. 01/2018

Kabinové filtry

Testování kvality kabinových filtrů FILTER+

Kabinový filtr FILTER+

Testování kvality: účinnost filtrace

Důležitým kritériem kvality pro výkon kabinového filtru je jeho filtrační účinnost nebo schopnost odfiltrovat částice. Bosch nechal testovat svůj FILTER + a podobný filtr z prvovýbavy nezávislým institutem Flatech GmbH, Německo. Měření byla prováděna v souladu s normou ISO 11155-1.

Výsledky testů*

Test hmotnosti částic:
FILTER+ společnosti Bosch nabízí vysoce účinnou ochranu proti vdechnutelným částicím (velikost částic < 2,5 μm), která překonává i podobný filtr dodávaný do prvovýbavy.

Test pylu (ambrózie a bříza):
FILTER+ od společnosti Bosch poskytuje stejně vysoký stupeň účinné ochrany proti alergenům jako podobný filtr dodávaný do prvovýbavy.

*Grafy a další informace naleznete v úplném článku níže

Sortiment kabinových filtrů
Tip pro servisy

Společnost Bosch doporučuje měnit kabinový filtr jednou za rok nebo každých 15 000 km.

Následky ucpaného filtru:

 • Snížená viditelnost při zamlžených oknech, což vede ke snížení bezpečnosti
 • Zvýšení koncentrace znečišťujících látek uvnitř vozidla
 • Alergické reakce, např. kýchání
 • Snížení chladicího výkonu klimatizačního systému v důsledku usazenin na výparníku

SMT-300 tester s diagnostickým kouřem
č. 11/2017

Všeobecné informace o diagnostice

Hledač úniků pro diagnostiku úniků v uzavřených systémech

Hledač úniků pro diagnostiku úniků v uzavřených systémech

Velikost úniku a jeho umístění lze určit ve dvou krocích:

 • Zařízení s volitelným příslušenstvím je vhodné pro hledání netěsností v palivových a výfukových systémech.
 • Generovaný kouř může být také použit k vyhledávání netěsností v těsnění dveří a oken.

Při hledání úniků v palivovém systému lze použít pouze inertní plyn (nehořlavý, CO2 nebo dusík). Samostatně lze objednat "sadu inertních plynů" (tlaková lahev plynu a adaptér). Lahev na stlačený plyn je dodávána prázdná a musí být naplněna odborným dodavatelem inertních plynů.

Pro použití s většími dusíkovými lahvemi v dílně si můžete také objednat generátor dusíku, který je přednastaven na 7 barů.

Hadice, která může být objednána i samostatně, je nutná pro připojení k SMT-300.

SMT-300 tester s diagnostickým kouřem
Přehled

 • Přístroj pro diagnostiku úniku je vhodný pro testování systémů zpětného odvodu palivových výparů a pro další aplikace.
 • Můžete otestovat uzavřené okruhy, jako jsou sací a výfukové systémy, stejně jako najít netěsnosti, které unikají do proudícího vzduchu a vody.
 • Pomocí integrovaného testovacího režimu můžete zpočátku zkontrolovat uzavřené systémy bez kouře, a pak podle potřeby zavést kouř. Můžete také regulovat množství kouře, což usnadňuje nalezení malých netěsností.
 • Toto zařízení může být použito k zajištění správné funkce systému vozidla a zabránění jeho poškození.