Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Slovensko

Servisné školiace centrum spoločnosti Bosch

Špecializované zariadenia pre automobilových technikov.

Školiace stredisko spoločnosti Bosch sídli v areáli Strednej školy automobilovej a informatiky v Dobronickej ulici v Prahe 4 Libuši. Je plne vybavené všetkými najnovšími diagnostickými a skúšobnými zariadeniami potrebnými pre úspešnú a efektívnu výučbu.

Vyhradené školiace zariadenie

Stovky technikov z odboru autoopravárenstva sa tu účastní komplexného školenia, kde sú k dispozícii kurzy pre všetky komerčne dostupné automobilové systémy v sektore osobných a úžitkových vozidiel. Obsah je zameraný najmä na prax a prispôsobený súčasným požiadavkám na trhu opráv automobilov.

Školiace centrum
AA_STC_2013_Jun_training_car

Ako nás nájdete?:

ikona kontaktu

Kontaktujte nás

Servisné školiace centrum spoločnosti Bosch
Telefón
E-mail