Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Slovensko

Bosch eXchange

Vysokokvalitné riešenie pre opravy zodpovedajúce hodnote vozidla

Opravy zodpovedajúce hodnote vozidla sú stále viac žiadanejšie, a to nielen v prípade starších vozidiel. Ako sa to dá ale dosiahnuť bez kompromisov v kvalite? Odpoveď poskytuje riešenie Bosch eXchange.

Vysoká kvalita a spoľahlivosť

Testovací rotor

Vďaka rozsiahlemu výmennému programu od spoločnosti Bosch sa oprava vozidiel stáva faktorom úspechu pre autoservisy. Výmenné produkty sú repasované podľa rovnakých štandardov ako diely pre prvovýbavu a musia prejsť prísnymi funkčnými a kvalitatívnymi testmi. Tým je zaistená vysoká kvalita a spoľahlivosť za nižšie ceny pri zachovaní rovnakej záruky ako v programe nových dielov. Autoservisy tak môžu svojim zákazníkom ponúkať atraktívne ponuky pre opravy zodpovedajúce hodnote vozidla.

Rozsiahly výmenný program

Skupina BX

Program Bosch eXchange sa skladá z časti sériovo repasovaných produktov. Program je doplnený novými dielmi, aby sme tomuto rozsiahlemu programu poskytli vysoké pokrytie trhu a schopnosť dodávať diely. Preto spoločnosť Bosch poskytuje program aktualizácií, ktorý sa neustále vyvíja tak, aby vyhovoval potrebám autoservisov a ich zákazníkov.

Certifikované sériové repasovanie

Sériové repasovanie produktov Bosch eXchange sa vykonáva v certifikovaných výrobných závodoch. Preto je celý proces priemyselného repasovania vykonávaný podľa prísnych noriem platných pre prvovýbavu. Všetky opotrebiteľné diely v repasovaných produktoch sú systematicky vymieňané za vysokokvalitné diely schválené spoločnosťou Bosch. Zvyšné komponenty sú starostlivo kontrolované, aby bolo zaistené, že presne spĺňajú prípustné tolerancie. V prípade potreby sú repasované alebo nahradené novými dielmi. Tým je zaistená vysoká kvalita a spoľahlivosť sériovo repasovaných produktov Bosch eXchange.

Proces repasovania BX v grafickom znázornení
Proces priemyselného repasovania
Vďaka repasovaniu starých dielov spoločnosť Bosch ušetrila približne

3100 ton

rôznych kovov* v roku 2019.

Prevedené na ekvivalent CO2 zodpovedá približne 8600 tonám (CO2). To je zhruba množstvo, ktoré by bolo generované výrobou nových kovových dielov od nuly. Bolo by treba asi 680 000 bukov, aby každý rok dokázali absorbovať tento objem CO2.

* vlastný výpočet, 2019

Okolité prostredie
Program Bosch eXchange – šetriaci surovinové zdroje a šetrný k životnému prostrediu

Zodpovednosť a udržateľnosť

Opätovné použitie produktov podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Vďaka opravám vozidiel založených na zodpovedajúcej hodnote vozidla s produktmi Bosch eXchange a s tým súvisiacemu vracaniu starých dielov autoservisy spoločne so spoločnosťou Bosch významne prispievajú k cirkulárnej ekonomike.

Okrem programu Bosch eXchange spoločnosť Bosch ponúka 1:1 Repasovanie pre klasické produkty a takisto ako Opravárenský servis pre elektronické komponenty vo vozidle a okolo neho.

Cirkulárna ekonomika BX

Výhody

Promotion

Vynikajúci pomer ceny a výkonu

S cenovou výhodou až 30 % oproti porovnateľným produktom v programe nových náhradných dielov sú produkty Bosch eXchange optimálnym riešením pre opravy vozidiel zodpovedajúce ich hodnote – a to všetko s rovnakými záručnými podmienkami.

Jednoduché vracanie starých dielov

Bosch eXchange spolieha na vynikajúcu kvalitu v prípade výmenných dielov, ako aj v prípade procesu spätného vracanie starých dielov. Služba vrátenia starých dielov CoremanNet zaisťuje bezproblémovú, jednoduchú a rýchlu manipuláciu so starými dielmi – vrátane transparentného pripísania hodnoty preddavku.

www.coremannet.com

Download

Brožúra Poháňané príležitosťou

Bosch eXchange

Riešenie zodpovedajúce hodnote vozidla