Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Slovensko

Tipy a technológie

Najnovšie tipy a aktualizácie technológií priamo pre váš autoservis

Aktuálne informácie pre úspešný autoservis: všeobecné know-how o diagnostike, vlastnostiach produktov, montážne návody a ďalšie.

Preskúmajte najnovšie témy

Aktuálne informácie pre úspešný autoservis

Alternátor
č. 06/2018

Pohon prídavných agregátov

Alternátorové voľnobežky Bosch

Alternátorové voľnobežky Bosch

Konštrukcia

 • OAP (Overrunning Alternator Pulley) (alternátorové voľnobežka s remenicou)
 • OAD (Overrunning Alternator Decoupler) (alternátorové voľnobežka s oddeľovací spojkou)

OAP i OAD majú jednoduchú voľnobežku.

OAD tiež majú torznú pružinu, ktorá absorbuje energiu. To umožňuje lepšiu vyrovnanie nerovností pri otáčaní kľukového hriadeľa.

Test

Počas chodu motora môže byť chybná alternátorová voľnobežka identifikovaná podľa nepokojného chodu remenice a súvisiaceho hluku. Výsledkom môže byť aj skutočnosť, že akumulátor vozidla sa nenabíja, pretože sa remenica môže otáčať v oboch smeroch. OAP a OAD sa vždy voľne otáčajú len v jednom smere. OAP sa okamžite zablokuje v opačnom smere a OAD rýchlo vytvorí odpor proti otáčaniu v opačnom smere, kým sa nezablokujú. Pokiaľ je prítomný niektorý z vyššie uvedených poruchových stavov, musí byť vymenená príslušná alternátorová voľnobežka.

Správne fungujúca alternátorová voľnobežka môže byť identifikovaná hladkým chodom remenice a oneskoreným zastavením alternátora po vypnutí motora.

Následné poškodenie

Pokiaľ dôjde k poškodeniu alternátorovej voľnobežky, nemôžu byť eliminované torzné kmity a vibrácie motora. Pri nízkych otáčkach motora môžu tieto vibrácie spôsobiť, že remeň beží nepokojne a napínacie komponenty sú vystavené vyššiemu ako normálnemu zaťaženiu. Toto nielen zvyšuje opotrebenie remeňa, ale aj ďalších komponentov pohonu prídavných agregátov (napr. napínacie a vodiace kladky, tlmiče torzných kmitov), a tie môžu aj predčasne zlyhať.

Podľa použitého typu môže byť alternátorová voľnobežka buď vymenená vo vozidle alebo s demontovaným alternátorom upevneným na stojane (napr. na pracovnom stole).

Montáž alternátora
Montáž:

 • V závislosti od smeru otáčania alternátora má voľnobežka buď ľavý alebo pravý závit.
 • Vložte vhodný montážny nástroj (1) do ozubeného prevodu (2) a použite vhodnú vložku/objímku (3), aby ste pridržali hriadeľ rotora.
 • Použite očkový kľúč (4) na uvoľnenie alebo utiahnutie voľnobežky. Uťahovací moment: 80 Nm.
 • Pokiaľ je alternátorová voľnobežka navrhnutá na použitie s viečkom, nasaďte nové viečko.

Upozornenie

Pri demontáži alebo montáži alternátorovej voľnobežky nikdy neblokujte ventilátor alternátora, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu lopatiek ventilátora.

Pokyn

Pokiaľ dôjde k poškodeniu alternátorovej voľnobežky, môže dôjsť k poškodeniu napínacích a vodiacich kladiek. Tie musia byť tiež skontrolované z hľadiska správnej funkcie a v prípade potreby vymenené.

vysokotlakové vstrekovacie ventily
č. 04/2018

Skvelá práca je zaistená: vysokotlakové vstrekovacie ventily

Pri správnom zaobchádzaní s vysokotlakovými vstrekovacími ventilmi je možné ventily účinne opravovať

Oprava komponentov vysokotlakového vstrekovacieho systému

Spoločnosť Bosch dodáva náhradné diely a špeciálne nástroje pre opravy vysokotlakových vstrekovacích systémov. ESI[tronic] 2.0 poskytuje kompletné diagnostické postupy, po ktorých musia nasledovať pokyny pre montáž, vrátane meraných hodnôt, príkladov porúch a dokonca obrazov signálov. S týmto typom pomoci od podrobného návodu na obsluhu od spoločnosti Bosch, náhradných dielov a špeciálnych nástrojov je relatívne jednoduchou úlohou demontovať alebo vymeniť vysokotlakové vstrekovacie ventily a tesnenie spaľovacej komory.

Demontáž a montáž vysokotlakového vstrekovacieho ventilu (HPIV)

 • Starostlivo si prečítajte pokyny v ESI [tronic] 2.0
 • Pre demontáž HPIV a výmenu tesnenia spaľovacej komory použite vhodné nástroje
 • Zabráňte poškodeniu hrotu ventilu (netesnosť ventilu)
 • Zabráňte vniknutiu cudzích telies a nečistôt počas montáže
 • Pokiaľ má byť HPIV znovu použitý, nikdy nepoužívajte rázové nástroje pri montáži HPIV do hlavy valcov
 • Na biele teflonové tesnenie neaplikujte olej ani tuk
 • Pred montážou palivového railu naneste na modré tesnenie tenkú vrstvu čistého motorového oleja bez silikónu
 • Pri demontáži a opätovnom použití HPIV vždy vymieňajte uvedené náhradné diely (servisné súpravy)

Dôležité pokyny

 • Počas opráv musí byť motor studený
 • Vysokotlakový systém paliva musí byť pri práci na ňom bez tlaku
 • Nikdy neodpájajte palivové potrubia za chodu motora

Pokyny pre demontáž a montáž HPIV a HPP „krok za krokom“ nájdete na internete

Montážny návod Bosch - vysokotlakový vstrekovač benzínu (video)

Montážny návod Bosch – vysokotlakové vstrekovacie čerpadlo (video)

vysokotlakové vstrekovacie ventily

Špeciálne náradie

 • Súprava 0 986 616 097 s montážnym posuvným a nastavovacím krúžkom pre montáž tesnenia spaľovacej komory
 • Pre demontáž vysokotlakového vstrekovacieho ventilu:
  • Vretenový vyťahovák 0 986 616 100
  • Rázový vyťahovák 0 986 616 101 (používajte iba vtedy, keď sú ventily zablokované)

Náhradné diely

 • O-krúžok pre vysokotlakový vstrekovací ventil (HPIV)
 • Tesniaci krúžok spaľovacieho priestoru (teflonový krúžok)
 • Operná podložka
 • Pridržiavací prípravok

Vzduchové filtre Bosch
č. 03/2018

Vzduchové filtre Bosch

Preskúmajte vlastnosti produktu a výhody pre zákazníka

Zachytenie častíc nečistôt všetkého druhu

Úlohou vzduchového filtra je chrániť motor pred časticami nečistôt v nasávanom vzduchu, tým chrániť motor pred oderom, a zaistiť prívod vzduchu pre prípravu zmesi vzduch/palivo.

Vymieňajte pravidelne vzduchový filter podľa špecifikácie výrobcu vozidla!

Následky upchatého filtra:

 • Znížený prívod vzduchu vedie ku zníženiu výkonu motora a zvýšeniu emisií znečisťujúcich látok
 • Vyššia spotreba paliva
 • Problémy pri štartovaní motora
 • Predčasná kontaminácia olejom

Za kvalitu sa oplatí zaplatiť. Porovnajte vzduchové filtre Bosch tu:

Vzduchové filtre Bosch
Predajné argumenty na prvý pohľad

Výhody pre zákazníkov:

 • Dlhá servisná životnosť, vysoká schopnosť zachytenia častíc, pevnosť za mokra a vysoká pevnosť v ťahu
 • Vysoká schopnosť zachytenia nečistôt a nízky prietokový odpor
 • Stabilná geometria skladov
 • Perfektné prispôsobenie

Vlastnosti produktu:

 • Viacvrstvové, špeciálne impregnované filtračné médium
 • Veľká plocha filtra
 • Špeciálna impregnácia filtračného média
 • Presne prispôsobený tvar a vysoko kvalitný tesniaci materiál

Bosch Aerotwin
č. 02/2018

Ploché stieracie lišty Aerotwin pre osobné vozidlá

Bosch Aerotwin: popredná technológia v oblasti plochých stieracích líšt

Bosch Aerotwin

Vývoj a inovácie

Maximálny komfort a inovačný dizajn

Všetky komponenty sú vyvinuté na základe konkrétnych vozidiel a pre vyladenie systému stieračov sa používajú špičkové nástroje.

Spoločnosť Bosch používa aerodynamický tunel na vykonávanie skúšok za rôznych poveternostných podmienok, a to až do rýchlosti 160 km/hod.

Veľkosériová výroba

Špeciálna, viackrát ocenená gumová zmes Bosch

Konzistentne vysoká kvalita výroby gumových zmesí vďaka sofistikovaným laboratórnym analýzam pred schválením výroby.

Guma stierača je trvanlivá vďaka svojej vysokej odolnosti proti oteru, UV žiareniu a starnutiu, ako aj vysokej pružnosti za studena aj za tepla.

Testovanie výkonnosti a zaťaženia

Bezpečnosť a spoľahlivosť sú hlavnými princípmi

Prísne výkonové a záťažové testy vykonávané v skúšobnom laboratóriu a priamo na vozidle sú základom trvale vysokej kvality stieracích líšt čelného skla od spoločnosti Bosch.

Pri testoch sú produkty testované okrem iného z hľadiska odolnosti voči vplyvom prostredia a ozónu, chemickému namáhaniu a oteru.

Výkonnostné testy hodnotia kvalitu stierania, generovania hluku, vysokorýchlostný výkon a životnosť tak, aby bola zaistená dlhotrvajúca kvalita stierania.

Bosch Aerotwin
Stieracia guma s Power Protection Plus

Aerodynamický dizajn a patentovaná guma Power Protection Plus zaisťujú optimálny výhľad za každého počasia.

Tu nájdete prehľad všetkých výhod>

Sortiment kabínových filtrov
č. 01/2018

Kabínové filtre

Testovanie kvality kabínových filtrov FILTER+

Kabínový filter FILTER+

Testovanie kvality: účinnosť filtrácie

Dôležitým kritériom kvality pre výkon kabínového filtra je jeho filtračná účinnosť alebo schopnosť odfiltrovať častice. Bosch nechal testovať svoj FILTER + a podobný filter z prvovýbavy nezávislým inštitútom Flatech GmbH, Nemecko. Merania boli vykonávané v súlade s normou ISO 11155-1.

Výsledky testov*

Test hmotnosti častíc:
FILTER+ spoločnosti Bosch ponúka vysokoúčinnú ochranu proti vdýchnuteľným časticiam (veľkosť častíc < 2,5 μm), ktorá prekonáva a j podobný filter dávaný do prvovýbavy.

Test peľu (ambrózie a breza):
FILTER+ od spoločnosti Bosch poskytuje rovnako vysoký stupeň účinnej ochrany proti alergénom ako podobný filter dodávaný do prvovýbavy.

*Grafy a ďalšie informácie nájdete v úplnom článku nižšie

Sortiment kabínových filtrov
Tip pre servisy

Spoločnosť Bosch odporúča meniť kabínový filter raz za rok alebo každých 15 000 km.

Následky upchatého filtra:

 • Znížená viditeľnosť pri zahmlených oknách, čo vedie ku zníženiu bezpečnosti
 • Zvýšenie koncentrácie znečisťujúcich látok vnútri vozidla
 • Alergické reakcie, napr. kýchanie
 • Zníženie chladiaceho výkonu klimatizačného systému v dôsledku usadenín na výparníku

SMT-300 tester s diagnostickým dymom
č. 11/2017

Všeobecné informácie o diagnostike

Hľadač únikov pre diagnostiku únikov v uzatvorených systémoch

Hľadač únikov pre diagnostiku únikov v uzatvorených systémoch

Veľkosť úniku a jeho umiestnenie možno určiť v dvoch krokoch:

 • Zariadenie s voliteľným príslušenstvom je vhodné pre hľadanie netesností v palivových a výfukových systémoch.
 • Generovaný dym môže byť takisto použitý na vyhľadávanie netesností v tesnení dverí a okien.

Pri hľadaní únikov v palivovom systéme možno použiť iba inertný plyn (nehorľavý, CO2 alebo dusík). Samostatne možno objednať „súpravu inertných plynov“ (tlaková fľaša plynu a adaptér). Fľaša na stlačený plyn je dodávaná prázdna a musí byť naplnená odborným dodávateľom inertných plynov.

Pre použitie s väčšími dusíkovými fľašami v dielni si môžete aj objednať generátor dusíka, ktorý je prednastavený na 7 barov.

Hadice, která může být objednána i samostatně, je nutná pro připojení k SMT-300.

SMT-300 tester s diagnostickým dymom
Prehľad

 • Prístroj pre diagnostiku úniku je vhodný pre testovanie systémov spätného odvodu palivových výparov a pre ďalšie aplikácie.
 • Môžete otestovať uzatvorené okruhy, ako sú sacie a výfukové systémy, rovnako ako nájsť netesnosti, ktoré unikajú do prúdiaceho vzduchu a vody.
 • Pomocou integrovaného testovacieho režimu môžete spočiatku skontrolovať uzatvorené systémy bez dymu, a potom podľa potreby zaviesť dym. Môžete takisto regulovať množstvo dymu, čo uľahčuje nájdenie malých netesností.
 • Toto zariadenie môže byť použité na zaistenie správnej funkcie systému vozidla a zabránenie jeho poškodenia.