Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Slovensko

Servisné koncepty

Profitujte z profesionality

Nezáleží na tom, či ide o autoservisný koncept alebo len odborný program: so spoločnosťou Bosch ako silným partnerom si zaistíte budúcnosť svojho autoservisu.

Bosch Car Service

Bosch Car Service

Už viac ako 100 rokov poskytujeme autoservisom obrovskú príležitosť zvyšovať svoju výkonnosť, obrat a marketing.

Koncept Bosch Diesel

Sieť servisov Bosch Diesel

Súčasné pokrokové vznetové motory budú v budúcnosti ešte zložitejšie a komplikovanejšie. Budovanie úspešného dlhodobého podnikania znamená byť v situácii, aby bolo možné rýchlo reagovať na tieto očakávania. Ak sa stanete autoservisom siete Bosch Diesel, bude váš autoservis schopný v regionálnej oblasti trvalo preukazovať vynikajúce praktické skúsenosti.

Bosch Modules

Servisné moduly Bosch

Servisné moduly Bosch umožňujú všetkým autoservisom rozvoj podľa vlastných potrieb, odbornú pomoc pri opravách vstrekovacích a brzdových systémov a priame napojenie na popredného výrobcu moderných systémov. Servisný modul Bosch tak poskytuje základné piliere pre zotrvanie a rozvoj v konkurenčnom prostredí autoservisov.