Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive aftermarket Slovensko

Tester pre diagnostiku riadiacich jednotiek

Rozšírte potenciál svojho autoservisu pomocou výnimočne pokročilého diagnostického vybavenia orientovaného i na budúcnosť.

Pripojte sa k vášmu dielenskému PC, alebo notebooku a vychutnejte si rýchlejšiu, presnejšiu diagnostiku a analýzu širokej palety systémov vozidiel.

KTS – zariadenia na diagnostiku

Vďaka rozsiahlym a neustále aktualizovaným systémovým databázam vám softvér Bosch ESI[tronic] a nástroje pre diagnostiku riadiacich jednotiek (ECU) umožňujú ovládať, diagnostikovať, odstraňovať problémy, opravovať a udržiavať vozidlá vašich zákazníkov bez ohľadu na to, kde práve jazdia.

Diagnostický softvér ESI [tronic] 2.0 Online

ESI [tronic] 2.0 Online diagnostický softvér - nový štandard

ESI[tronic] vám poskytuje najnovšiu, najobsiahlejšiu podporu a pokyny pre diagnostiku, odstraňovanie porúch a opravy vozidiel ako v prípade predošlých verzií. Teraz ste s ESI[tronic] 2.0 Online vždy aktuálni: plány údržby a schémy zapojenia, všetky dôležité diagnostické funkcie, pokyny pre opravy a odstraňovanie porúch, príručky, údaje o vozidle a prípady opráv zo skúseností (EBR) pre viac ako 150 značiek vozidiel.
> More about ESI[tronic] 2.0 Online