Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket in Denmark

Tips & Teknologi

De seneste tips og teknologiske opdateringer direkte til dit værksted

Opdateret information til det succesrige værksted: Generel knowhow om diagnosticering, produktegenskaber, monteringsvejledninger med mere

Udforsk de nyeste emner

Opdateret information til det succesrige værksted

Generator
Nr. 06/2018

Ekstra drev

Generator-overrunner’e fra Bosch

Generator-overrunner’e fra Bosch

Design

 • OAP (Overrunning Alternator Pulley)
 • OAD (Overrunning Alternator Decoupler)

Både OAP’er og OAD’er har en simpel overrunning-kobling.

OAD’er har også en torsionsfjeder, der kan absorbere energi. Det gør det muligt at udjævne uregelmæssig rotation i krumtapakslen bedre.

Test

Når motoren kører, kan en fejlbehæftet generator-overrunner identificeres ved den hårde måde, remskiven kører på, og den støj, dette frembringer. Det kan også føre til, at køretøjets batteri ikke bliver opladet, fordi remskiven kan rotere i begge retninger. OAP’er og OAD’er roterer altid frit i én retning. OAP’er vil straks låse i den modsatte retning, og OAD’er opbygger hurtigt modstand mod at dreje i den modsatte retning, indtil de låser. Hvis bare ét af ovenstående symptomer på fejl er til stede, skal generator-overrunner’en udskiftes.

Man kan konstatere, at overrunner’en fungerer korrekt, ved den jævne måde, den fungerer på, og ved, at generatoren stopper med forsinkelse, når motoren slukkes.

Følgeskader

Hvis generator-overrunner’en sætter sig fast, kan motorens rotationsvibrationer ikke blive udjævnet. Ved lave motorhastigheder får disse vibrationer remmen til at køre ujævnt, og strammerdelene udsættes for større belastning end normalt. Det forøger ikke kun slitagen på remmen, andre komponenter i det ekstra drev (f.eks. remstrammere og afbøjningsruller, torsionsvibrationsdæmpere) kan også gå i stykker tidligere end forventet.

Afhængigt af anvendelsesområde kan overrunner’en enten udskiftes i køretøjet eller med generatoren fjernet og anbragt på et solidt underlag (f.eks. et arbejdsbord).

Montering af generator
Montering:

 • Afhængigt af generatorens rotationsretning har overrunner’en enten venstre- eller højredrejet gevind.
 • Sæt et passende monteringsværktøj (1) ind i overrunner’ens savtakring (2), og brug en passende indsats/fatning (3) til at holde rotorakslen på plads.
 • Brug en ringnøgle (4) til at løsne eller stramme overrunner’en med. Tilspændingsmoment: 80 Nm.
 • Hvis generator-overrunner’en er beregnet til brug med en kappe, monteres den nye, medfølgende kappe.

Forsigtig

Ved afmontering eller montering af generator-overrunner’en må generatorblæseren aldrig låses, da det kan beskadige blæseren.

Bemærk

Hvis generator-overrunner’en er gået i stykker, kan remstrammere og afbøjningsruller også være beskadiget. De skal også kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og udskiftes efter behov.

Højtryksindsprøjtningsventiler
Nr. 04/2018

Dejligt at arbejde med: Højtryksindsprøjtningsventiler

Hvis højtryksindsprøjtningsventilerne behandles korrekt, kan man sagtens reparere dem.

Reparation af komponenter i højtryksindsprøjtningssystemet

Bosch kan levere reservedele og specialværktøjer til reparation af højtryksindsprøjtningssystemer. ESI[tronic] 2.0 præsenterer en komplet diagnostisk sekvens, der skal følges, med installationsvejledning, herunder måleværdier, fejlmønstre og endda signalbilleder. Takket være denne hjælp fra Boschs detaljerede instruktionsmanual, reservedele og specialværktøjer er det forholdsvist nemt at afmontere og udskifte højtryksindsprøjtningsventiler og forbrændingskammerpakninger.

Afmontering og montering af højtryksindsprøjtningsventil (HPIV)

 • Læs omhyggeligt instruktionerne i ESI[tronic] 2.0
 • Brug passende værktøjer til at fjerne HPIV'en og udskifte forbrændingskammerets pakning med
 • Undgå beskadigelse af ventilhovedet (ventillækage)
 • Pas på, at der ikke trænger fremmedlegemer eller snavs ind under monteringen
 • Hvis HPIV’en skal genbruges, må der aldrig anvendes slagnøgler under montering af HPIV’en i topstykket
 • Den hvide teflonpakning må ikke smøres
 • Smør den blå pakning med et tyndt lag ren, silikonefri motorolie, før brændstofskinnen monteres
 • Hvis HPIV’en afmonteres og genbruges, skal de foreskrevne reservedele (servicekit) altid udskiftes

Vigtige bemærkninger

 • Motoren skal være kold under reparationen
 • Trykket skal tages af højtryksbrændstofsystemet, når der arbejdes på det
 • Brændstofledninger må aldrig afmonteres, mens motoren kører.

Trinvise instruktioner i at afmontere og montere HPIV og HPP findes på internettet

Bosch-monteringsinstruktioner – højtryksinjektor til benzin (video)

Bosch-monteringsinstruktioner – højtryksindsprøjtningspumpe (video)

Højtryksindsprøjtningsventiler

Specialværktøj

 • Sæt 0 986 616 097 med montagestift og justeringsring til montering af forbrændingskammerpakning
 • Til afmontering af en højtryksindsprøjtningsventil:
  • Spindelaftrækker 0 986 616 100
  • Slagaftrækker 0 986 616 101 (må kun bruges, når ventilerne sidder fast)

Reservedele

 • O-ring til højtryksindsprøjtningsventil (HPIV)
 • Forbrændingskammerpakning (teflonring)
 • Støttering
 • Nedholder

Bosch-luftfiltre
Nr. 03/2018

Bosch-luftfiltre

Få mere at vide om produktegenskaber og fordele for kunden

Endestation for smudspartikler af enhver art

Et luftfilters opgave er at beskytte motoren mod snavs og partikler i den indsugede luft og derved beskytte motoren mod abrasionsslid og sikre luftforsyningen til luft/brændstof-blandingen.

Luftfilteret skal udskiftes jævnligt i henhold til køretøjsproducentens instruktioner!

Følgerne af et tilstoppet filter:

 • Reduceret luftindtag, hvilket fører til nedsat motoreffekt og øget udledning af forurenende stoffer
 • Højere brændstofforbrug
 • Besvær med at starte motoren
 • For tidlig oliekontaminering

Kvalitet betaler sig. Her kan du se en sammenligning af Bosch-luftfiltre:

Bosch-luftfiltre
Hurtig oversigt over salgsargumenter

Fordele for kunden:

 • Lang levetid, opfanger mange partikler, vådstyrke og høj trækstyrke
 • Høj smudsabsorptionskapacitet og lav luftmodstand
 • Stabil lag-geometri
 • Passer perfekt

Produktegenskaber:

 • Specialimprægneret filtermedium i flere lag
 • Stort filteroverfladeareal
 • Specialimprægnering af filtermediet
 • Præcis tilpasset form og pakningsmateriale af høj kvalitet

Bosch Aerotwin
Nr. 02/2018

Aerotwin-vinduesviskere med fladt blad til personbiler

Bosch Aerotwin: førende teknologi inden for vinduesviskere med fladt blad

Bosch Aerotwin

Udvikling og innovation

Maksimal komfort, banebrydende design

Alle komponenter er udviklet på basis af specifikke køretøjer, og de sidste nye værktøjer bruges til at finjustere viskersystemet med.

Bosch bruger f.eks. vindtunnelen til at udføre test under forskellige vindforhold og hastigheder op til 160 km/t

Produktion i stor skala

Særlig Bosch-gummiblanding belønnet med flere priser

Konstant høj produktionskvalitet af gummiblandingen takket være avancerede laboratorieanalyser, før produktionen godkendes.

Viskergummiet er holdbart på grund af den høje modstandsdygtighed over for slitage, UV-lys og ældning samt høj elasticitet ved kulde og varme.

Ydeevne- og stresstest

Sikkerhed og pålidelighed er de vigtigste principper

Strenge ydeevne- og stresstest udført i testlaboratoriet og direkte på køretøjet danner grundlaget for den konstant høje kvalitet af forrudeviskere fra Bosch

I testen indgår bl.a. modstandsdygtighed over for miljø- og ozonpåvirkninger, kemisk stress og slid.

Ydelsestest vurderer viskekvalitet, støjdannelse, ydeevne ved høj hastighed og levetid for at sikre en langvarig, høj viskeydelse.

Bosch Aerotwin
Viskergummi med Power Protection Plus

Det aerodynamiske design og det patenterede Power Protection Plus-viskergummi sikrer optimal sigtbarhed under alle vejrforhold

Få hurtigt overblik for alle fordelene her >

Kabinefiltersortiment
Nr. 01/2018

Kabinefiltre

Kvalitetstest af kabinefiltret FILTER+

Kabinefiltret FILTER+

Kvalitetstest: Filtreringseffektivitet

Et vigtigt kvalitetskriterium for et kabinefilters ydeevne er dets filtreringseffektivitet eller dets evne til at bortfiltrere partikler. Bosch fik sit FILTER+-filter og et lignende OE-filter testet af det uafhængige institut Flatech GmbH, Tyskland. Målingerne blev foretaget i overensstemmelse med ISO 11155-1.

Testresultater*

Test af svævestøv:
Bosch' FILTER+ giver yderst effektiv beskyttelse mod inhalerbart svævestøv (partikelstørrelse < 2,5 μm), og det overgår selv et tilsvarende OE-filter

Pollentest (bynkeambrosie og birk):
Bosch' FILTER+ giver den samme høje grad af effektiv beskyttelse mod allergener som et tilsvarende OE-filter.

*Du kan finde grafer og mere information i hele artiklen nedenfor

Kabinefiltersortiment
Værkstedstip

Bosch anbefaler, at du skifter kabinefilteret en gang om året eller for hver 15.000 km.

Følgerne af et tilstoppet filter:

 • Nedsat udsyn pga. duggede ruder, hvilket resulterer i reduceret sikkerhed
 • Øget koncentration af forurenende stoffer inde i køretøjet
 • Allergiske reaktioner, f.eks. nysen
 • Reduceret kølekapacitet i klimaanlægget som følge af aflejringer på fordamperen

SMT 300 røg-lækagetester
Nr. 11/2017

Generelle oplysninger om diagnosticering

Lækagetester til sporing af utætheder i lukkede systemer

Lækagetester til sporing af utætheder i lukkede systemer

En lækages størrelse og placering kan bestemmes i to trin:

 • Apparatet med ekstraudstyr er velegnet til tæthedskontrol af f.eks. brændstof- og udstødningssystemer.
 • Den røg, der dannes, kan også bruges til at spore lækager i dør- og vinduespakninger.

Undersøgelse af utætheder i brændstofsystemer må kun ske med inaktiv gas (ikke-brændbar gas, CO2 eller kvælstof). Et “Inert Gas Pack Kit” (trykflaske til gas og adapter) kan bestilles separat. Trykflasken til gas leveres tom og skal fyldes af en specialleverandør af inaktiv gas.

Du kan også bestille en kvælstofregulator, der er forudindstillet til 7 bar, til brug sammen med store kvælstofflasker i værkstedet.

Hertil kræves en cylinderslange, som også kan bestilles separat, til tilslutning til SMT-300.

SMT 300 røg-lækagetester
Oversigt

 • Lækagediagnosticeringsenheden er velegnet til såvel test af brændstofdamp-retursystemer som andre anvendelser.
 • Man kan teste lukkede kredsløb såsom indsugnings- og udstødningssystemer og finde utætheder for vind og vand.
 • Den integrerede testfunktion gør det muligt at teste lukkede systemer først uden røg og derefter tilføre røg om nødvendigt. Man kan også styre røgmængden, hvilket gør det lettere at finde små utætheder.
 • Enheden kan bruges for at sikre, at køretøjets system fungerer korrekt og derved forhindre skader.