Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Norge

Tips og teknologi

De nyeste tipsene og teknologioppdateringene direkte til verkstedet

Oppdatert informasjon for det vellykkede verkstedet: Generell kunnskap om diagnostikk, produktfunksjoner, installasjonsinstruksjoner og mye mer

Se de siste temaene

Oppdatert informasjon for det vellykkede verkstedet

Dynamo
Nr. 06/2018

Hjelpemotor

Dynamofrihjul fra Bosch

Dynamofrihjul fra Bosch

Utførelser

 • OAP («Overrunning Alternator Pulley», reimskive til dynamofrihjul)
 • OAD («Overrunning Alternator Decoupler», avkobler til dynamofrihjul)

Både OAP-er og OAD-er har en enkel frihjulskobling.

OAD-er har også en torsjonsfjær som absorberer energi. Med dette kan uregelmessigheter i veivakselens rotasjon bedre jevnes ut.

Test

Når motoren er i gang kan et defekt dynamofrihjul påvises ut fra at reimskiven ikke beveger seg jevnt, og eventuelt også produserer støy. Det kan også føre til at kjøretøyets batteri ikke lades, siden reimskiven kan gå rundt i begge retninger. OAP-er og OAD-er roterer alltid fritt i én retning. OAP-er låses umiddelbart mot rotasjon i motsatt retning, og OAD-er bygger raskt opp motstand mot å rotere i motsatt retning til de låses. Hvis noen av symptomene på feilfunksjon nevnt ovenfor er til stede, må dynamofrihjulet byttes ut.

Når frihjulet fungerer som det skal beveger det seg jevnt og lett, og dynamoen stanser opp litt etter at motoren slås av.

Følgeskader

Hvis dynamofrihjulet blokkeres, kan ikke vibrasjonene fra motorrotasjonen jevnes ut. Ved lave motorhastigheter fører disse vibrasjonene til at reimen ikke kjører jevnt, og de strammende delene blir utsatt for større belastning enn vanlig. Dette øker ikke bare reimslitasjen, men andre deler i hjelpemotoren (f.eks. stramme- og styreruller, torsjonsvibrasjonsdempere) kan også svikte etter relativt kort tid.

Avhengig av bruken kan frihjulet enten byttes ut inne i kjøretøyet, eller man kan ta ut dynamoen og sette den på en stødig overflate (f.eks. en arbeidsbenk).

Montering av dynamo
Montering:

 • Avhengig av dynamoens rotasjonsretning, har frihjulet gjenger som går enten mot venstre eller høyre.
 • Sett et passende montasjeverktøy (1) inn i frihjulets sagtenner (2), og bruk en egnet innsats/sokkel (3) for å holde rotorakselen på plass.
 • Bruk en stjernenøkkel (4) til å løsne eller stramme frihjulet. Tilstrammingsmoment: 80 Nm.
 • Hvis dynamofrihjulet er laget for å brukes med et toppdeksel, monterer du det nye toppdekselet som følger med.

Forsiktig

Når du demonterer eller monterer dynamofrihjulet må du aldri låse fast dynamoviften, da dette kan føre til at viften skades.

Merk

Hvis dynamofrihjulet har sviktet, kan stramme- og styreruller også være skadet. De må også kontrolleres for å se om de fungerer som de skal, og erstattes om nødvendig.

Høytrykksinnsprøytningsventiler
Nr. 04/2018

Arbeider bra med: Høytrykksinnsprøytningsventiler

Når høytrykksinnsprøytningsventilene behandles riktig, kan de repareres på en effektiv måte

Reparasjon av deler i høytrykksinnsprøytningssystemet

Bosch leverer reservedeler og spesialverktøy for reparasjon av høytrykksinnsprøytningsystemer. ESI[tronic] 2.0 gir den fullstendige diagnostiske sekvensen som skal følges, med installasjonsinstrukser som inkluderer måleverdier, feilmønstre og til og med signalbilder. Med denne hjelpen fra Boschs detaljerte instruksjonsmanual, reservedeler og spesialverktøy, er det en relativt enkel oppgave å fjerne eller skifte ut høytrykksinnsprøytningsventiler og forbrenningskammerpakninger.

Demontering og installasjon av høytrykksinnsprøytningsventil (HPIV, «high-pressure injection valve»)

 • Les instruksjonene for ESI[tronic] 2.0 nøye
 • Bruk riktige verktøy for å demontere HPIV-en og for å skifte ut forbrenningskammerpakningen
 • Unngå skade på ventilspissen (ventillekkasje)
 • Unngå at fremmedlegemer og skitt trenger inn under installasjonen
 • Hvis HPIV-en skal gjenbrukes, må du aldri bruke slagverktøy til installasjonen av HPIV-en i topplokket
 • Ikke påfør olje eller fett på den hvite teflonpakningen
 • Påfør et tynt lag med ren, silikonfri motorolje på den blå pakningen før fordeleren installeres
 • Når du skal demontere og gjenbruke HPIV-en, må du alltid skifte ut de angitte reservedelene (servicesett)

Viktig informasjon

 • Motoren må være kald under reparasjonsarbeidet
 • Det kan ikke være trykk i høytrykkssystemet for drivstoff når man arbeider på det
 • Drivstoffslanger må aldri kobles fra når motoren er i gang

«Trinn for trinn»-instrukser for demontering og installasjon av HPIV og HPP finnes på internett

Bosch monteringsanvisninger – høytrykksinjektor for bensin (video)

Bosch monteringsanvisninger – høytrykksinnsprøytningspumpe (video)

Høytrykksinnsprøytningsventiler

Spesialverktøy

 • Sett nr. 0 986 616 097, med monteringsdor og justeringsring for installasjon av forbrenningskammerpakningen
 • For demontering av en høytrykksinnsprøytningsventil:
  • Spindelavdrager, 0 986 616 100
  • Slagavdrager, 0 986 616 101 (brukes bare når ventilene sitter fast)

Reservedeler

 • O-ring for høytrykksinnsprøytningsventil (HPIV)
 • Forbrenningskammerpakning (teflonring)
 • Støttende mellomlegg
 • Verktøy for å holde nede

Luftfiltre fra Bosch
Nr. 03/2018

Luftfiltre fra Bosch

Se mer om produktets egenskaper og fordeler for kunden

Stanser alle slags smusspartikler

Et luftfilters oppgaver er å beskytte motoren mot smusspartikler i den innblandede luften, å beskytte motoren mot nedbrytende slitasje og å sikre tilførsel av luft til blandingen av luft og drivstoff.

Luftfilteret må skiftes ut regelmessig, i henhold til kjøretøyprodusentens instruksjoner!

Konsekvenser ved tett filter:

 • Redusert luftinntak, som fører til redusert motoreffekt og økte utslipp av forurensende stoffer
 • Høyere drivstofforbruk
 • Problemer ved oppstart av motoren
 • Tidlig oljeforurensning

Kvalitet er verdt å betale for. Se en sammenligning av Boschs luftfiltre her:

Luftfiltre fra Bosch
Salgsargumenter kort oppsummert

Kundefordeler:

 • Lang levetid, høy grad av partikkeloppsamling, våtstyrke og høy strekkstyrke
 • Høy kapasitet for smussabsorpsjon og lav strømningsmotstand
 • Utforming med stabile folder
 • Passer perfekt

Produktegenskaper:

 • Flerlags, spesialimpregnert filtermedium
 • Stor filteroverflate
 • Spesialimpregnering av filtermediet
 • Nøyaktig tilpasset form og pakningsmateriale av høy kvalitet

Bosch Aerotwin
Nr. 02/2018

Aerotwin flat vindusvisker til personbiler

Bosch Aerotwin: ledende teknologi innen flate vindusviskere

Bosch Aerotwin

Utvikling og innovasjon

Maksimal komfort, banebrytende design

Alle komponenter utvikles basert på konkrete kjøretøy, og toppmoderne verktøy brukes til å finjustere vindusviskersystemet.

Bosch bruker vindtunnelen for å utføre tester under forskjellige vindforhold og -hastigheter opptil 160 km/t, for eksempel.

Produksjon i stor skala

Spesiell prisvinnende gummiblanding fra Bosch

Gummiblanding av gjennomgående høy kvalitet, takket være sofistikerte laboratorieanalyser før produksjonen godkjennes.

Viskergummien er slitesterk og bestandig mot UV-lys og aldring, og har god elastisitet under både kalde og varme forhold.

Ytelses- og stresstesting

Sikkerhet og pålitelighet er de viktigste prinsippene

Vi gjennomfører strenge ytelses- og stresstester i testlaboratoriet og direkte på kjøretøyet. Det fører til at Boschs vindusviskere alltid er av høy kvalitet.

Vi tester blant annet motstand mot miljømessig påvirkning og ozon, kjemisk belastning og slitasje.

Ytelsestestene vurderer viskernes kvalitet, støynivå, ytelse ved høye hastigheter og levetid, for å sikre en god kvalitet som varer lenge.

Bosch Aerotwin
Vindusviskergummi med Power Protection Plus

Den aerodynamiske designen og den patenterte Power Protection Plus-gummien sikrer optimal sikt uansett værforhold.

Se alle fordelene kort forklart her >

Kupéfilterutvalg
Nr. 01/2018

Førerhusfiltre

Kvalitetstesting av kupéfiltret FILTER+

FILTER+ kupéfilter

Kvalitetstesting: Effektiv filtrering

Et viktig kvalitetskriterium for et kupéfilters ytelse er hvor effektivt det filtrerer, eller hvilken kapasitet det har til å filtrere ut partikler. Bosch fikk sitt FILTER+ og et liknende OE-filter testet av det uavhengige testinstituttet Flatech GmbH i Tyskland. Målingene ble utført i henhold til ISO 11155-1.

Testresultater *

Partikkeltest:
Boschs FILTER+ gir en meget effektiv beskyttelse mot partikler som kan pustes inn (partikkelstørrelse < 2,5 μm), som til og med overgår lignende OE-filtre.

Pollentest (svineblom og bjørk):
Boschs FILTER+ gir den samme effektive beskyttelsen mot allergener som et tilsvarende OE-filter.

* Se grafer og mer informasjon i den fullstendige artikkelen nedenfor

Kupéfilterutvalg
Verkstedtips

Bosch anbefaler at du bytter kupéfiltret en gang i året eller for hver 15 000 km som kjøres.

Konsekvenser ved tett filter:

 • Redusert sikt på grunn av dugg på rutene, noe som svekker sikkerheten
 • Økt konsentrasjon av forurensning i kjøretøyet
 • Allergiske reaksjoner, for eksempel nysing
 • Klimaanlegget får redusert kjølekapasitet på grunn av avleiringer på fordamperen

SMT-300 røyktester
Nr. 11/2017

Generell informasjon om diagnostikk

Lekkasjetester for diagnostisering av lekkasjer i lukkede systemer

Lekkasjetester for diagnostisering av lekkasjer i lukkede systemer

Lekkasjens størrelse og hvor den befinner seg kan fastslås i to trinn:

 • Enheten med det valgfrie tilbehøret er egnet til å undersøke lekkasjer i drivstoff- og eksossystemer.
 • Røyken som utvikles, kan også brukes til å søke etter lekkasjer i dør- og vindustetninger.

Når du undersøker lekkasjer i et drivstoffsystem kan bare inertgasser (ikke-brennbare gasser, CO² eller nitrogen) brukes. Et «inertgass-sett» (trykkgassbeholder og adapter) kan bestilles separat. Flasken med gass under trykk leveres tom, og må fylles av en spesialleverandør av inerte gasser.

Du kan også bestille en nitrogenregulator, som er forhåndsinnstilt til 7 bar, for bruk med større nitrogenflasker i verkstedet.

En sylinderslange, som også kan bestilles separat, er nødvendig for kobling til SMT-300.

SMT-300 røyktester
Oversikt

 • Diagnoseenheten for lekkasjer egner seg for å utføre tester på retursystemer for drivstoffdamp så vel som til annet bruk.
 • Du kan teste lukkede kretser, slik som innsug- og eksossystem, samt finne lekkasjer som slipper inn vind og vann.
 • Ved hjelp av den integrerte testmodusen kan du først kontrollere lukkede systemer uten røyk, og så slippe inn røyk etter behov. Du kan også regulere røykmengden, noe som gjør det lettere å finne små lekkasjer.
 • Denne enheten kan brukes for å sikre at kjøretøysystemet fungerer som det skal, og for å forhindre eventuelle skader.