Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Norge

Tekniske tjenester

Styrk verkstedets ekspertise og effektivitet

Bosch tilbyr tekniske tjenester for verkstedets daglige oppgaver – for eksempel hotline-brukerstøtte fra våre eksperter, og vedlikehold av verkstedutstyr. Øk produktiviteten ved hjelpa v våre tekniske tjenester.

Remote Diagnostics Service

Remote Diagnostics Service

Med Remote Diagnostics Service lar Bosch verksteder utføre eksterne tjenester direkte på bilen. Bosch eksperter kan utføre diagnoseoppgaver, slik at verkstedets daglige rutine blir enklere og mer effektiv.

Serviceopplæring

Teknisk brukerstøtte

Bruk mer tid på å løse problemene enn å identifisere dem. Med et abonnement på Bosch-hotline «Teknisk brukerstøtte» kan dine teknikere benytte seg av vår ekspertise. Dra nytte av vår omfattende bransjekunnskap innen reparasjoner og brukerstøtte for testutstyr fra Bosch.

Utstyrstjenester

Utstyrstjenester

Bosch hjelper deg i verkstedet – med alt fra installasjon til vedlikehold, kalibreringer og utvidet garanti. Dra nytte av Bosch’ høye standarder for utstyrstjenester, slik at du kan være trygg på at utstyret ditt alltid overholder regelverket og er oppdatert.

Verkstedløsninger

Verkstedløsninger

Bosch tilbyr spesialopplæring og ekspertise, slik at verksteder kan forberede seg på nye utfordringer i en bransje som er i stadig endring. Dette inkluderer for eksempel håndtering av utstyr og flåtestyring. Sørg for at verkstedet er i forkant av den teknologiske utviklingen, slik at dere får fornøyde kunder.

Slik får du kontakt med oss

Utforsk våre verktøy for nettbaserte diagnoser, slik at du raskere og enklere kan utføre feilsøkinger i verkstedet.

Fjerndiagnoser

Fjerndiagnoser

La våre eksperter finne løsningen

Fjerndiagnoser

Med Bosch Remote Diagnosis kan en teknisk ekspert få fjerntilgang til diagnosemaskinen eller testeren din via internett, slik at du får hjelp til å avdekke og korrigere problemet. Dette kan være nyttig hvis du trenger hjelp i forbindelse med en service. Ekspertene våre forklarer prosessen trinnvis. Fjerndiagnose er et effektivt verktøy for å løse problemer raskt, samtidig som du får nyttig opplæring for liknende saker i fremtiden.

Fordeler

  • Hold lønnsomheten oppe ved å løse daglige utfordringer i verkstedet raskere
  • Ekstra åpenhet siden du ser hvordan diagnosene gjennomføres
  • Selv krevende oppgaver som du ikke har løst tidligere, kan løses raskt, slik at det blir enklere å løse fremtidige utfordringer

Fjerndiagnoser
Visual Connect

Visual Connect

Interaktiv feilsøkingsapp for verksteder

Visual Connect

Nå kan utfordrende saker løses enda raskere og mer effektivt med den innovative appen Bosch Visual Connect.

Ved hjelp av en lenke i en SMS fra en teknisk ekspert kan man opprette toveis videokommunikasjon. Det finnes også andre funksjoner, som å merke, tegne og kommentere på skjermen. I tillegg kan Visual Connect vise laptop-skjermen til den tekniske eksperten hos Bosch, slik at hun eller han kan dele tegninger, monteringsposisjoner, komponentinformasjon og lignende i sanntid. Det gjør at Bosch Technical Support raskt kan diagnostisere problemet og gi deg nødvendig informasjon, slik at du kan løse det raskt.

Fordeler

  • Hold lønnsomheten oppe ved å løse daglige reparasjonsutfordringer i verkstedet raskere
  • Praktisk og fleksibel kommunikasjon med tekniske eksperter hos Bosch for det hektiske verkstedmiljøet
  • Innovativ kommunikasjon og feilsøking, mulighet til å fremheve komponenter og dele teknisk informasjon og tegninger
  • Helt gratis nedlasting til Apple- og Android-telefoner, kan brukes av de som abonnerer på Bosch teknisk brukerstøtte

Visual Connect-app
Teknisk forespørsel

Teknisk forespørsel

Støtter alle verksteder med direkte forespørsel om bistand til reparasjoner i programvaren ESI[tronic] 2.0 Online.

Teknisk forespørsel

Hvis det oppstår problemer i forbindelse med diagnostisering eller reparasjon av et kjøretøy, kan du åpne en Support Ticket ved å fylle ut et skjema i ESI[tronic] 2.0 med en kort beskrivelse av problemet. All tilleggsinformasjon, for eksempel informasjon om verkstedet, kjøretøytype, kjøretøyets identifikasjonsnummer, systemtype, lagrede feil og loggfiler, overføres automatisk til skjemaet. Når du oppretter en Support Ticket, får du mer autonomi, og sakene kan løses på en mer fleksibel måte.

Fordeler

  • Enkel og autonom opprettelse av saker fra diagnoseprogramvaren
  • Rask og enkel overføring av informasjon om kjøretøyet og feil til eksperter på kjøretøyreparasjon
  • Rask tilbakemelding på tekniske utfordringer på et tidspunkt som passer for deg

Teknisk forespørsel