Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Norge

Verkstedløsninger

Profesjonell brukerstøtte og konsulenttjenester for verksteder

Med Bosch Workshop Solutions kan du sørge for at verkstedet er i forkant av den teknologiske utviklingen, slik at dere får fornøyde kunder.

ADAS Service

Advanced Driver Assistance systems (ADAS) øker sikkerheten i bilen og på veien. På grunn av disse systemenes tekniske natur, er det helt avgjørende at verkstedene har god forståelse av hvordan de skal kalibreres. ADAS Service gir verksted den nødvendige kunnskapen til å kunne kalibrere og reparere kjøretøyets stadig mer komplekse ADAS-systemer ved hjelp av opplæring, teknisk brukerstøtte og verkstedtjenester.

ADAS Service

Teknisk opplæring

Teknisk opplæring gir verksted en praktisk mulighet til å utvikle en grundig forståelse for ADAS-teknologi (sensorer og kameraer samt systemets tilkoblinger) og testutstyr. Denne opplæringen gjør det enklere for verkstedets teknikere å oppfylle kundenes behov.

Teknisk brukerstøtte

Ved hjelp av sin omfattende erfaring med kjøretøyteknologi kan vår tekniske brukerstøtte gi verksteder raske og effektive løsninger eller gode råd for en rekke bilmerker som bruker ADAS-teknologi.

Verkstedtjenester

Verkstedetjenestene fokuserer på montering, demonstrasjoner av bruk, vedlikehold og reparasjoner av ADAS-testutstyr fra Bosch.

Tjenester for elektriske kjøretøy

Elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy blir stadig vanligere. Tjenestene for elektriske kjøretøy inkluderer opplæring og teknisk brukerstøtte for verksteder, slik at de kan arbeide med slike kjøretøy på en trygg og effektiv måte.

Tjenester for elektriske kjøretøy

Opplæring i elektriske kjøretøy

Opplæring i elektriske kjøretøy inkluderer workshops med skreddersydde og innovative løsninger for å bygge forståelsen som trengs for å kunne arbeide på elektriske kjøretøy. Bosch tilbyr også sertifisering av verksteder, slik at du lovlig kan arbeide på elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy.

Teknisk brukerstøtte

Ved hjelp av sin omfattende erfaring innen elektriske biler og integrerte systemer, kan vår tekniske brukerstøtte gi verksteder raske og effektive løsninger for alle bilmerker.

Flåtestyring

Flåtestyring

Å styre en flåte av kjøretøy kan være en kostbar, komplisert og tidkrevende oppgave. Vår flåtestyringstjeneste gjør det enklere og mindre stressende å koordinere vedlikehold, reparasjoner og diagnoser ved at du får ett kontaktpunkt hos vårt dyktige og høyt kvalifiserte serviceteam. De finner det best egnede Bosch Car Service-verkstedet og sikrer at alt arbeid og alle reparasjoner utføres i tråd med Bosch’ strenge standarder. Ved behov kan vi også levere kjøretøyet til deg når arbeidet er utført.

ikon kontakt

Vi gleder oss til å høre fra deg:

Bosch Service Training Centre
Telefon
E-post