Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket Polska

Serwisowanie sprzętu

Skorzystaj z usług serwisowania oferowanych przez firmę Bosch, aby zwiększyć trwałość sprzętu warsztatowego i zminimalizować przestoje

Korzystaj z najwyższego standardu obsługi posprzedażowej sprzętu Bosch dzięki usługom serwisowania sprzętu Bosch - od zainstalowania przez cały wydłużony okres eksploatacji.

Instalacja, uruchomienie i szkolenie

Instalacja, uruchomienie i szkolenie

Po zainstalowaniu nowego sprzętu w warsztacie przez przeszkolonego serwisanta Bosch, dokona on uruchamiania, wykonując serię testów, aby upewnić się, że sprzęt jest w pełni sprawny i gotowy do użycia.

Po dokładnym przeszkoleniu poznasz różne tryby pracy i konfiguracje oraz sposób obsługi sprzętu.

Naprawa i serwisowanie

Naprawa i serwisowanie

Efektywne i terminowe przeglądy okresowe warsztatowego sprzętu do diagnozowania jest podstawowym zadaniem usługi serwisowania w terenie Bosch, co pozwala ograniczyć przestoje. Wizyt w celu naprawy i przeglądu sprzętu dokonuje zespół profesjonalnych, wykwalifikowanych serwisantów Bosch, którzy koncentrują się szczególnie na poznaniu stanu produktu.

Aby zapobiec awariom sprzętu i uniknąć ewentualnych napraw, serwisanci Bosch przeprowadzą dokładne kontrole, zgodnie ze standardami Bosch i wymogami prawnymi. Wymienią również wszelkie zużyte części, aby zapewnić niezawodną i ciągłą pracę - korzystasz ze swojego sprzętu przez długi czas i skupiasz się na swojej pracy.

Jeśli sprzęt wymaga natychmiastowej naprawy, pracownicy serwisu Bosch przeprowadzą oględziny na miejscu i przedstawią szczegółowy plan naprawy.