Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket Polska

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch

Gwarancja najwyższej jakości szkoleń

Centrum Szkoleniowe dba o najwyższą jakość szkoleń. Liczne uprawnienia i akredytacje potwierdzają najwyższy poziomu szkoleń technicznych pod względem programów nauczania, kwalifikacji wykładowców i bazy dydaktycznej.

Uprawnienia i certyfikaty jakości usług

- Akredytacja Kuratorium Oświaty i wpis do rejestru placówek kształcenia ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń z zakresu serwisowania i naprawy systemów klimatyzacji samochodowej
- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – nr ew. : 2.14/00101/2012”

Centrum Szkoleniowe
AA_STC_2013_Jun_training_car

Jak nas znaleźć:

icon contact

Skontaktuj się z nami

Centrum Szkolenie Techniki Motoryzacyjnej firmy Bosch
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Telefon
E-mail