Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Bosch Connected Repair

Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.
Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.
Bosch Connected Repair
Bosch Connected Repair
  • Bosch Connected Repair je rešenje koje digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.
  • Bosch Connected Repair

Efikasnija i profitabilnija radionica sa Bosch Connected Repair koji digitalno povezuje servisnu opremu, podatke o vozilu, tehničare i osoblje koje komunicira sa klijentima kako bi se podelile informacije o servisnim radnjama.

Bosch Connected Repair povezuje ispitnu opremu i prijemno odeljenje za bržu realizaciju procesa u radionici. Zadaci servisiranja se definišu direktno na prijemu zajedno sa klijentom i odmah prenose na opremu u radionici, dok tehničari brzo i efikasno realizuju svoje zadatke. Identifikacija vozila se vrši samo jednom pa tehničari mogu da se posvete svojim zadacima. Svi rezultati, čak i slike, se elektronski dokumentuju, te vraćaju i čuvaju na lokalno instaliranom serveru.

Svi povezani članovi osoblja mogu lako i istovremeno da vide aktuelni raspored u radionici i status svakog posla.

Upotreba Bosch Connected Repair omogućava manji utrošak vremena za rad na svakom vozilu, što sa druge strane omogućava obavljanje više poslova u radionici svakog dana.

Bosch Connected Repair rešenje u "oblaku"

Bosch Connected Repair rešenje u "oblaku"
Karakteristike i prednosti Bosch Connected Repair-a

Sa lansiranjem Bosch Connected Repair rešenja u "oblaku", usluga je sada još praktičnija i čini lokalne servere suvišnim, tako da radionice mogu dodatno pojednostaviti svoje radne tokove i povećati efikasnost.

Oprema za radionicu i dijagnostički softver Esitronic komuniciraju direktno sa Bosch onlajn serverima, gde se svi podaci o klijentima čuvaju na bezbedan način i može im se pristupiti bilo kada i bilo gde. Odgovorno rukovanje ličnim podacima u skladu sa zakonskim zahtevima je glavni prioritet za Bosch. Za radionicu, to znači da se zaposleni mogu u potpunosti koncentrisati na svoj svakodnevni posao.

Bosch Connected Repair Online

Bosch Connected Repair Online
Uz dodatnu licencu za Bosch Connected Repair Online imate mogućnost da se povežete sa svim budućim sistemima za povezivanje sa distributerima delova zasnovanim na oblaku.

Dodatno poboljšajte efikasnost i profitabilnost vaše radionice nadogradnjom sa Bosch Connected Repair Online. Iskoristite sve postojeće funkcionalnosti Bosch Connected Repair plus novu mogućnost povezivanja sa svim budućim sistemima za povezivanje sa distributerima delova zasnovanim na oblaku.

Povezani proizvodi (3)
Dijagnostički alat za skeniranje

Servis pogonske grupe

Bosch sistemi za ispitivanje pogonske grupe i merenje emisije izduvnih gasova razvijani su da budu praktični, brzi i precizni.
Dijagnostički alat za skeniranje

Ispitna oprema

Bosch ispitna oprema je inovativna i pouzdana, za brza, laka i precizna merenja i ispitivanja raznih sistema i komponenti.