Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Merenje izduvnih gasova

Proizvod (8)
Klimatizacija

BEA 550 - dizel UNI mobilna stanica za merenje izduvnih gasova

0 684 105 179

Mobilni uređaj za analizu emisije izduvnih gasova za dizel vozila omogućava brzo i precizno merenje produkata sagorevanja dizel goriva.

Klimatizacija

BEA 550 - Benzin UNI mobilna stanica za merenje izduvnih gasova

0 684 105 279

Mali i lagan, BEA 550 benzin je mobilan sistem za merenje izduvnih gasova motora sa pogonom na benzin ili gas.

Klimatizacija

BEA 550 - kombinovana UNI mobilna stanica za merenje izduvnih gasova (sa KTS modulom)

0 684 105 506

Dizajniran za sva merenja na vozilima sa pogonom na gas, benzin i dizel, “BEA 550 kombinovana” sa KTS modulom predstavlja kompletan sistem za merenje izduvnih gasova. “BEA 550 kombinovana” je mali, lagan i mobilan uređaj.

Klimatizacija

BEA 550 - kombinovana UNI mobilna stanica za merenje izduvnih gasova (bez KTS modula)

0 684 105 502

Dizajnirana za mobilnu upotrebu na vozilima na gas, benzin i dizel, “BEA 550 kombinovana” bez KTS modula je sistem za merenje izduvnih gasova. BEA 550 kombinovana je mala, lagana i mobilna merna stanica.

Klimatizacija

BEA 750 - kombinovana UNI stanica za merenje izduvnih gasova

0 684 750 304

BEA 750 Kombinovana UNI je osnovno rešenje za merenja emisija izduvnih gasova za vozila na benzin, gas i dizel. Uređaj je dizajniran i razvijan u saradnji sa radionicama.

Klimatizacija

BEA 750 - Benzin UNI stanica za merenje izduvnih gasova

0 684 750 204

BEA 750 Benzin UNI je osnovno rešenje za merenja emisija izduvnih gasova za vozila sa pogonom na benzin i gas. Uređaj je dizajniran i razvijan u saradnji sa radionicama.

Klimatizacija

BEA 950 S1 - UNI analizator emisije izduvnih gasova za vozila sa pogonom na benzin, gas i dizel

0 684 120 360

BEA 950 S1 je napredno rešenje koje nudi sve što je potrebno za brzo i detaljno merenje izduvnih gasova vozila sa pogonom na benzin, gas i dizel gorivo. Sistem uključuje PC računar, ekran, miš i tastaturu, i dizajniran je da zadovolji svakodnevne potrebe zahtevnih radionica.

Klimatizacija

BEA 950 S2 - UNI analizator emisije izduvnih gasova vozila sa pogonom na benzin, gas i dizel

0 684 120 359

BEA 950 S2 je napredno rešenje koje nudi sve što je potrebno za brzo i detaljno merenje izduvnih gasova vozila sa pogonom na benzin, gas i dizel gorivo. Uređaj pruža fleksibilnost korisnicima koji koriste sopstveni laptop, DCU 100 ili DCU 220.