Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji
Dijagnostički alati

30 godina Bosch KTS dijagnostičkih uređaja

Vreme potrebno za čitanje: 5 min

06/03/2018

Tokom 1988. godine, legendarni „Bosch Hammer“ je uveo dijagnostiku elektronske upravljačke jedinice u radionicu.

Prvi dijagnostički uređaj Bosch KTS 300 je 1988. godine omogućio nezavisnim radionicama da dobiju podatke od elektronskih sistema u vozilu. Bosch je testeru dao naziv KTS ili „Klein-Tester-Serie“, što na nemačkom znači „niz manjih testova”, naziv koji se koristi i danas.

„Od osnivanja, kompanija Bosch je bila ime koje označava razvojne kompetencije, tehnički kvalitet i pouzdanost. Mi smo među prvim kompanijama koje su počele da ispunjavaju ove zahteve u oblasti dijagnostike upravljačke jedinice“, izjavio je Oliver Frei, regionalni predsednik za Evropu u kompaniji Bosch Automotive Service Solutions, opisujući motivaciju ka ključ neprekidnog razvoja KTS dijagnostičke opreme.

„Naš cilj je oduvek bio da povećamo efikasnost i učinak pri rešavanju svakodnevnih zadataka u radionici uz pomoć naših dijagnostičkih uređaja i neophodnih programa. Dijagnostička rešenja koja odgovaraju radionicama budućnosti - to je ono što nas pokreće,“ nastavio je Frei.

Priča o uspehu dijagnostičke opreme kompanije Bosch, koja traje već 30 godina se nastavlja - zahvaljujući optimizovanoj dijagnostici upravljačkih jedinica i novim generacijama KTS modula koji pružaju servisna rešenja okrenuta ka budućnosti.

Priča o uspehu počela je sa „Bosch Hammer“

Kada je predstavljen prvi KTS, mogao je da prikazuje podatke iz motorne grupe za tri različita proizvođača vozila. Broj upravljačkih jedinica sa kojima KTS može da se poveže počeo je brzo da raste.

Do 1999. godine, omogućavao je dijagnostiku upravljačkih jedinica oko 120 sistema od 25 različitih proizvođača vozila. Automobilski sektor je ubrzo prepoznao KTS 300 kao „Bosch Hammer“ i kao sinonim za uređaje za dijagnostiku i popravku motorne grupe.

Bosch ESI[tronic] program za radionice prvi put je prikazan 1999. godine, predstavljajući još jednu važnu prekretnicu za dijagnostiku upravljačkih jedinica i dalji razvoj KTS serije.

Kvartalna ažuriranja su se u početku vršila preko CD-a, potom DVD-a, a sada se vrše preko interneta, zahvaljujući čemu radionice uvek imaju najnoviju verziju dijagnostičkih podataka koji odgovaraju čak i najnovijim modelima vozila i upravljačkih jedinica.

Danas, KTS dijagnostički moduli i ESI[tronic] 2.0 omogućavaju radionicama da izvrše dijagnostike upravljačkih jedinica na više od 90.000 modela vozila od150 različitih proizvođača.

Oliver Frei

Oliver Frei, regionalni predsednik za Evropu u Bosch Automotive Service Solutions

30 godina iskustva i kompetencija u dijagnostici upravljačke jedinice

Nekoliko elektronskih sistema u vozilima koji su korišćeni kao originalna oprema od strane proizvođača vozila iz celog sveta razvijeno je od strane inženjera kompanije Bosch.

Već 30 godina Bosch je lider u svetu dijagnostike upravljačkih jedinica. Dok je potražnja za tehnički kvalifikovanom i efikasnom dijagnostikom u automehaničarskim radionicama rasla, Bosch je neprekidno unapređivao svoj KTS i ESI[tronic] program.

Danas KTS moduli uključuju i ispitnu opremu za izduvne gasove i druge sisteme na vozilu. Ovi testeri su ili integrisani na kolica na kojima se nalazi računar, ekran i štampač ili su dostupni kao priručni tablet računari za mobilnu primenu u radionici. Upotrebom Bluetooth, Wi-Fi ili LAN tehnologije, oni se mogu povezati sa drugim uređajima u radionici, sa računarskom mrežom radionice ili internetom.

Pored toga, oni takođe podržavaju sve najčešće komunikacione protokole koje koriste elektronski sistemi vozila.

Naš cilj je oduvek bio da povećamo efikasnost i delotvornost u rešavanju svakodnevnih zadataka u radionici uz pomoć naših dijagnostičkih uređaja i modernih programa. Dijagnostička rešenja koja odgovaraju radionicama budućnosti - to je ono što nas pokreće.

Oliver Frei, regionalni predsednik za Evropu u Bosch Automotive Service Solutions

Oprema spremna za budućnost sa PassThru i ethernet dodacima

Sa najnovijom generacijom dijagnostičkih modula KTS 560/590, Bosch ponovo podržava nezavisne radionice koje rade sa vozilima raznih proizvođača, na zadacima servisiranja i popravke modernih sistema.

Prema Euro5/6 standardima, proizvođači vozila su dužni da stave tehničke podatke za popravku na raspolaganje nezavisnim radionicama preko online portala. Kako bi se pristupilo ovim portalima, potreban je PassThru dodatak (interface). Bosch KTS uređaji imaju omogućen PassThru od 2009. godine i koriste se za pristupanje podacima za popravke - iako postoje neka ograničenja.

Trenutno KTS 560/590 testeri imaju poboljšan PassThru dodatak koji radionicama pruža pristup podacima na skoro svim portalima proizvođača vozila.

Ovo nezavisnim radionicama omogućava da održavaju i popravljaju savremene modele vozila i da reprogramiraju upravljačke jedinice. Više ne moraju da upućuju klijente u ovlašćene radionice. Korišćenjem najnovijih dijagnostičkih alata, KTS 350/560/590, radionice su dobro pripremljene za budućnost. Uređaji već uključuju novi Ethernet-interfejs (DoIP) za dijagnostiku preko internet protokola. On omogućava mnogo brži prenos podataka, što je posebno važno kada se uzme u obzir sve veća količina podataka koja je potrebna, na primer, za sisteme za pomoć vozaču.

Sve više proizvođača vozila takođe koristi Ethernet za dijagnostiku. Osnovna dijagnostika će i dalje biti moguća preko CAN komunikacionih sistema, dok će za sveobuhvatne dijagnostičke procedure ili reprogramiranje upravljačkih jedinica biti neophodan pristup preko DoIP protokola, koji je ugrađen u najnoviju generaciju KTS uređaja.

Dijagnostička generacija zelena

Preuzimanje

Brošura za Bosch dijagnostičke testere

Brošura za Bosch dijagnostičke testere

Brošura za segment

Povezani proizvodi (3)