Bosch Automotive Aftermarket u Srbiji

Saveti i tehnologija

Lako dostupni janoviji saveti i tehnologije

Aktuelne informacije za uspešnu radionicu: Opšta posebna znanja o dijagnostici, karakteristikama proizvoda, uputstvima za instalaciju - i više od toga.

Najnovije teme

Aktuelne informacije za uspešnu radionicu

Generator
Br. 06/2018

Alternatori

Bosch alternatori sa jednosmernom remenicom

Slobodan hod Bosch alternatora

Dizajn

 • OAP (jednosmeran slobodni hod generatora)
 • OAD (jednosmeran slobodni hod generator sa elastičnom spojkom)

I OAP i OAD imaju jednosmernu spojku za slobodni hod.

OAD imaju torzionu oprugu koja apsorbuje udare nastale naglom promenom opterećenja. Ovo omogućava bolje ublažavanje oscilacija u brzini koja dolaze sa kolenastog vratila.

Test

Dok motor radi, neispravan slobodni hod generatora može se prepoznati po neravnomernom radu i pratećoj buci. To može da dovede do problema sa punjenjem akumulatora. OAP i OAD se uvek slobodno okreću u jednom smeru. OAP se odmah blokira u suprotnom smeru, a OAD brzo formira otpor okretanju u suprotnom smeru. Ako su prisutni bilo koji od gore navedenih simptoma kvara, neophodna je zamena remenice ili celog alternatora.

Slobodan hod generatora koji ispravno funkcioniše može se prepoznati po tihom radu i odloženom zaustavljanju generatora nakon isključivanja motora.

Moguća šteta

Ako dođe do zaglavljivanja slobodnog hoda generatora, rotacione vibracije motora se ne mogu ujednačiti. Pri malom broju obrtaja motora, ove vibracije dovode do neravnomernog rada kaiša, a napregnute komponente trpe opterećenje veće od normalnog. Ne samo da to dovodi do habanja kaiša, već može da dovede i do prevremenog kvarenja drugih komponenti u istom kaišnom prenosu (npr. rolera za zatezanje, torzionih ublaživača vibracija).

U zavisnosti od pozicije u motornom prostoru i slobodnog prostora za rad, remenica se može ili zameniti na vozilu ili demontirati zajedno sa alternatorom i postaviti na čvrstu podlogu (npr. radni sto) gde će se izvršiti popravka.

Montaža alternatora
Montaža:

 • U zavisnosti od smera okretanja rotora alternatora, uređaj za slobodni hod u jednosmernoj remenici može da ima levi ili desni navoj.
 • Umetnite odgovarajući alat za montažu (1) u nazubljeni venac (2), i upotrebite odgovarajući ključ (3) da držite osovinu rotora na njenom mestu.
 • Pomoću okastog ključa (4) otpustite ili zategnite sistem slobodnog hoda. Moment sile zatezanja: 80 Nm.
 • Ako je alternator predviđen da se koristi sa poklopcem na remenici, postavite novi priloženi poklopac.

Oprez

Prilikom montaže remenice nikada nemojte zaglavljivati ventilator alternatora jer to može da dovede do njegovog oštećenja.

Napomena

Ako je uređaj za slobodni hod alternatora neispravan, može doći do oštećenja zateznog rolera (španera). Neophodno je proveriti da li su ispravni i zameniti ih po potrebi.

Ventil visokog pritiska za injekciju
Br. 04/2018

Injektori za ubrizgavanje benzina pod visokim pritiskom

Odgovarajući postupak u radu sa HP (High Pressure, visoki pritisak) injektorima je uslov za njihovu efikasnu i kvalitetnu popravku

Popravka komponenti sistema za ubrizgavanje pod visokim pritiskom

Bosch obezbeđuje rezervne delove i posebne alate za popravku sistema za ubrizgavanje benzina pod visokim pritiskom. ESI[tronic] 2.0 pruža kompletnu dijagnostičku proceduru uključujući uputstva, parametre, obrasce kvara i talasne forme signala. Sa ovakvom pomoći u vidu detaljnih Bosch uputstava, rezervnih delova i posebnih alata, relativno je lako skinuti i zameniti injektore i otkloniti kvar.

Demotaža i montaža HP injektora (HPIV)

 • Pažljivo pročitajte uputstva na ESI[tronic] 2.0
 • Koristite odgovarajuće alate za demontažu HPIV i zamenite zaptivke
 • Izbegavajte oštećenje vrha injektora (difuzora)
 • Sprečite prodiranje, u kanal za injektor, stranih tela i prljavštine, tokom instalacije
 • Ako se HPIV ponovo koristi, nikada nemojte koristiti udarne alate tokom instalacije HPIV u glavu motora
 • Nemojte nanositi ulje ili mast na belu teflonsku zaptivku
 • Nanesite tanak sloj čistog motornog ulja bez silikona na plavu zaptivku pre montaže gorivne magistrale
 • Prilikom demontaže i ponovne upotrebe HPIV, uvek zamenite navedene rezervne delove (komplet za servisiranje)

Važna obaveštenja

 • Motor mora da bude hladan tokom popravke
 • Sistem za gorivo pod visokim pritiskom mora da bude bez pritiska dok se izvode radovi na sistemu
 • Nikada nemojte iskopčavati dovode goriva dok motor radi

Uputstva za uklanjanje i montažu „korak po korak“ za HPIV i HPP mogu se pronaći na internetu

Bosch uputstvo za montažu - Benzinski injektor visokog pritiska (Video)

Bosch uputstvo za montažu - Injektor visokog pritiska (Video)

Ventil visokog pritiska za injekciju

Posebni alati

 • Set 0 986 616 097 za montažu zaptivnog prstena na injektor.
 • Za demontažu injektora visokog pritiska:
  • Alat za izvlačenje injektora 0 986 616 100
  • Udarni izvlakač 0 986 616 101 (koristi se samo kod injektora koji ne mogu da se izvuku alatom (0 986 616 100)

Rezervni delovi

 • O-prsten zaptivka za injektor visokog pritiska (HPIV)
 • Zaptivni prsten kod difuzora, na strani ka komori za sagorevanje (teflonski prsten)
 • Podmetač
 • Pritezni element

Bosch filteri za vazduh
Br. 03/2018

Bosch filteri za vazduh

Karakteristike proizvoda i prednosti za kupce

Krajnja stanica za sve čestice prljavštine

Zadatak filtera za vazduh je da štiti motor od abrazivnih čestica i prljavštine u vazduhu, da štiti motor od habanja i obezbedi snabdevanje vazduhom za pripremu smeše vazduha/goriva.

Redovno menjajte filter za vazduh u skladu sa instrukcijama proizvođača vozila!

Posledice zapušenog filtera:

 • Smanjuje usis vazduha, što dovodi do smanjenja kapaciteta motora i povećanja emisije štetnih izduvnih gasova
 • Veća potrošnja goriva
 • Problemi sa startovanjem motora
 • Prevremena kontaminacija ulja

Kvalitet se uvek isplati. Pronađite poređenje Bosch filtera za vazduh ovde:

Bosch filteri za vazduh
Ukratko o prodajnim argumentima

Prednosti za kupca:

 • Dug upotrebni vek, visoka stopa izdvajanja čestica, mokra snaga i velika zatezna čvrstoća
 • Visok nivo apsorpcije prljavštine i mali otpor na stopu protoka
 • Stabilna geometrija nabora
 • Savršeno odgovara

Karakteristike proizvoda:

 • Višeslojni, posebno impregnirani filterski medijum
 • Velika površina filtriranja
 • Specijalna impregnacija filterskog medijuma
 • Precizno prilagođen oblik i visok kvalitet zaptivnog materijala

Bosch Aerotwin
Br. 02/2018

Aerotwin ravne metlice brisača za putnička vozila

Bosch Aerotwin: vodeća tehnologija u oblasti ravnih metlica brisača

Bosch Aerotwin

Razvoj i inovacije

Maksimalna udobnost, inovativan dizajn

Sve komponente su razvijene u odnosu na različita vozila, a za fino podešavanje sistema brisača korišćeni su najmoderniji alati.

Bosch koristi aerodinamički tunel za izvođenje testova u različitim uslovima vetra, sa npr. vetrom brzine do 160 km/h.

Namenska proizvodnja

Specijalna, višestruko nagrađivana gumena smeša od kompanije Bosch

Dosledno visok kvalitet proizvodnje gumene smeše zahvaljujući sofisticiranim laboratorijskim analizama pre odobrenja proizvodnje.

Guma brisača je dugotrajna zahvaljujući velikoj otpornosti na abraziju, UV svetlo i starenje, te poseduje veliku elastičnost na hladnoću i toplotu.

Testiranje performansi i naprezanja

Bezbednost i pouzdanost su primarni

Strogi testovi performansi i naprezanja vrše se u laboratoriji i direktno na vozilima, te predstavljaju osnovu za visok kvalitet Bosch brisača.

Testovi, između ostalog, uključuju proveru otpornosti na uticaje radne sredine i ozona, hemijsko opterećenje i abraziju.

Testovi performansi ocenjuju kvalitet brisanja, proizvodnju buke, performanse pri velikoj brzini i radni vek kako bi se obezbedio dugotrajan kvalitet brisača.

Bosch Aerotwin
Guma za brisače sa Power Protection Plus

Aerodinamičan dizajn i patentirana guma za brisače sa Power Protection Plus obezbeđuju optimalnu vidljivost u svim vremenskim uslovima.

Pogledajte ukratko sve prednosti ovde >

Ponuda filtera za kabinu
Br. 01/2018

Filteri kabine

Provera kvaliteta FILTER+ filtera za kabinu

FILTER+ filter za kabinu

Provera kvaliteta: Efikasnost filtriranja

Važan kriterijum kvaliteta filtera za kabinu je njegova efikasnost filtriranja ili njegov kapacitet izdvajanja čestica. Bosch je testirao svoj FILTER+ i slični OE filter u nezavisnom institutu Flatech GmbH, u Nemačkoj. Merenja su izvršena u skladu sa ISO 11155-1.

Rezultati ispitivanja*

Test čestica:
Bosch FILTER+ nudi veoma efikasnu zaštitu od čestica koje se mogu udahnuti (veličina čestica < 2,5 μm), što je bolje čak i od sličnog OE filtera.

Test na polen (ambroziju i brezu):
Bosch FILTER+ pruža isti stepen efikasne zaštite od alergena kao slični OE filter.

*pronađite grafikone i više informacija u članku ispod

Ponuda filtera za kabinu
Savet iz radionice

Bosch preporučuje zamenu filtera u kabini jednom godišnje ili na svakih 15.000 kilometara.

Posledice zapušenog filtera:

 • Smanjena vidljivost kroz zamagljene prozore, što dovodi do smanjenja bezbednosti
 • Povećana koncentracija alergena unutar vozila
 • Alergijske reakcije, npr. kijanje
 • Smanjen kapacitet hlađenja sistema za klimatizaciju što dovodi do stvaranja naslaga na isparivaču

SMT-300 Mašinski tester za dim
Br. 11/2017

Dijagnostički uređaji

Dijagnostika zaptivenosti u zatvorenim sistemima

Dijagnostika zaptivenosti u zatvorenim sistemima

Veličina perforacije i njena lokacija mogu se utvrditi u dva koraka:

 • Pad pritiska inertnog gasa/vazduha ukazuje na perforaciju u ispitivanom sistemu.
 • Pomoću dima se pronalazi mesto perforacije/curenja. Upotrebom UV lampe i namenskih naočara se pronalaze mala curenja, kada količina dima nije dovoljna da se utvrdi tačno mesto curenja. Posle ispitne procedure, na mestu curenja ostaje marker vidljiv samo pod UV svetlom, pa se na taj način mogu pronaći oštećenja kojima nije moguće prići bez rastavljanja sistema.

Kada se ispituje zaptivenost sistema za gorivo obavezna je upotreba inertih gasova (CO2, Azot, …) kako bi se obezbedilo da smeša gasa i gorivnih isparenja u sistemu nije zapaljiva. Postoji mogućnost posebnog poručivanja „kompleta za inertni gas“ (boca za gas pod pritiskom i adapter). Boca za gas pod pritiskom se isporučuje prazna i mora se napuniti kod dobavljača specijalizovanog za inertne gasove.

U ponudi je i azotni regulator, koji je unapred podešen na 7 bara, za upotrebu sa većim azotnim bocama u radionicama.

Elastično crevo, koje se može posebno poručiti, neophodno je za povezivanje boce sa inertnim gasom na SMT-300.

SMT-300 Mašinski tester za dim
Pregled

 • Uređaji za dijagnostiku zaptivenosti namenjen je ispitivanju sistema benzinskih para (EVAP) i drugih sistema gde je potrebno utvrditi zaptivenost odnosno pronaći oštećeno mesto
 • Mogućnost ispitivanja usisnog i izduvnog sistema, vazdušne i vodene instalacije.
 • Upotrebom integrisane ispitne procedure, sistemi se mogu proveravati sa ili bez dima. Moguća je regulacija koncentracije dima što čini pronalaženje malih curenja lakšim.