Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Sverige
Filter

Filter måste bytas regelbundet

Bosch rekommenderar att dina filter kontrolleras före långa semesterresor

Filterkontroll bör alltid göras före semesterresan
Koppla av och njut av din semester – och var säker på att dina filter fungerar som de ska i bilen.

Du bör alltid kontrollera dina filter före semesterresan.

Om det bytesintervall som fordonstillverkaren anger har uppnåtts, måste ett nytt filter installeras. Om det planerade bytet av ett filter infaller strax efter semestern, rekommenderar Bosch att bytet tidigareläggs. Ett nytt filter kan minska belastningen på fordonets system och komponenter, särskilt på långa sträckor. Dessutom kommer ett nytt kupéfilter att ge förbättrad komfort på långa resor och gör att luftkonditioneringssystemet fungerar korrekt.

Hur ofta måste ett filter bytas?

Igensatt luftfilter efter borttagning
Igensatt luftfilter efter borttagning

Information om hur ofta ett filter måste bytas finns vanligtvis i fordonets servicehäfte. Dessa bytesintervall specificeras av respektive fordonstillverkare. På nyare fordon byts filtren vanligtvis som en del av den specifika servicen. Om du har några frågor om byte av filter kan verkstaden ge dig råd.

Bränslefilter

Bränslefilter – därför måste det bytas regelbundet

Möjliga konsekvenser av ett igensatt filter:

 • Förlust av motoreffekt eller till och med motorstopp
 • Försämring av bränsletillförseln
 • Försämringar av bränslepumpens effektivitet eller till och med en kortslutning
 • Inre korrosion av motorkomponenter med dieselbränsle
Oljefilter

Oljefilter – därför måste det bytas regelbundet

Möjliga konsekvenser av ett igensatt filter:

 • Förtida motorslitage eller till och med motorskador
 • Minskad motorprestanda
 • Ökad oljeförbrukning

Vid byte av olja bör också oljefiltret alltid bytas.

Luftfilter

Luftfilter – därför måste det bytas regelbundet

Möjliga konsekvenser av ett igensatt filter:

 • Höjd bränsleförbrukning
 • Minskad motoreffekt
 • Ökade utsläpp av föroreningar

För att förbränna en liter bränsle behöver en förbränningsmotor 10 000 liter ren luft. Luftfiltret tar hand om rengöring av denna luft.

Kupéfilter

Kupéfilter – därför måste det bytas regelbundet

Möjliga konsekvenser av ett igensatt filter:

 • Dålig sikt på grund av immiga fönster och därmed minskad säkerhet
 • Ökad koncentration av föroreningar inuti fordonet
 • Allergiska reaktioner, t.ex. nysningar
 • Begränsad effektivitet för luftkonditioneringssystemet på grund av avlagringar på förångaren

Bosch rekommenderar att du byter kupéfilter minst en gång om året eller efter 15 000 km. Dessutom måste fordonstillverkarens specifikationer följas.

Nedladdningar

Jämförelse av Bosch luftfilter

Filter

Ladda ner broschyr

Relaterade ämnen (3)
parts

Produktkatalog

Bilreservdelar och tillbehör
Provning

Tips & teknik

De senaste tipsen och teknikuppdateringarna direkt till din verkstad