Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Sverige

Tips & teknik

De senaste tipsen och teknikuppdateringarna direkt till din verkstad

Aktuell information för en framgångsrik verkstad: Allmän kunskap om diagnostik, produktegenskaper, installationsanvisningar med mera

Utforska de senaste ämnena

Aktuell information för en framgångsrik verkstad

Generator
Nr 06/2018

Drivremmar för hjälputrustning

Frihjulskopplingar för generatorer från Bosch

Frihjulskopplingar för generatorer från Bosch

Utformningar

 • OAP (Overrunning Alternator Pulley)
 • OAD (Overrunning Alternator Decoupler)

Både OAP:er och OAD:er har ett enkelt frihjul.

OAD:er har även en vridfjäder för att absorbera energi. Detta gör att rotationsojämnheter i vevaxeln kan jämnas ut bättre.

Provning

När motorn är igång kan en defekt frihjulskoppling till generatorn identifieras genom att remskivan går trögt och de missljud som detta kan ge. Det kan också göra att fordonets batteri inte laddas eftersom remskivan kan snurra åt båda hållen. OAP:er och OAD:er roterar alltid fritt i en riktning. OAP:er låser omedelbart i motsatt riktning och OAD:er bygger snabbt upp ett motstånd mot vridning i motsatt riktning tills de låser. Om något av de felsymtom som nämns ovan är närvarande måste frihjulskopplingen till generatorn bytas ut.

En korrekt fungerande frihjulskoppling kan identifieras genom att kopplingen går mjukt och att generatorn stannar med en fördröjning efter att motorn har stängts av.

Resulterande skador

Om frihjulskopplingen till generatorn fastnar går det inte att jämna ut motorns rotationsvibrationer. Vid låga varvtal gör dessa vibrationer att remmen går ojämnt och att spänningskomponenterna utsätts för högre belastning än vanligt. Detta ökar inte bara slitaget på remmen utan kan även göra att andra komponenter i hjälpenheten (t.ex. spänn-- och avböjningsrullar, vridningsdämpare) kan gå sönder i förtid.

Beroende på tillämpningen kan frihjulskopplingen antingen bytas ut i fordonet eller tas bort tillsammans med generatorn och placeras på ett fast stöd (t.ex. arbetsbänk).

Generatormontering
Montering:

 • Beroende på generatorns rotationsriktning är frihjulskopplingen antingen vänster- eller högergängad.
 • Sätt i lämpligt monteringsverktyg (1) i sågtandningen på frihjulskopplingen (2) och använd lämplig insats/hylsa (3) för att hålla rotoraxeln på plats.
 • Använd en ringnyckel (4) för att lossa eller dra åt frihjulskopplingen. Åtdragningsmoment: 80 Nm.
 • Om frihjulskopplingen till generatorn är konstruerad för att användas med ett lock, montera det nya locket som medföljer.

Försiktighet

När du demonterar eller monterar frihjulskopplingen till generatorn får du aldrig låsa generatorfläkten, eftersom det kan leda till skador på fläkten.

Obs!

Om frihjulskopplingen till generatorn har gått sönder kan även spänn- och avböjningsrullar ta skada. De måste även kontrolleras med avseende på korrekt funktion och bytas ut vid behov.

Högtrycksinsprutningsventiler
Nr 04/2018

Perfekt att arbeta med: Högtrycksinsprutningsventiler

Korrekt behandling av högtrycksinsprutningsventiler gör att de kan repareras effektivt

Reparation av komponenter i högtrycksinsprutningssystemet

Bosch levererar reservdelar och specialverktyg för reparation av högtrycksinsprutningssystemen. ESI[tronic] 2.0 ger en komplett diagnostiksekvens som ska följas med installationsanvisningar inklusive mätvärden, felmönster och till och med signalbilder. Med den här sortens hjälp från Bosch detaljerade bruksanvisningar, reservdelar och specialverktyg, är det en relativt enkel uppgift att ta bort eller ersätta högtrycksinsprutningsventiler och tätningar för förbränningskammare.

Demontering och montering av högtrycksinsprutningsventil (HPIV)

 • Läs instruktionerna för ESI[tronic] 2.0 noggrant
 • Använd lämpliga verktyg för att demontera högtrycksinsprutningsventilerna och för att byta förbränningskammarens tätning
 • Undvik att skada ventilspetsen (ventilläckage)
 • Förhindra inträngning av främmande kroppar och smuts under installationen
 • Om högtrycksinsprutningsventilen ska återanvändas ska aldrig slagverktyg användas under installationen av högtrycksinsprutningsventilen i cylinderhuvudet
 • Applicera inte olja eller smörjmedel på den vita Teflon-tätningen
 • Applicera ett tunt skikt ren, silikonfri motorolja på den blå tätningen innan bränslefördelningsröret installeras
 • När du demonterar och återanvänder högtrycksinsprutningsventilen ska du alltid byta ut de angivna reservdelarna (servicesatser)

Viktiga anmärkningar

 • Motorn måste vara kall under reparationsarbetet
 • Bränslehögtryckssystemet måste tryckavlastas vid arbete på det
 • Koppla aldrig från bränsleledningar när motorn är igång

Du hittar ”steg för steg”-anvisningar för demontering och installation av högtrycksinsprutningsventiler och HPP på nätet

Bosch installationsanvisningar – högtrycksinsprutningsventil bensin (video)

Bosch installationsanvisningar – högtrycksinsprutningspump (video)

Högtrycksinsprutningsventiler

Specialverktyg

 • Sats 0 986 616 097 med monteringsstift och justeringsring för montering av förbränningskammarens tätning
 • För borttagning av högtrycksinsprutningsventil:
  • Spindelutdragare 0 986 616 100
  • Utdragare 0 986 616 101 (används bara om ventilerna har kärvat)

Reservdelar

 • O-ring för högtrycksinsprutningsventil (HPIV)
 • Tätning för förbränningskammare (Teflon-ring)
 • Stödshim
 • Nedhållare

Bosch luftfilter
Nr 03/2018

Bosch luftfilter

Utforska produktegenskaper och kundnytta

Ändstation för alla slags smutspartiklar

Ett luftfilter har till uppgift att skydda motorn mot smutspartiklar i insugsluften, att skydda motorn mot nötande slitage och att säkerställa luftförsörjningen till luft-/bränsleblandningen.

Byt ut luftfiltret med jämna mellanrum enligt fordonstillverkarens anvisningar!

Följder av ett igensatt filter:

 • Minskat luftintag, vilket leder till minskad motoreffekt och ökat utsläpp av luftföroreningar
 • Högre bränsleförbrukning
 • Problem vid start av motorn
 • Förtida förorening av olja

Kvalitet är värt att betala för. Jämför Bosch luftfilter här:

Bosch luftfilter
Försäljningsargument i korthet

Fördelar för kunden:

 • Lång livslängd, hög partikelinsamlingshastighet, våtstyrka och hög draghållfasthet
 • Hög nivå av smutsabsorption och lågt flödesmotstånd
 • Stabil veckgeometri
 • Perfekt passform

Produktegenskaper:

 • Specialimpregnerat filter med flera lager
 • Stor filteryta
 • Specialistimpregnering av filtersubstratet
 • Exakt anpassad form och högkvalitativt packningsmaterial

Bosch Aerotwin
Nr 02/2018

Aerotwin torkarblad för personbilar

Bosch Aerotwin: ledande teknik för platta torkarblad

Bosch Aerotwin

Utveckling och innovation

Maximal komfort, banbrytande design

Alla komponenter har utvecklats för specifika fordon och med toppmoderna verktyg för finjustering av torkarsystemen.

Bosch använder t.ex. en vindtunnel för testning under olika vindförhållanden och hastigheter upp till 160 km/h.

Storskalig tillverkning

Bosch speciella och flerfaldigt prisbelönta gummiblandning

En gummiblandning i genomgående hög produktionskvalitet tack vare avancerade laboratorieanalyser innan blandningen godkänns för produktion.

Torkargummit är mycket hållbart tack vare sin stora motståndskraft mot nötning, UV-ljus och åldring samt sin höga elasticitet i kyla och värme.

Prestanda- och belastningstest

Säkerhet och pålitlighet är de främsta principerna

Stränga prestanda- och belastningstester som utförs i provningslaboratoriet och direkt på fordonet ligger till grund för den genomgående höga kvaliteten hos Bosch vindrutetorkare.

Testerna omfattar bland annat motståndskraft mot miljö- och ozonpåverkan, kemisk belastning och nötning.

I prestandatesterna bedöms torkningskvalitet, bullergenerering, prestanda i hög hastighet samt livslängd för att säkerställa långvarig torkningskvalitet.

Bosch Aerotwin
Torkargummi med Power Protection Plus

Den aerodynamiska designen och det patenterade torkargummit Power Protection Plus ger bästa sikt i alla väderförhållanden.

Du hittar en översikt över alla fördelar här >

Kupéfiltersortiment
Nr 01/2018

Förarhyttfilter

Kvalitetsprovning av FILTER+ kupéfilter

FILTER+ kupéfilter

Kvalitetsprovning Filtreringseffektivitet

Ett viktigt kvalitetskriterium för ett kupéfilters prestanda är dess filtreringseffektivitet eller dess förmåga att filtrera bort partiklar. Bosch har låtit testa sitt FILTER+ och ett liknande OE-filter på det oberoende institutet Flatech GmbH i Tyskland. Mätningarna har utförts i enlighet med ISO 11155-1.

Testresultat*

Partikeltest:
Bosch FILTER+ ger ett mycket effektivt skydd mot inandningsbara partiklar (partikelstorlek < 2,5 μm) och är till och med bättre än ett liknande OE-filter.

Pollentest (ambrosia och björk):
Bosch FILTER+ ger samma effektiva skydd mot allergener som ett liknande OE-filter.

*hitta grafer och mer information i hela artikeln nedan

Kupéfiltersortiment
Tips för verkstäderna

Bosch rekommenderar att du byter kupéfilter en gång om året eller var 1 500:e mil.

Följder av ett igensatt filter:

 • Sämre sikt på grund av immiga fönster, vilket ger minskad säkerhet
 • Ökad koncentration av föroreningar i fordonet
 • Allergiska reaktioner, t.ex. nysningar
 • Minskad kylkapacitet hos luftkonditioneringssystemet på grund av beläggningar på förångaren

SMT-300 Rökgasmaskin
Nr 11/2017

Allmän information om diagnos

Läcksökare för felsökning i slutna system

Läcksökare för felsökning i slutna system

Storlek och placering av läckan kan fastställas i två steg:

 • Apparaten kan med tillbehör effektivt användas för att undersöka läckor i bränsle- och avgassystem.
 • Röken som genereras kan även användas för att söka efter läckor i dörr- och fönstertätningar.

Vid undersökning av läckage i bränslesystem får endast inert gas (obrännbar, CO² eller kväve) användas. En ”sats för inert gas” (behållare för komprimerad gas med adapter) kan beställas separat. Den trycksatta gasflaskan levereras tom och måste fyllas på av en leverantör som är specialiserad på inerta gaser.

Du kan även beställa en kväveregulator som är förinställd på 7 bar, för användning med större kvävebehållare i verkstaden.

En cylinderslang, som också går att beställa separat, behövs för att ansluta till SMT-300.

SMT-300 Rökgasmaskin
Översikt

 • Läckdiagnostikenheten lämpar sig för tester av retursystem för bränsleångor och andra tillämpningar.
 • Du kan testa slutna kretsar som intags- och avgassystem och hitta öppningar som släpper in vind och vatten.
 • Med hjälp av det inbyggda testläget kan du göra inledande tester av slutna system utan rök och sedan tillföra rök efter behov. Du kan även styra mängden rök, vilket gör det enklare att hitta små läckor.
 • Enheten kan användas för att säkerställa att fordonets system fungerar korrekt och för att förhindra skador.