Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Sverige

Tekniska tjänster

Utöka din verkstads expertis och effektivitet

Bosch erbjuder tekniska tjänster för det dagliga arbetet på verkstaden och mer därtill – som telefonsupport av våra experter till underhåll av verkstadsutrustning. Öka produktiviteten med vårt utbud av tekniska tjänster.

Remote Diagnostics Service

Remote Diagnostics Service

Med Remote Diagnostics Service gör Bosch det möjligt för verkstäder att utföra fjärrtjänster direkt på fordonet. Diagnostiska uppgifter kan utföras av Bosch-experter, vilket möjliggör högre effektivitet och förenklad hantering av verkstädernas dagliga rutiner.

Serviceutbildning

Teknikstöd

Lägg mer tid på att lösa problem än att identifiera dem. Med en prenumeration på Bosch telefonsupport ”Technical Support” ger du dina verkstadstekniker tillgång till expertis. Dra nytta av vår omfattande branschkunskap inom fordonsreparation och Bosch testutrustningssupport.

Verkstadslösningar

Verkstadslösningar

Bosch tillhandahåller specialutbildningar för verkstäder och specialistkompetens vid förberedelser inför nya utmaningar i den ständigt föränderliga mobilitetsbranschen. Detta inkluderar till exempel administration av utrustningsservice och Fleet Management. Ser till att din verkstad ligger i framkant inom fordonsteknik och kundnöjdhet.

Så ansluter du till oss

Utforska våra verktyg för online-diagnostik för att förenkla och påskynda felsökningen i din verkstad.

Diagnos på distans

Diagnos på distans

Låt våra experter hitta lösningen

Diagnos på distans

Med Bosch Diagnos på distans kan en medarbetare på Teknisk Support fjärransluta till din diagnosdator eller testare via internet och hjälpa dig identifiera och åtgärda problemet. Detta kan vara praktiskt om du behöver hjälp under en serviceprocedur. Våra experter förklarar processen som ska följas steg för steg. Fjärrdiagnostik är ett effektivt serviceverktyg för att snabbt lösa problem och samtidigt utbilda dig för liknande fall i framtiden.

Fördelar

  • Bibehåll lönsamheten genom att snabbt lösa dagliga utmaningar på verkstaden
  • Extra klarhet genom förmåga att uppleva diagnostiska procedurer direkt på plats
  • Även knepiga uppgifter som dyker upp för första gången kan lösas snabbt, vilket bidrar till att etablera kunskap för framtida fall

Diagnos på distans
Visual Connect

Visual Connect

Interaktiv felsökningsapp för verkstäder

Visual Connect

Utmanande supportärenden kan nu lösas ännu snabbare och effektivare med den innovativa Bosch Visual Connect-appen.

Efter att en länk skickats från teknisk support så kan tvåvägs videokommunikation upprättas. Ytterligare alternativ som att markera, rita och kommentera på displayen finns också tillgängliga. Visual Connect kan dessutom visa skärmen på Bosch Teknisk Support medarbetarens dator för att dela scheman, installationsposition, komponentinformation och mer i live-läge. Detta gör att Bosch Technical Support snabbt kan diagnostisera problemet och förse dig med den information som behövs för att snabbt lösa problemet.

Fördelar

  • Bibehåll lönsamheten genom att snabbt lösa dagliga reparationsutmaningar på verkstaden
  • Praktisk och flexibel kommunikation med experterna på Bosch Technical Support för din verkstadsmiljö med hög beläggningsgrad
  • Innovativ kommunikation och felsökning, möjlighet att markera komponenter och dela teknisk information och diagram
  • Helt gratis att ladda ner till Apple eller Android-smartphone, användbart för prenumeranter på Bosch Technical Support

Visual Connect-appen
Teknisk förfrågan

Teknisk förfrågan

Stödjer alla verkstäder med en direkt begäran om support för fordonsreparationer i programvaran ESI[tronic] 2.0 Online.

Teknisk förfrågan

Om du stöter på problem när du diagnostiserar eller reparerar ett fordon, kan du skapa en support-ticket genom att bara fylla i ett formulär i ESI[tronic] 2.0 där du kort beskriver problemet. All ytterligare information, som dina verkstadsuppgifter, fordonstyp, fordonets ID.nummer, typ av system, sparade fel och loggfiler överförs automatiskt till formuläret för begäran. Genom att du kan skapa en support-ticket ökar din självständighet och du kan lösa problem på ett mer flexibelt sätt.

Fördel

  • Skapa tickets enkelt själv samtidigt som du är kvar i diagnostikprogramvaran
  • Snabb och enkel överföring av information om fordon och fel till experter på fordonsreparation
  • Snabbt svar på tekniska frågor vid en tidpunkt som passar dig

Teknisk begäran