Skip to main

Teisinis pranešimas

© Autorinės teisės

Visos teisės saugomos. Tekstas, vaizdai, grafika, garsai, animacijos ir vaizdo įrašai bei jų išdėstymas Bosch svetainėse internete yra saugoma autorių teisių ir kitų komercinių teisių. Šių interneto svetainių turinys negali būti kopijuojamas, platinamas, keičiamas ar pateikiamas trečiosioms šalims komerciniais tikslais.Be to, kai kuriose Bosch svetainėse yra vaizdų, kuriems taikomos trečiosios šalies autorių teisės.

Prekių ženklai

Jei nenurodyta kitaip, visi Bosch svetainių prekių ženklai yra saugomi prekių ženklų teisių. Tai ypač taikoma Bosch prekės ženklams, identifikavimo plokštelėms, įmonės logotipams ir emblemoms. Mūsų puslapiuose naudojami prekės ženklų ir dizaino elementai yra Robert Bosch GmbH, Vokietija, intelektinė nuosavybė.

Pranešimas apie atšaukimą

Šios interneto svetainės buvo kuriamos labai atidžiai. Tačiau neįmanoma garantuoti jose esančios informacijos tikslumo ir tikrumo. Bosch neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią dėl šių svetainių naudojimo, nebent to priežastis yra Bosch ketinimai ar didelis aplaidumas. Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines, už kurias Bosch neatsako. Robert Bosch UAB neatsako už tai, kad būtų užtikrintas šių puslapių tikslumas ir atnaujinimas. Bosch neatsako už kitų interneto svetainių turinį ir teikia nuorodas tik kaip paslaugą mūsų vartotojams. Taigi rizika, susijusi su kitų svetainių susiejimu ir apsilankymu jose per Robert Bosch UAB interneto svetainę, yra paties vartotojo atsakomybė.

Licencijavimas

Bosch interneto svetainėse aptinkama intelektinė nuosavybė, pavyzdžiui, patentai, prekių ženklai ir autorių teisės, yra saugoma. Šios interneto svetainės nesuteikia leidimo naudoti Bosch grupės (Bosch) ar trečiųjų šalių bendrovių intelektinę nuosavybę.

Ginčų sprendimas tiesiogiai prisijungus (GSTP)

Informacija apie ginčų sprendimą tiesiogiai prisijungus (GSTP): Europos Komisija siūlo platformą ginčams spręsti tiesiogiai prisijungus. Ši platforma skirta palengvinti neteisminių ginčų, susijusių su sutartinėmis prievolėmis, pardavimo internetu ir paslaugų sutartyse, sprendimą.

Platformą galima rasti svetainėje http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mes nedalyvaujame neteisminiuose ginčų sprendimuose, kol nepriimtas vartotojų arbitražo institucijos sprendimas.