Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket Suomi

Tietosuojalausunto

1 Tietosuojahuomautuksia

Bosch (seuraavassa "Bosch“ tai "Me“ tai "Meille") kiittää käynnistäsi verkkosivustollamme ja mobiilisovellusten käytöstä (myös online-palvelujen käytöstä) sekä yritystämme ja tuotteitamme kohtaan osoittamastasi kiinnostuksesta.

Tästä voit lukea tietosuojalausuntomme ja tarvittaessa tulostaa sen.

2 Bosch kunnioittaa yksityisyyttäsi

Yksityisyytesi suojasta huolehtiminen henkilökohtaisten tietojesi käsittelyssä sekä kaikkien kaupankäyntitietojen turvallisuus on meille tärkeä asia, jonka otamme huomioon liiketoiminnassamme. Käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, jotka saamme online-palveluissa käydessäsi, luottamuksellisesti ja lakimääräysten mukaisesti.

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat oleellinen osa yrityspolitiikkaamme.

3 Vastuullinen

Tietojesi käsittelystä vastuullinen on Robert Bosch Oy; poikkeukset on selostettu näissä tietosuojahuomautuksissa.

Yhteystietomme ovat:
Robert Bosch Oy
Robert Huberin tie 16A
01510 Vantaa
Suomi
info@fi.bosch.com
Puh. 010 480 80

4 Henkilökohtaisten tietojen kerääminen, käsittely ja käyttö

4.1 Käsiteltävien tietojen kategoriat

Seuraavien kategorioiden tietoja käsitellään:

 • Kommunikaatiotiedot (esim. nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, IP-osoite)
 • Sopimuskantatiedot (sopimuksen nimi, tuote- tai sopimusintressi)

4.2 Periaatteet

Henkilökohtaisia tietoja ovat kaikki tiedot, jotka kohdistuvat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, siis esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet sekä sopimus-, varaus-. ja laskutustiedot, joista henkilöllisyys käy ilmi.

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien IP-osoitteet) vain silloin, kun siihen on olemassa lakiperuste tai olet antanut siihen suostumuksesi esimerkiksi rekisteröitymisen myötä.

4.3 Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet

Me ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajat käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi seuraavia käsittelytarkoituksia varten:

 • Tämän online-palvelun tarjoaminen
  (Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).
 • Häiriöiden määrittämiseen ja turvallisuussyistä
  (Oikeusperusteet: lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen tietoturvallisuuden alueella ja oikeutettu intressi palvelujemme häiriöiden korjaamiseen ja turvallisuuden vuoksi).
 • Itse toteutettu tai ulkopuolisen toteuttama mainonta sekä markkinatutkimus ja saavutettavuusmittaus lain sallimassa laajuudessa tai suostumukseen perustuen
  (Oikeusperuste: suostumus / oikeutettu intressi taholtamme suoramarkkinointiin, edellyttäen että se on tietosuojalain ja kilpailulainsäädännön määräysten mukaista).
 • Uutiskirjeen lähettäminen vastaanottajan suostumuksella sähköpostitse tai tekstiviestinä/multimediaviestinä
  (Oikeusperuste: suostumus).
 • Oikeuksiemme turvaaminen ja puolustaminen
  (Oikeusperuste: oikeutettu intressi puoleltamme oikeuksiemme toteuttamiseksi ja puolustamiseksi).

4.4 Lokitiedostot

Aina internetin käytön yhteydessä tietokoneesi selain välittää automaattisesti tiettyjä tietoja, jotka me tallennamme niin sanottuihin lokitiedostoihin.

Tallennamme lokitiedostot häiriöiden määrittämiseksi ja turvallisuussyiden vuoksi (esim. hyökkäysyritysten selvittämiseksi) lyhyeksi ajaksi ja sitten poistamme ne. Lokitiedostot, joiden pitempi säilyttäminen todistetarkoituksia varten on tarpeen, erotetaan poistettavista, kunnes kukin tapaus on lopullisesti saatu selvitettyä, ja ne voidaan yksittäisessä tapauksessa luovuttaa tutkiville viranomaisille.

Lokitiedostoja käytetään (ilman tai ilman täydellistä IP-osoitetta) myös analyysitarkoituksiin; tähän liittyen ks. kappale Verkkoanalyysi.

Lokitiedostoihin tallennetaan etenkin seuraavat tiedot:

 • Sen päätelaitteen IP-osoite (internetprotokollaosoite), josta online-palveluun on menty;
 • sen nettisivun internetosoite, josta online-palveluun on menty (ns. alkuperä- tai viite-URL);
 • sen palveluntarjoajan nimi, jonka kautta online-palveluun on menty;
 • avattujen tiedostojen tai näyttöön haettujen tietojen nimi;
 • käytön päivämäärä ja kellonaika sekä kesto;
 • siirretty tietomäärä;
 • käyttöjärjestelmä ja käytetyn internetselaimen tiedot mukaan lukien asennetut lisäosat (esim. Flash Playeria varten);
 • http-tilan koodi (esim. "kysely onnistunut" tai "haluttua tiedostoa ei löydy").

4.5 Lapset

Tätä online-palvelua ei suunnata alle 16-vuotiaille lapsille.

4.6 Tietojen välittäminen

4.6.1 Tietojen välittäminen muille vastuullisille

Välitämme henkilökohtaisia tietojasi vain silloin muille vastuullisille, jos se sopimuksen täyttämisen vuoksi on tarpeen, meillä tai kolmannella osapuolella on oikeutettu intressi välittämiseen tai suostumuksesi siihen on olemassa. Oikeusperusteiden yksityiskohdat löydät kappaleesta Käsittelytarkoitukset ja oikeusperusteet. Kolmansia osapuolia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset. Mikäli tietoja välitetään kolmannelle osapuolelle oikeutetun intressin perusteella, se selostetaan näissä tietosuojahuomautuksissa.

Lisäksi tietoja voidaan välittää muille vastuullisille, jos meidät lakisääteisten määräysten tai täytettävän viranomaismääräyksen tai oikeuden määräyksen perusteella siihen on velvoitettu.

4.6.2 Palveluntuottajat (yleiset)

Me annamme ulkopuolisille palveluntuottajille esimerkiksi myynti- ja markkinointipalveluihin, myynnin hallintaan, maksuliikenteeseen, ohjelmointiin, tietojen tallennukseen ja Hotline-palveluihin liittyviä toimeksiantoja. Olemme valinneet nämä palveluntuottajat huolellisesti ja valvomme heitä säännöllisesti, erityisesti että he käsittelevät ja suojaavat heille tallennettuja tietoja huolellisesti. Olemme velvoittaneet kaikki palveluntuottajat luottamuksellisuuteen ja lakisääteisten määräysten noudattamiseen. Palveluntuottajia voivat myös olla muut Bosch-konserniyritykset.

4.6.3 Välittäminen vastaanottajalle Euroopan talousalueen ulkopuolella

Voimme välittää henkilökohtaisia tietoja myös vastaanottajille, joiden kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella niin sanotuissa kolmansissa maissa.

Tässä tapauksessa varmistamme ennen välittämistä, että vastaanottajalla on kohtuullisen tason tietosuoja (esim. EU-komission kyseistä maata koskevan kohtuullisuuspäätöksen perusteella) tai että vastaanottaja on sopinut Euroopan unionin niin sanottujen EU-standardisopimusehtojen noudattamisesta tai että suostumuksesi välittämiselle on olemassa.

Voit saada meiltä yhteenvedon vastaanottajista kolmansissa maissa ja kopion kohtuullisen tietosuojatason varmistamiseksi konkreettisesti sovituista säännöistä. Tätä varten käytä tietoja kappaleessa Yhteystiedot.

4.7 Tallennuksen kesto; säilytysmääräajat

Tallennamme tietosi pääsääntöisesti niin kauan, kun online-palvelumme toteuttaminen edellyttää tai jos meillä on oikeutettu intressi pitempiaikaiseen tallentamiseen (esim. meillä voi myös sopimuksen täyttämisen jälkeen olla vielä oikeutettu intressi postitusmarkkinointiin). Kaikissa muissa tapauksissa poistamme henkilökohtaiset tietosi poikkeuksena sellaiset tiedot, jotka meidän on oikeudellisten velvoitteiden täyttämistä varten tallennettava (esim. olemme vero- ja kauppaoikeudellisten säilytysmääräaikojen perusteella velvoitettuja säilyttämään dokumentteja, kuten sopimukset ja laskut, tietyn määräajan).

5 Evästeet

Yleistä

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka online-palveluissa käydessäsi tallentuvat tietokoneellesi. Kun menet uudelleen samaan online-palveluun, selaimesi lähettää evästeen sisällön kyseiselle palveluntarjoajalle takaisin mahdollistaen päätelaitteen uudelleen tunnistamisen. Evästeiden lukeminen mahdollistaa meille muokata online-palvelumme sinulle käyttöä helpottavan optimaaliseksi.

5.1 Evästeet

Luokat

Erottelemme evästeet, jotka ovat pakollisia verkkopalvelun teknisille toiminnoille, ja sellaiset evästeet ja seurantamekanismit, jotka eivät ole pakollisia verkkopalvelun tekniselle toiminnalle.

Verkkopalvelua on yleensä mahdollista käyttää ilman evästeitä, jotka palvelevat muita kuin teknisiä tarkoituksia.

5.1.1 Tekniset evästeet

Teknisillä evästeillä tarkoitamme evästeitä, joita ilman verkkopalvelun teknistä tarjoamista ei voida taata. Näitä ovat esimerkiksi evästeet, jotka tallentavat dataa video- tai äänimateriaalin sujuvan toiston varmistamiseksi.

5.1.2 Evästeet ja seurantamekanismit, joita ei teknisesti vaadita

Käytämme evästeitä ja seurantamekanismeja vain, jos olet antanut etukäteen suostumuksesi kussakin tapauksessa. Tämä ei koske evästettä, joka tallentaa nykyisen tietosuoja-asetuksesi tilan (valintaeväste). Tämä eväste asetetaan oikeutetun edun perusteella.

5.2 Käyttömukavuutta parantavat evästeet

Nämä evästeet helpottavat käyttöä ja mahdollistavat verkkopalvelumme selaamisen mukavammin; esimerkiksi kieliasetuksesi saatetaan sisällyttää näihin evästeisiin.

5.3 Markkinointievästeet ja seurantamekanismit

Yleinen

Markkinointievästeitä ja seurantamekanismeja käyttämällä me ja yhteistyökumppanimme pystymme näyttämään sinulle kiinnostuksen kohteisiisi perustuvia tarjouksia, jotka ovat tulosta käyttäjäkäyttäytymisesi analyysista:

 • Tilastot:
  Tilastollisten työkalujen avulla mitataan esimerkiksi sivujen katselumäärääsi.
 • Konversioseuranta:
  Konversioseurantakumppanimme sijoittavat tietokoneellesi evästeen (”konversioeväste”), jos olet käyttänyt verkkosivustoamme kyseisen kumppanin mainoksen kautta. Normaalisti nämä evästeet eivät enää ole voimassa 30 päivän kuluttua. Jos vierailet tietyillä sivustomme sivuilla eikä eväste ole vielä vanhentunut, me ja kyseinen konversiokumppanimme voimme tunnistaa, että tietty käyttäjä klikkasi mainosta ja ohjattiin näin verkkosivustoomme. Tämä voidaan tehdä myös useissa laitteissa. Konversioevästeen avulla saadut tiedot palvelevat konversiotilastojen laatimista ja niiden käyttäjien kokonaismäärän kirjaamista, jotka ovat klikanneet kyseistä mainosta ja jotka on ohjattu verkkosivustolle, jolla on konversioseurantatunniste.
 • Sosiaalisen median lisäosat:
  Jotkin verkkopalvelumme sivut sisältävät muiden palveluntarjoajien sisältöä ja palveluita (esim. Facebook, Twitter), jotka myös voivat käyttää evästeitä ja aktiivisia moduuleja. Lisätietoja sosiaalisen median lisäosista on annettu niitä käsittelevässä kohdassa
 • Uudelleenkohdennus:
  Nämä työkalut luovat käyttäjäprofiileja mainosevästeiden tai kolmannen osapuolen mainosevästeiden avulla, ns. ”verkkojäljitteet” (näkymätön grafiikka, jota kutsutaan myös pikseleiksi tai seurantapikseleiksi) tai vastaavien tekniikoiden avulla. Näitä käytetään kiinnostusperusteiseen mainontaan ja tarkkailemaan, kuinka usein käyttäjä katsoo tiettyjä mainoksia. Kyseinen palveluntarjoaja on rekisterinpitäjä, joka vastaa työkaluun liittyvien tietojen käsittelystä. Työkalujen tarjoajat voivat luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille edellä mainittuihin tarkoituksiin. Huomioi tässä yhteydessä kyseisen palveluntarjoajan tietosuojailmoitukset.

Huomaa, että työkalujen käyttäminen saattaa sisältää tietojesi siirtämisen ETA:n ulkopuolisille vastaanottajille, joilla ei ole GDPR:n mukaista riittävää tietosuojatasoa (esim. Yhdysvallat). Lisätietoja tästä on annettu seuraavassa yksittäisten markkinointityökalujen kuvauksessa.

5.3.1 Nimi: Google Analytics

Toimija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Tehtävä: Käyttäjien käyttäytymisen analysointi (sivuhaut, vierailijoiden ja käyntien lukumäärä, lataukset), pseudononyymien käyttäjäprofiilien luominen kirjautuneiden Google-käyttäjien laitteidenväliseen tietoon perustuen (laitteidenvälinen seuranta), pseudonyymin käyttäjän tietojen täydentäminen Googlen tarjoamilla kohderyhmäkohtaisilla tiedoilla, uudelleenkohdistaminen, UX-testaus, muuntaminen.

5.3.2 Nimi: Google Tag Manager

Toimija: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Tehtävä:: Sivuston tunnisteiden hallinta käyttöliittymän kautta, ohjelmakoodien integrointi verkkosivustoillamme

5.3.3 New Relic Browser

Valmistaja: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Käyttötarkoitus: Käyttäjäkokemusten seuranta sekä asiakkaiden ongelmien ja reklamaatioiden vianmääritys edellyttävät henkilötietojen siirtoa ylläolevalle rekisterinpitäjälle.

5.3.4 Facebook-pikseli

Palveluntarjoaja: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland
Olemme yhdessä Facebookin kanssa vastuussa henkilötietojesi käsittelystä osana online-tarjonnassamme käytettävien henkilötietojesi käsittelyä Facebook-pikselin avulla.
Voidaksemme määrittää vastuut yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi yhteisen käsittelyn osalta olemme tehneet sopimuksen yhteisvastuusta Facebookin kanssa. Voit lukea sopimuksen olennaisen sisällön milloin tahansa seuraavan linkin kautta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Siellä säädetään erityisesti, mitä turvatoimia Facebookin on noudatettava (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) ja kuinka rekisteröityjen oikeuksia voidaan puolustaa Facebookia vastaan.

Toiminta: Facebook käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella Facebook-pikselin kautta seuraavia tarkoituksia varten: kampanjaraporttien luominen, tulosten ja napsautustapahtumien seuranta ja kohdennettu mainonta verkkosivustomme ulkopuolella (uudelleen kohdentaminen) käyttämällä HTTP-otsikoita (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet, URL, viittaava URL-osoite, henkilö), pikselikohtaisia tietoja (mukaan lukien pikselitunnus ja Facebook-eväste), napsautuskäyttäytymistä, valinnaisia arvoja (esim. tulokset, sivutyyppi), lomakekenttien nimiä (kuten ”Sähköposti”, ”Osoite”, ”Määrä” tuotetta tai palvelua ostettaessa)
Emme saa Facebookilta mitään sinuun liittyviä henkilökohtaisia ​​tietoja, vain anonymisoituja kampanjaraportteja verkkosivuston kohderyhmästä ja mainosten tehokkuudesta.
Voit kieltäytyä vastaanottamasta kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia Facebookilta muuttamalla mainosasetuksiasi Facebook-verkkosivustolla. Vaihtoehtoisesti voit deaktivoida kolmansien osapuolten evästeiden käytön Digital Advertising Alliancen peruutussivulla osoitteessa http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=FI tai osoitteessa http://www.youronlinechoices.com.
Lisätietoa löydät osoitteesta: https://www.facebook.com/policy

5.4 Evästeiden hallinta

Evästeiden ja seurantamekanismien hallinta

Voit hallita eväste- ja seurantamekanismiasetuksia selaimessa ja/tai tietosuoja-asetuksissamme.

Huomautus: Tekemäsi asetukset koskevat vain selainta, jota käytetään kussakin tapauksessa.

5.4.1 Kaikkien evästeiden poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa käytöstä kaikki evästeet käytöstä, tee se selaimesi asetuksista. Huomaa, että tämä saattaa vaikuttaa verkkosivuston toiminnallisuuteen.

5.4.2 Asetustesi hallinta evästeiden ja seurantamekanismien osalta, joita ei vaadita teknisesti

Kun vierailet verkkosivuillamme, sinulta kysytään evästekerroksessa, hyväksytkö käyttömukavuutta parantavia evästeiden, markkinointievästeiden tai seurantamekanismien käytön.

Voit peruuttaa suostumuksen tietosuoja-asetuksissasi, jolloin niitä ei käytetä jatkossa, tai antaa suostumuksesi myöhemmin.

6. Yhteisöpalvelulaajennukset

Online-palvelussamme käytämme eri sosiaalisten medioi-den niin sanottuja yhteisöpalvelulaajennuksia; ne kuva-taan yksittäin tässä kappaleessa.

Näitä palvelulaajennuksia käytettäessä internetselaimesi muodostaa suoran yhteyden kyseisen sosiaalisen median palvelimille. Tällöin kyseinen palveluntarjoaja saa tiedon siitä, että internetselaimesi on avannut online-palve-lumme kyseisen sivun, myös vaikka sinulla ei olisi käyttäjä-tilliä kyseisellä palveluntarjoajalla tai et olisi sille kirjautuneena. Internetselaimesi välittää ja mahdollisesti tallentaa lokitiedostot (mukaan lukien IP-osoite) suoraan kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle. Palveluntarjoaja tai sen palvelin voi sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. USA:ssa).

Palvelulaajennukset ovat sosiaalisten medioiden palvelun-tarjoajien itsenäisiä laajennuksia. Siksi meidän ei ole mah-dollista vaikuttaa sosiaalisten medioiden palveluntarjoajien palvelulaajennuksilla keräämien ja tal-lentamien tietojen laajuuteen.

Sosiaalisten medioiden harjoittaman tietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tarkoitus ja laajuus sekä niihin liittyvät yksityisyyttäsi suojaavat oikeudet ja erilaiset asetusmah-dollisuudet selviävät kunkin sosiaalisen median tietosuo-jahuomautuksista.

Jos et halua, että sosiaalisten medioiden tarjoajat saavat tämän online-palvelun kautta tietoja tai tallentavat tai käyttävät niitä, älä käytä kyseistä palvelulaajennusta.

6.1 Facebookin palvelulaajennukse

Facebookia ylläpitää Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ja Facebookia osoitteessa www.facebook.de ylläpitää Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanti. Facebookin palveluliitännäisten yhteenvedon ja niiden ulkonäön löydät tästä: http://developers.facebook.com/plugins. Tietoja Facebookin tietosuojasta saat tästä: http://www.facebook.com/policy.php.

7 Verkkoanalyysi

Tarvitsemme tilastollista tietoa online-palvelumme käytöstä, jotta voimme kehittää palveluamme käyttäjäystävällisemmäksi sekä tehdä tavoitettavuusmittauksia ja markkinointitutkimusta.

Tähän tarkoitukseen käytämme tässä kappaleessa kuvattuja verkkoanalyysityökaluja.

Näillä työkaluilla analyysievästeistä tai lokitiedostojen analyysistä luotuja käyttöprofiileja ei yhdistetä henkilökohtaisiin tietoihin. Työkalut eivät käytä käyttäjien IP-osoitteita joko lainkaan tai ne lyhentävät ne heti keräämisen jälkeen.

Työkalujen tarjoajat käsittelevät tietoja vain tilauskäsittelijöinä ohjeistuksemme mukaisesti eivätkä omiin tarkoituksiinsa.

Löydät jokaiseen työkaluun liittyen seuraavassa tietoja kulloisestakin palveluntarjoajasta ja siitä, kuinka voit estää työkalua keräämästä ja käyttämästä tietoja.

Opt-Out-evästeitä käyttävien työkalujen yhteydessä on otettava huomioon, että Opt-Out-toiminto on laite- tai selainkohtainen ja että se koskee vain juuri käytettävää päätelaitetta ja selainta. Jos käytät useampia päätelaitteita tai selaimia, sinun pitää asettaa Opt-Out-eväste jokaiseen yksittäiseen päätelaitteeseen ja jokaiseen käytettävään selaimeen.

Lisäksi voit estää käyttöprofiilien muodostamisen kokonaan poistamalla evästeet kokonaan käytöstä; tähän liittyen ks. kappale Evästeiden poisto käytöstä ja poistaminen.

8 YouTube

Tämä online-palvelu käyttää videoalustaa YouTube, jota ylläpitää YouTube,Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube”). YouTube on alusta, joka mahdollistaa audio- ja videotiedostojen toiston. Kun avaat palvelustamme vastaavan sivun, upotettu YouTube-soitin muodostaa yhteyden YouTubeen, jotta video- tai audiotiedostot voidaan välittää ja toistaa. Tällöin myös tiedot välittyvät YouTubelle vastuullisena. Me emme ole vastuussa tietojen tästä käsittelystä, jota YouTube suorittaa. Lisätietoja kerättyjen tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, YouTuben suorittamasta tietojen edelleenkäsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi ja valittavissasi olevista tietosuojavaihtoehdoista löydät YouTuben tietosuojahuomauksesta.

9 Uutiskirje

9.1 Uutiskirje kirjautumisen kanssa; perumisoikeus

Online-palvelumme puitteissa voit tilata uutiskirjeen. Siihen käytämme niin sanottua kaksinkertaisen suostumuksen (Double Opt-In) menetelmää, jonka mukaisesti lähetämme sinulle uutiskirjeitä sähköpostitse, käytämme mobiilia ilmoituspalvelua (kuten WhatsApp), lähetämme tekstiviestejä tai Push-ilmoituksia, jos olet ensin antanut meille nimenomaisen suostumuksesi napsauttamalla jotakin linkkiä uutiskirjepalvelun aktivoinnin ilmoituksessa. Jos myöhemmin päätät lopettaa uutiskirjeiden saamisen, voit milloin tahansa perua tilauksesi perumalla suostumuksesi. Peruminen tehdään sähköpostiuutiskirjeiden osalta uutiskirjeessä olevalla linkillä tai kulloisenkin online-palvelun hallinnointiasetuksissa. Vaihtoehtoisesti ota meihin yhteys kappaleen Yhteystiedot tietojen mukaisesti.

10 Ulkoiset linkit

Online-palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien − meihin liittymättömien palveluntarjoajien − verkkosivuille. Linkin napsauttamisen jälkeen meillä ei enää ole vaikutusta siihen henkilökohtaisten tietojen (esimerkiksi IP-osoite tai sen sivun URL, jolla linkki sijaitsee) keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, jota kolmas osapuoli linkin napsauttamisen myötä tekee, koska kolmannen osapuolen toiminta ei tietenkään enää ole meidän valvottavissa. Emme vastaa kolmansien osapuolien suorittamasta henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

11 Turvallisuus

Henkilöstömme ja meiltä toimeksiannon saaneet palveluntarjoajayritykset ovat vaitiolovelvollisia ja velvoitettuja noudattamaan sovellettavien tietosuojalakien määräyksiä.

Toteutamme kaikki tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet kohtuullisen suojaustason takaamiseksi ja hallinnoimiemme tietojesi suojaamiseksi erityisesti tietojen tahattomalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, manipuloinnilta, hävittämiseltä, muuttamiselta tai luvattomalta julkistamiselta tai luvattomalta käsiksipääsyltä. Turvallisuustoimenpiteitämme parannetaan jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

12 Käyttäjien oikeudet

Oikeuksiesi voimaansaattamiseksi käytä kappaleessa Yhteystiedot annettuja tietoja. Varmista tässä yhteydessä, että voimme yksiselitteisesti tunnistaa henkilöllisyytesi.

Oikeus tietojen saamiseen:

Sinulla on oikeus saada meiltä tietoja tietojesi käsittelystä. Sitä varten voit saattaa voimaan oikeutesi saada tietoa henkilökohtaisista tiedoistasi, joita me sinusta käsittelemme.

Oikeus korjauksiin ja poistamiseen:

Voit vaatia meitä korjaamaan virheellisiä tietoja ja ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ täydentämään tai poistamaan tietojasi. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat tarpeen laskutus- tai kirjanpitotarkoitusten vuoksi tai joita koskee lakisääteinen säilyttämispakko. Jos käsiksipääsyä sellaisiin tietoihin ei tarvita, niiden käsittelyä kuitenkin rajoitetaan (ks. seuraavassa).

Käsittelyn rajoitukset:

Voit vaatia meitä ‒ jos lakisääteiset edellytykset täyttyvät ‒ rajoittamaan tietojesi käsittelyä.

Tietojen käsittelyn kieltäminen:

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen:

Voit lisäksi milloin tahansa antaa kiellon henkilökohtaisten tietojesi käyttämisestä kaupallisiin tarkoituksiin ("mainoskielto"). Ota huomioon, että organisatorisista syistä suostumuksesi peruminen ja tietojesi käyttö jo käynnissä olevan kampanjan kanssa voivat mennä päällekkäin.

Tietojen käsittelyn kielto oikeusperusteen "oikeutettu intressi“ yhteydessä:

Lisäksi sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meiltä tietojen käsittely, jos siihen oikeusperusteena on olemassa oikeutettu intressi. Tällöin lopetamme tietojesi käsittelyn, paitsi jos voimme ‒ lakisääteisten määräysten mukaisesti ‒ todistaa käsittelyn jatkamiselle suojanarvoiset perusteet, jotka ovat oikeuksiasi painavammat.

Suostumuksen peruminen:

Jos olet antanut meille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa perua sen tulevaisuuden osalta. Sillä ei ole vaikutusta tietojesi käsittelyn laillisuuteen perumiseen saakka.

Tietojen siirrettävyys:

Sinulla on myös oikeus saada välitettynä tiedot, jotka olet meille käyttöön antanut, sellaisessa jäsennellyssä, kelpoisessa ja koneellisesti luettavassa muodossa, tai ‒ jos teknisesti toteutettavissa ‒ vaatia, että tiedot välitetään kolmannelle osapuolelle.

12.1 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä kantelu tietosuojaviranomaiselle. Sitä varten voit kääntyä niiden tietosuojaviranomaisten puoleen, jotka vastaavat kotikuntasi tai osavaltiosi tietosuoja-asioista tai meitä valvovalle tietosuojaviranomaiselle. Se on:

Tietosuojavaltuutettu

Käyntiosoite:
P.O. Box 800
FI-00531 Helsinki
Tel. +358 29 56 66700
Fax +358 29 56 66735
Email: tietosuoja@om.fi

13 Tietosuojahuomauksen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojakäytäntöämme, jos se teknisen kehityksen myötä on tarpeen. Tällaisissa tapauksissa mukautamme myös tietosuojahuomautuksemme vastaavasti. Siksi pyydämme aina ottamaan huomioon tietosuojahuomautuksemme ajantasaisen version.

14 Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, löydät meidät "Vastuullinen"-osiossa ilmoitetusta osoitteesta. Varmista tietopyyntösi ja tietosuojaan liittyvät ilmoitukset käyttämällä seuraavaa linkkiä:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng tai https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Jos sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä ehdotuksia ja valituksia, suosittelemme ottamaan yhteyttä tietosuojaryhmämme jäseneen:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

tai

DPO@bosch.com

Päiväys: 11.08.2022