Skip to main

Pravna napomena

Za korisnike web stranice Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja mrežnih stranica Robert Bosch d.o.o. molimo da ne koristite ovu mrežnu stranicu.

Investitori se ne smiju pouzdati u informacije navedene na ovoj mrežnoj stranici u svrhu donošenja odluka o investicijama jer te informacije ne predstavljaju ponudu ili poziv na predaju ponude za kupnju ili prodaju, trgovanje ili bilo koju drugu transakciju bilo kojim vrijednosnicama.

Iako je Robert Bosch d.o.o. uložio znatne napore da uključi točne i ažurirane podatke i poveznice, Robert Bosch d.o.o. ne daje nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, bilo izričito ili implicitno, niti je odgovoran za točnost, sadržaj, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na ovoj mrežnoj stranici. Robert Bosch d.o.o. nije odgovoran za brisanje, neuspješno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili nepravovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja.

Robert Bosch d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem datoteka ili pristupom bilo kakvom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ove mrežne stranice.

© Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Tekst, slike, grafički prikazi, zvuk, animacije i videozapisi, kao i njihova organizacija na Boschevim mrežnim stranicama, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima industrijskog vlasništva. Sadržaj ovih mrežnih stranica ne smije se umnažati, širiti, mijenjati ili staviti na raspolaganje trećim osobama u komercijalne svrhe. Također, neke Boscheve mrežne stranice sadrže slike koje su podložne autorskim pravima trećih osoba.

Informacije o zaštitnom znaku

Osim ako nije drugačije navedeno, svi zaštitni znakovi na Boschevim mrežnim stranicama zaštićeni su zakonima o zaštitnim znakovima. To se posebno odnosi na Boscheve robne marke, natpisne pločice, logotipe i simbole društva. Robne marke i dizajn elemenata korištenih na našim stranicama intelektualno su vlasništvo društva Robert Bosch GmbH, Njemačka.

Informacije o jamstvu

Ova mrežna stranica izrađena je uz svu dužnu pozornost. Unatoč tomu ne može se jamčiti točnost ili ispravnost sadržanih informacija. Isključuje se svaka odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu nastalu uporabom ove mrežne stranice, osim ako ju Bosch nije uzrokovao namjerno ili grubim nemarom.

Informacije o licenci

Intelektualno je vlasništvo na Boschevim mrežnim stranicama, poput patenata, znakova i autorskih prava, zaštićeno. Ova mrežna stranica ne daje licencu za korištenje intelektualnog vlasništva društava Grupe Bosch (Bosch) ili trećih osoba.

Online dispute resolution (ODR)

Informacije o internetskom rješavanju sporova: Europska komisija osigurava platformu za internetsko rješavanje sporova (OS). Ta platforma će služiti kao središnja točka za izvanraspravno rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze online ugovora o prodaji i online usluga.

Platforma je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Ne sklapamo izvansudske nagodbe pred arbitražnim tijelima za zaštitu potrošača.