Skip to main

Juridisks paziņojums

© Autortiesības

Visas tiesības aizsargātas. Tekstu, attēlus, grafiku, skaņas, animāciju un videoklipus, kā arī to izvietojumu Bosch tīmekļa vietnēs aizsargā autortiesības un citas komerciālas aizsardzības tiesības. Šo tīmekļa vietņu saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, pārveidot vai padarīt pieejamus trešajām pusēm komerciāliem mērķiem. Turklāt dažas Bosch tīmekļa vietnes satur attēlus, uz kuriem attiecas trešo pušu autortiesības.

Prečzīmes

Ja vien nav norādīts citādi, visas Bosch tīmekļa vietņu prečzīmes ir aizsargātas ar prečzīmju tiesībām. Tas jo īpaši attiecas uz Bosch zīmoliem, identifikācijas plāksnēm, uzņēmuma logotipiem un emblēmām. Mūsu lapās izmantotie zīmolu un dizaina elementi ir Robert Bosch GmbH, Vācija, intelektuālais īpašums.

Atsaukuma paziņojums

Šīs tīmekļa vietnes tika kompilētas ar vislielāko rūpību. Tomēr nav iespējams garantēt to saturošās informācijas precizitāti vai pareizību. Bosch nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas tieši vai netieši radušies, lietojot šīs tīmekļa vietnes, ja vien to iemesls nav Bosch nodoms vai rupja nolaidība. Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām trešās puses uzturētām interneta lapām, par kurām Bosch nav atbildīgs. Robert Bosch SIA nav atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta šādu lapu pareizība un atjaunināšana. Bosch nav atbildīgs par citu tīmekļa vietņu saturu un nodrošina saites tikai kā pakalpojumu mūsu lietotājiem. Tādējādi citu tīmekļa vietņu saistīšanas un apmeklēšanu riski, izmantojot Robert Bosch SIA tīmekļa vietni, ir lietotāja paša atbildība.

Licencēšana

Bosch tīmekļa vietnēs sastopamais intelektuālais īpašums, piemēram, patenti, zīmes un autortiesības, ir aizsargāts. Šīs tīmekļa vietnes nepiešķir atļauju Bosch grupas (Bosch) vai trešo pušu uzņēmumu intelektuālā īpašuma izmantošanai.

Strīdu izšķiršana tiešsaistē (SIT)

Informācija attiecībā uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir paredzēta, lai atvieglotu ārpustiesas strīdu izšķiršanu saistībā ar līgumsaistībām tiešsaistes tirdzniecības un pakalpojumu līgumos.

Platforma pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Mēs neiesaistāmies ārpustiesas izlīgumos pirms patērētāju šķīrējtiesas iestādes lēmuma.