Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket in Denmark

Databeskyttelseserklæring vedr. lærlingeuddannelsen

Meddelelse om databeskyttelse for ansøgere til Bosch Automotive-lærlingeprogrammet

Du bedes læse denne databeskyttelseserklæring grundigt igennem, da den indeholder vigtige oplysninger om, hvem vi er, hvordan og hvorfor vi indsamler, gemmer, bruger og deler personoplysninger, dine rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, og hvordan du kontakter os, hvis du ønsker at indgive en klage.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis det er påkrævet pga. den tekniske udvikling. I så fald vil vi ændre vores databeskyttelseserklæring i overensstemmelse hermed. Eftersom databeskyttelseserklæringen kan blive ændret, bedes du følge med i eventuelle opdateringer af erklæringen på denne webside, så du kan være bekendt med den gældende version.

Denne databeskyttelseserklæring gælder for alle, som besøger websider vedrørende Bosch Automotive-lærlingeprogrammet.
Eventuelle spørgsmål vedrørende vores databeskyttelseserklæring skal stiles til vores datasikkerhedsansvarlige på: DSO@uk.bosch.com

Hvem vi er

Bosch Automotive Service Solutions Ltd, c/o Legal Department, PO Box 98, Broadwater Park, North Orbital Road, Denham, Uxbridge UB9 5HJ, Storbritannien (”vi” i dette dokument) som operatør af websiderne vedrørende Bosch Automotive-lærlingeprogrammet indsamler, bruger og har ansvar for visse personoplysninger om dig (”persondata” eller ”personoplysninger”). Vi er dataansvarlige i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder den britiske Data Protection Act af 1998 og EU’s generelle databeskyttelsesforordning.

Ansøgningssiden til Bosch Automotive-lærlingeprogrammet linker til et Learning Management System (LMS), der stilles til rådighed af Tribal Group PLC, for at sætte dig i stand til selv at foretage personlig administration af din egen lærlingeansøgning. De personoplysninger, vi indsamler fra dig, gemmes på sikre informationsteknologisystemer, der stilles til rådighed af Tribal Group PLC.

Bosch beskytter dine persondata

Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, når vi behandler dem, og det er vi meget opmærksomme på i forbindelse med vores forretningsaktiviteter. Vi bruger (’behandler’) de personoplysninger, der indsamles om dig, når du besøger vores website, og når du giver personoplysninger til os på anden vis, på en fortrolig måde og udelukkende i henhold til lovgivningen, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (’GDPR’).

De persondata, vi indsamler og behandler

Alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar levende person er persondata. Dette kan for eksempel inkludere, men er ikke begrænset til navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og tidligere uddannelser, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger kun persondata, hvis der enten er lovhjemlet juridisk grundlag herfor, eller du har givet dit samtykke til behandling eller brug af persondataene. Med hensyn til Bosch Automotive-lærlingeprogrammets websted gemmes persondata kun, når de frivilligt afgives af dig med et bestemt formål, dvs. i forbindelse med en ansøgning til og en evt. efterfølgende optagelse i Bosch Automotive-lærlingeprogrammet.

Vi kan indsamle dine persondata, når du giver dem til os via Bosch Automotive-lærlingeprogrammets websted, hvis du skriver eller ringer til os, eller hvis du giver dine oplysninger til os gennem en tredjepart (herunder et rekrutteringsbureau, en anden fabrikants program, en uddannelsesinstitution eller en arbejdsgiver).

Oplysninger, der indsamles af os, og hvornår de indsamles:

Bosch Automotive Service Solutions Ltd registrerer visse oplysninger om de enkelte brugere som en del af ansøgningsproceduren. Disse data gør det muligt at oprette en ansøgerprofil, hvilket er nødvendigt for at gøre det muligt at udvælge lærepladser, som passer til en given ansøger, blandt de lærepladser, som arbejdsgivere tilbyder. Lærepladser udvælges til en given ansøger ud fra lærepladsens relevans i forhold til den pågældendes ansøgning til lærlingeprogrammet. Det er også nødvendig for at sikre opbevaring af personlige uddannelsesoptegnelser.

De personoplysninger, der indsamles under ansøgningsprocessen, vil omfatte navn, adresse, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, uddannelses- og arbejdshistorik, transportmidler, helbredsoplysninger, ligheds- og mangfoldighedsinformation, hobbyer og interesser samt evt. oplysninger på din straffeattest, hvis du er forpligtet til at oplyse os om dem. Vi er forpligtet til at indsamle bestemte typer oplysninger for at opfylde krav fra britiske finansierings- og uddannelsesmyndigheder. I forbindelse med ansøgningsprocessen vil du også blive bedt om at deltage i en onlinevurdering med henblik på at afgøre din egnethed til optagelse i lærlingeprogrammet.

Vi kan også indsamle og behandle data om eventuel korrespondance, når du kontakter os via telefon, e-mail eller post.

Sådan bruges dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet af Bosch Automotive Service Solutions Ltd behandles for at lette den del af rekrutteringsprocessen, der går ud på at finde beskæftigelse til dig, så du kan starte på lærlingeuddannelsen. Behandlingen af dine persondata er nødvendig for de tjenester, vi leverer til dig.
Vi bruger eller vil måske bruge oplysningerne til at:

 • foretage en vurdering for at sikre, at alle krav for at kunne deltage i lærlingeprogrammet er opfyldt
 • videregive dine ansøgningsoplysninger til den potentielle arbejdsgiver i anonymiseret form, så arbejdsgiveren kan foretage en indledende vurdering
 • give arbejdsgiveren alle dine personoplysninger (under forudsætning af, at du afgiver særskilt samtykke hertil), hvis arbejdsgiveren tilbyder en jobsamtale
 • videresende (under forudsætning af, at du afgiver særskilt samtykke hertil) oplysningerne til andre lærlingeansøgningsplatforme, som Bosch Automotive Service Solutions Ltd samarbejder med, hvor der måske kan være andre muligheder for ansættelse inden for rammerne af et lærlingeprogram
 • svare på dine forespørgsler og forsyne dig med de oplysninger og tjenester, du anmoder om fra os
 • identificere eventuel forudgående uddannelse, der kan være en forudsætning for, at vi kan bekræfte din læreplads.
 • Som led i vores bestræbelser på at beskytte vores websted og sørge for, at det er sikkert at bruge,

vil vi ikke dele nogen af de oplysninger, du afgiver under rekrutteringsprocessen, med nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller gemme nogen af dine oplysninger uden for Storbritannien eller EU vil de oplysninger, du afgiver, blive opbevaret sikkert af os, uanset om oplysningerne er i elektronisk eller fysisk format.

Brug af dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Ifølge databeskyttelseslovgivningen skal vi opfylde visse betingelser, før vi må bruge dine data på den måde, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. Vi tager vores ansvar i henhold til databeskyttelseslovgivningen meget alvorligt, herunder at opfylde disse betingelser.
I forbindelse med indsamling og behandling af dine persondata henholder vi os til følgende vilkår afhængig af de aktiviteter, vi udfører:

Overholdelse af retlige forpligtelser:

Som et selskab, der er oprettet i henhold til lovgivningen i England og Wales, er Bosch Automotive Service Solutions Ltd forpligtet til at overholde britisk lovgivning og vejledning fra britiske myndigheder. Du vil ikke kunne gøre indsigelse mod behandling af eller anmode om sletning af dine personoplysninger, hvis de er nødvendige for at overholde retlige forpligtelser og myndighedskrav.

Nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt:

For at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser (f.eks. så du kan deltage i en lærlingeuddannelse), er vi nødt til at indsamle og behandle dine persondata.

Samtykke:

Vi vil anmode om dit samtykke til at dele oplysninger fra din ansøgning med potentielle arbejdsgivere med følgende formål:

 • Give arbejdsgiveren dine personoplysninger (som du har givet os), hvis arbejdsgiveren tilbyder en jobsamtale.

Hvis du har givet samtykke, vil en potentiel arbejdsgiver kunne se personligt identificerbare oplysninger, som er knyttet til din ansøgningsformular. De personoplysninger, som arbejdsgiveren kan se, vil være begrænset til navn, adresse, fødselsdato, køn, kontaktoplysninger, uddannelses- og arbejdshistorik, transportmidler, helbredsoplysninger, ligheds- og mangfoldighedsinformation, hobbyer og interesser samt resultater af vurderingsprocessen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette vil dog betyde, at din ansøgning bliver trukket tilbage, og du vil ikke længere kunne ansøge om lærepladser.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på følgende e-mail:
apprentice@uk.bosch-automotive.com

Legitime interesser:

Ved brug af dine persondata til andre formål end det, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, henholder vi os til et vilkår, der kaldes ’legitime interesser’. Det er i vores legitime interesse at indsamle dine persondata, da det giver os de oplysninger, vi skal bruge til at levere vores tjenester til dig.

Denne kategori gælder for levering af følgende ydelser: Hjælpe dig med at forsøge at finde beskæftigelse og efterfølgende deltage i et offentligt lærlingeprogram. Vi kan være nødt til at behandle dine personoplysninger for at fastslå din alder og bekræfte, at du opfylder kravene til at deltage i et offentligt lærlingeprogram. Potentielle arbejdsgivere skal også have visse oplysninger for at kunne træffe en beslutning om, hvem de ønsker at ansætte. Hvis du ikke giver os de nødvendige personoplysninger i forbindelse med din ansøgning, eller hvis du gør indsigelse mod denne type behandling/udøver din ret til sletning, vil det desværre betyde, at vi ikke kan levere vores tjenester til dig.

Vi har kontrolleret, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for det relevante formål, og er overbevist om, at der ikke findes andre rimelige måder at opfylde formålet på.
Vi har også foretaget en afvejning af vores interesse i at bruge dine personoplysninger i forhold til de interesser, du har som borger, og de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen, og er overbeviste om, at dine interesser ikke tilsidesætter disse legitime interesser.
Vi bruger kun enkeltpersoners data på måder, som de med rimelighed ville forvente, og vi bruger ikke dataene på måder, de ville finde påtrængende, eller som kan skade dem. Det er i din personlige interesse, at vi bruger dine persondata til at hjælpe dig med at opnå beskæftigelse og deltage i et lærlingeprogram, hvor du kan opnå personlig læring og udvikling.

Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer ikke dine persondata i længere tid, end det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil de blev afgivet. Når vi fastlægger de relevante opbevaringsperioder, tager vi bl.a. hensyn til yderligere faktorer såsom:

 • juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om at opbevare data i et bestemt tidsrum
 • forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning
 • potentielle eller faktiske tvister
 • retningslinjer udstedt af de relevante databeskyttelsesmyndigheder.

For at kunne tilbyde dig de bedste muligheder for at få en læreplads anvender vi følgende dataopbevaringsperiode i forhold til ansøgerdata, medmindre du anmoder om andet:

 • Data om ansøgere, der har ansøgt om, men ikke påbegyndt en lærlingeuddannelse, vil blive gemt i højst 18 måneder, hvorefter dataene bliver slettet.

Videregivelse af dine oplysninger

Administratorerne hos Bosch Automotive Service Solutions Ltd og andre godkendte personer, der arbejder hos Bosch Automotive Service Solutions Ltd, har adgang til alle persondata knyttet til en ansøgerprofil. Dette kan omfatte udbyderen af vores Learning Management System, Tribal Group PLC, men kun i forbindelse med løsning af tekniske problemer. Denne udbyders adgang til data er underlagt en restriktiv databeskyttelsesaftale og databeskyttelseslovgivningen, så det sikres, at dataene opbevares sikkert og ikke videregives til tredjeparter.

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre selskaber i vores koncern (dvs. vores datterselskaber eller vores ultimative holdingselskab og dets datterselskaber som defineret i paragraf 1159 i den britiske Companies Act af 2006). I forbindelse med støtte til de tjenester, vi tilbyder dig, kan disse datterselskaber i koncernen bl.a. være:

 • Robert Bosch Ltd.
 • LAGTA Group Training Ltd.

Under følgende omstændigheder kan vi videregive dine oplysninger til:

 • Selskaber i vores koncern til formål, der er nødvendige for at støtte og levere tjenester til dig.
 • Enhver potentiel arbejdsgiver efter samtykke fra dig. De vil i så fald kunne se dine ansøgningsoplysninger og uddannelseshistorik. Videregivelse af disse oplysninger er nødvendigt for at muliggøre tilbud om jobsamtaler.
 • Systemleverandører, når det er nødvendigt for at behandle dataene eller levere tjenester til dig. Når disse oplysninger videregives, vil det være omfattet af kontraktmæssige aftaler med os og ske i henhold til kravene i databeskyttelseslovgivningen.
 • Din potentielle arbejdsgiver, forældre (hvis du er under 18 år) eller retshåndhævende myndigheder eller andre relevante tredjeparter, hvis vi anser din adfærd i et af vores kursuslokaler for at være ulovlig, krænkende, upassende eller anstødelig.

Når vi videregiver dine persondata, vil de altid være sikret.

Hvor vi opbevarer dine persondata

De personoplysninger, vi indsamler fra dig i forbindelse med Bosch Automotive-lærlingeprogrammet, opbevares i sikre informationsteknologisystemer, der befinder sig i Stockport i Storbritannien, og som drives af os eller på vores vegne af vores Learning Management System-udbyder, Tribal Group PLC. Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert og i henhold til denne databeskyttelseserklæring og databeskyttelseslovgivningen.

Eftersom internettet er et åbent, globalt kommunikationsredskab, er overførsel af oplysninger via internettet ikke 100 % sikkert. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af de persondata, du sender til vores website, og enhver overførsel sker derfor på eget ansvar. Når vi har modtaget dine personoplysninger, har vi strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner, der forsøger at forhindre uautoriseret adgang.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen i forhold til den måde, vi behandler dine personoplysninger på, selvom nogle af disse ikke er absolutte, og vi i nogle tilfælde ikke er i stand til at acceptere din anmodning. I så fald kontakter vi dig for at forklare hvorfor, som beskrevet nedenfor. Du kan kontakte vores datasikkerhedsansvarlige på DSO@uk.bosch.com hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, og vi vil besvare anmodninger fra dig inden for én måned fra tidspunktet for anmodningen.

RETTIGHED – BESKRIVELSE AF RETTIGHED

 • Ret til at blive informeret - Retten til at blive informeret i form af tydelig, gennemsigtig og letforståelig information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.
 • Ret til indsigt - Retten til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig.
 • Ret til berigtigelse - Retten til at kræve, at vi berigtiger eventuelt urigtige personoplysninger, vi har om dig.
 • Ret til sletning - Retten til at kræve, at vi sletter eventuelle personoplysninger, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis (f.eks.): vi ikke længere behøver at bruge personoplysningerne til det formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage, såfremt vi bruger dine persondata på baggrund af dit samtykke, eller hvis du gør indsigelse mod årsagen til, at vi behandler dine data (i henhold til retten til at gøre indsigelse nedenfor).
 • Ret til at begrænse behandlingen - Retten til i visse tilfælde at begrænse vores behandling af personoplysninger, vi har om dig. Denne ret gælder kun, hvis (f.eks.): du bestrider rigtigheden af de persondata, vi har, eller hvis du har ret til at kræve, at vi sletter personoplysningerne, men foretrækker, at behandlingen i stedet begrænses, eller hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne, men du har brug for, at vi opbevarer oplysningerne med henblik på behandling af et juridisk krav.
 • Ret til dataportabilitet - Retten til i visse tilfælde at få udleveret personoplysninger, du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt, og hvis behandlingen foretages automatisk. Du har også efter anmodning ret til at kræve, at vi overfører disse personoplysninger til en anden organisation, såfremt det er teknisk muligt.
 • Ret til at gøre indsigelse - Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, vi har om dig, hvis behandlingen af oplysningerne er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser, medmindre vi er i stand til ud fra en helhedsbetragtning at påvise legitime grunde til fortsat at behandle personoplysningerne, der tilsidesætter dine rettigheder, eller personoplysningerne er nødvendige for at fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav.
 • Rettigheder i forbindelse med automatiske afgørelser og profilering - Din ret til ikke at blive gjort til genstand for afgørelser, som alene er truffet på grundlag af automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning eller på tilsvarende vis har væsentlige konsekvenser for dig.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage - Retten til at trække dit samtykke tilbage, hvis det er vores grundlag for at bruge dine personoplysninger (f.eks. til at give dig markedsføringsinformation om vores tjenester eller produkter).


Kontakt

Hvis du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du ønsker at ændre dem, eller hvis du ønsker at meddele os en ændring i dine præferencer, bedes du kontakte os på e-mailadressen apprentice@uk.bosch-automotive.com

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedrørende nærværende databeskyttelsespolitik, besvarer vi dem gerne. Du bedes kontakte:

Datasikkerhedsansvarlig for Storbritannien og Irland
E-mail: DSO@uk.bosch.com
Robert Bosch UK Holdings Ltd.
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham UB9 5HJ, Storbritannien

Du bedes i første omgang rette eventuelle spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende vores databehandlingspraksis til os på denne måde.
Husk at opgive dit navn, din adresse og dit postnummer samt alle de henvisninger til korrespondance, du måtte have.

Hvis du har betænkeligheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ikke er tilfreds med vores håndtering af dine anmodninger i forbindelse med dine rettigheder, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
Deres adresse er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.,
1300 København K


Ikrafttrædelsesdato

20.07.2018