Skip to main

Juridisk meddelelse

For brugere af Bosch-koncernens websteder

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Al indhold, herunder – men ikke begrænsende til, tekst, billeder, grafik, lyd, animationer og film samt placeringen af disse på Boschs hjemmesider er beskyttet af copyright og andre kommercielle ophavsrettigheder. Indholdet på disse hjemmesider må ikke kopieres, videregives, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand til kommercielle formål hverken delvist eller i sin helhed. Desuden indeholder nogle af Boschs hjemmesider billeder, der er omfattet af tredjemands copyright.

Varemærkeoplysninger

Med mindre andet er angivet, er alle varemærker på Robert Bosch A/S’ hjemmesider beskyttet af varemærkelovgivning. Dette gælder især Boschs varemærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. De varemærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider er beskyttet af varemærkeloven og internationale traktater og er ophavsretligt beskyttede af Robert Bosch GmbH i Tyskland.

Forbehold

Denne hjemmeside er sammensat med størst mulig omhu.
Robert Bosch A/S garanterer ikke for, at informationerne, links eller andre oplysninger, som hentes fra hjemmesiden, er korrekte. Bosch ifalder under ingen omstændigheder ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser af oplysninger i indhold på hjemmesiden. Alle oplysninger stilles til rådighed, som de er og forefindes, og er beregnet til brug ud fra den betingelse, at Robert Bosch A/S fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug eller tillid til sådanne oplysninger eller personer.
Bosch forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller rettelser til enhver tid uden forudgående varsel.
Robert Bosch A/S hjemmeside kan indeholde links til andre virksomheders hjemmesider, hvis indhold Bosch ikke har indflydelse på. Sådanne links bliver forud for oprettelsen undersøgt for eventuelle lovovertrædelser. Bosch står således inde for, at ulovligt indhold ikke ved et umiddelbart gennemsyn var at finde på disse hjemmesider på tidspunktet for linkets oprettelse. Bliver Bosch efterfølgende gjort opmærksom på, at de relevante hjemmesider har et ulovligt indehold, fjerner Bosch omgående de pågældende links. Herudover påtager Robert Bosch A/S sig ikke ansvaret for sådanne hjemmesiders indhold, ligesom Boschs regler om databeskyttelse ikke omfatter disse hjemmesider.

Licensoplysninger

De immaterielrettigheder, der er angivet på Robert Bosch A/S’s hjemmeside, f.eks. patenter, varemærker og copyright, er beskyttet. Denne hjemmeside giver ikke licens til at bruge Boschs eller tredjemands immaterielle rettigheder.

Online dispute resolution (ODR)

Oplysning om online-tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenomsretslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.