Skip to main

Privacyverklaring

van Robert Bosch BV

Robert Bosch B.V. (hierna "Robert Bosch" of "wij" of "ons") vindt het fijn dat u onze websites bezoekt en gebruik maakt van onze mobiele applicaties (samen ook "online-aanbiedingen" genoemd) en stelt uw interesse in ons bedrijf en onze producten zeer op prijs.

1 Robert Bosch respecteert uw privacy

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen.

Deze verklaring weerspiegelt de cultuur van de Bosch Groep en toont haar bereidheid om eerlijke, verantwoordelijke en veilige verzameling en gebruik van uw gegevens te bevorderen.

2 Verwerkingsverantwoordelijke

Robert Bosch B.V. is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens; uitzonderingen staan vermeld in deze privacyverklaring. Dit zijn onze contactgegevens:

Robert Bosch B.V., Ringwade 31A, 3439 LM Nieuwegein, NEDERLAND; E-mail: contact@nl.bosch.com, Tel. : +31 33 247 9160.

3 Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

3.1 Betekenis van persoonlijke gegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie met betrekking tot een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contractuele stamgegevens, contract- en betalingsgegevens, hetgeen een uitdrukking is van iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen) alleen wanneer hiervoor een wettelijke rechtsgrondslag bestaat of als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld door middel van een registratie.

3.2 Verwerkte categorieën van gegevens.

De volgende categorieën van gegevens worden verwerkt:

 • IP-adres

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt als u met ons contact op neemt via de knop “Contact”.

 • Communicatiegegevens: (naam, voornaam, bedrijf, land, telefoonnummer, e-mail)
 • Klantgeschiedenis: berichten, openen van e-mails

Als u toestemming geeft om nieuwsbrieven te ontvangen worden de volgende gegevens verzameld:

 • Zakelijk E-mailadres, achternaam, voornaam, type onderneming, aanhef
 • Naam van de dienstverlener die werd gebruikt om toegang te krijgen tot het onlineaanbod
 • Type apparaat (tablet, mobiel, laptop, etc.)
 • Datum en tijd, evenals duur van de opvraging
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser

3.3 Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Wij en door ons ingeschakelde aanbieders verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Informatie aanvragen via het contactformulier
  (Rechtsgrondslag: toestemming)
 • Inschrijven op de Bosch AA newsletter (Rechtsgrondslag: toestemming/rechtmatig belang)
 • Technisch beheer van de website (Rechtsgrondslag: rechtmatig belang)
 • Bescherming en verdediging van onze rechten. (Rechtsgrondslag: rechtmatig belang)

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

4 Toestemming om persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken

We verbinden ons ertoe u te informeren en voorafgaand uw toestemming te vragen indien we gegevens zouden verzamelen voor andere doeleinden dan die waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld.

5 Logbestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verstuurt uw browser bepaalde informatie die wij opslaan in zogeheten logbestanden.

Wij slaan logbestanden kortstondig op voor een korte periode om storingen op te sporen en om veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen te onderzoeken); daarna verwijderen wij deze informatie weer. Logbestanden die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident volledig is onderzocht, en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoek autoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt (zonder of zonder volledig IP-adres) voor analysedoeleinden (bv. gebruikte protocoladres voor toegang tot de website, oorspronkelijke URL of referent, geraadpleegde bestand of informatie, datum, tijdstip en duur…) voor onze publiciteitsdoeleinden en die van derden.

6 Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen onder 16 jaar.

7 Doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkingsverantwoordelijken

7.1 Doorgifte van persoonsgegevens aan verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar andere bedrijven van de Bosch-groep en/of aan andere dienstverleners binnen het toepassingsgebied van de verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrondslagen waarop de verwerking is gebaseerd. (bijvoorbeeld: rechtmatig belang, toestemming, uitvoering van een contract)

Bovendien mogen gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken worden doorgegeven wanneer wij daartoe gedwongen zijn op grond van wettelijke voorschriften of afdwingbare bestuurlijke of gerechtelijke bevelen.

In elk geval wordt u op de hoogte gebracht via deze privacyverklaring in de hoofdstukken Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen en Doorgifte van uw persoonsgegevens.

7.2 Dienstverleners

We kunnen bepaalde taken toevertrouwen aan serviceproviders (intern en extern), zoals verkoop, marketing, programmering, datahosting en hotlineservices (intern, Roemenië).

Wij hebben de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren ze regelmatig, vooral wat betreft het zorgvuldig omgaan met en het beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens.

7.3 Doorgifte aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogeheten derde landen.

In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de ontvanger voorafgaand aan de doorgifte ofwel een toereikend niveau van gegevensbescherming heeft ofwel dat u toestemming hebt gegeven voor de doorgifte.

U kunt bij ons een lijst van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen die een toereikend niveau van gegevensbescherming waarborgen, aanvragen. Gebruik hiervoor de informatie in hoofdstuk 2 : Verwerkingsverantwoordelijke

8 Bewaartermijnen

In beginsel bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om onze online-aanbiedingen en de daarmee verbonden diensten te verrichten of zolang wij een rechtmatig belang hebben bij het bewaren van de gegevens (wij kunnen bijvoorbeeld nog steeds een rechtmatig belang in direct marketing per post hebben na de uitvoering van een contract). In alle andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. als wij vanwege bewaartermijnen voorgeschreven door fiscale en handelswetten verplicht zijn documenten als contracten en facturen voor een bepaalde termijn beschikbaar te houden).

9 Gebruik van cookies

In het kader van ons online aanbod kunnen cookies en tracking mechanismen worden gebruikt.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen.

Tracking is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. In het bijzonder verwerken we informatie met behulp van pixeltechnologie en/of logbestanden analyse.

9.1 Categorieën

We maken een onderscheid tussen cookies die verplicht vereist zijn voor de technische functies van de onlineservice en cookies en volgmechanismen die niet verplicht vereist zijn voor de technische functie van de online service.

Het is over het algemeen mogelijk om de online service te gebruiken zonder de cookies die dienen voor niet-technische doeleinden.

9.1.1 Cookies die noodzakelijk zijn voor de technische functies

Met deze cookies bedoelen we cookies zonder welke de technische voorziening van de onlineservice niet kan worden gegarandeerd.

Inbegrepen de cookies die gegevens opslaan om ongehinderde weergave van video- of audiocontent te garanderen.

Deze cookies worden verwijderd wanneer u de website verlaat.

9.1.2. Cookies en tracking mechanismen die niet noodzakelijk zijn

We gebruiken cookies en volgmechanismen alleen met uw voorafgaande toestemming voor elk geval, met uitzondering van de cookie die de huidige status van uw privacy-instellingen bewaart (cookiekeuze). Deze cookie is ingesteld op basis van rechtmatig belang.

We onderscheiden twee subcategorieën met betrekking tot deze cookies en volgmechanismen:

 • Comfort cookies
  Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze onlinedienst; uw taalinstellingen kunnen bijvoorbeeld bij deze cookies horen.
 • Marketing cookies en tracking mechanismen
  • Algemeen
   Door marketingcookies en tracking-mechanismen te gebruiken, kunnen wij en onze partners u oplossingen aanbieden op basis van uw interesses.
  • Statistieken
   Met behulp van statistische hulpmiddelen meten we het aantal bekeken pagina's.
  • Conversiecookies
   Onze conversie tracking-partners zetten een cookie op uw computer ("conversiecookie") indien u onze website hebt bereikt via een advertentie van de betreffende partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Wanneer u bepaalde pagina's bezoekt die wij hosten en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de betreffende conversie tracking-partner zien dat een bepaalde gebruiker de advertentie heeft aangeklikt en zo werd doorgestuurd naar onze pagina. Dit kan ook vanaf meerdere apparaten worden gedaan. Informatie verzameld via een conversiecookie wordt gebruikt om conversie-statistieken op te stellen en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat de betreffende advertentie heeft aangeklikt en doorgestuurd werd naar een pagina die is voorzien van een conversietracking-tag.
  • Sociale plug-ins
   Op sommige pagina's van onze online-aanbiedingen zijn inhoud en diensten van andere dienstverleners (bijv. Facebook, X) ingesloten die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. Meer informatie over sociale plug-ins vindt u in het hoofdstuk Sociale plug-ins.
 • Retargeting
  Deze tools stellen gebruikersprofielen samen met behulp van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogeheten webbakens, (onzichtbare afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of vergelijkbare technologieën.

Deze worden gebruikt om voor ‘op interesses gebaseerde’ reclame te laten zien en om de frequentie te bepalen waarmee gebruikers bepaalde reclames zien. Degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in samenhang met de tools is de betreffende aanbieder. De aanbieders van tools kunnen ook informatie aan derden doorgeven om de bovengenoemde redenen.

Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende provider in deze context.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze tools het doorgeven van uw gegevens aan ontvangers buiten de EER kan betekenen, waar het niveau van gegevensbescherming met betrekking tot de GDPR niet adequaat is (bijvoorbeeld de Verenigde Staten).

Raadpleeg de volgende beschrijving van de verschillende marketingtools voor meer informatie over dit onderwerp.

 • Naam: Google Analytics
  Leverancier:
  Google Ireland Limited
  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4
  Ireland
  Functie: Analyse gebruikersgedrag (bekeken pagina's, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), creëren van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van informatie over verschillende apparaten van ingelogde Google-gebruikers (tracking via verschillende apparaten), verrijking van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroepspecifieke informatie verstrekt door Google, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads.
 • Naam: Google Tag Manager
  Leverancier: Google Ireland Limited
  Gordon House, Barrow Street
  Dublin 4
  Ireland
  Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes op onze websites.
 • Browser New Relic
  Aanbieder: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, VS
  Functie: Om de gebruikerservaring te volgen en problemen of klachten van klanten op te lossen, is de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de bovenstaande verwerkingsverantwoordelijke vereist.

Gebruik van retargetgereedschap

We maken gebruik van zogenaamde retargetingtechnologieën om onze online marketing te optimaliseren. Dit zou het online aanbod voor u interessanter moeten maken en aan uw behoeften moeten aanpassen. Hiervoor maken we gebruik van de onderstaande hulpmiddelen.

De gebruikersprofielen die door deze tools worden aangemaakt met behulp van reclamecookies of reclame cookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen, ook wel pixels of telpixels genoemd) of vergelijkbare technologieën, worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens.

De tools worden door de providers gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties weer te geven aan onze gebruikers in ons online aanbod en in aanbiedingen van derden en om de frequentie waarmee gebruikers bepaalde advertenties zien te controleren. De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in verband met de tools. De aanbieders van de tools kunnen ook informatie doorgeven aan derden voor bovengenoemde doeleinden.

In het kader van het gebruik van retargetingtools kunnen gegevens ook worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. U vindt informatie over de aanbieder en over hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen van gegevens met behulp van deze tools.

Voor tools die werken met opt-out cookies, moet u er rekening mee houden dat de opt-out functie apparaat- of browser-specifiek is en alleen geldig is voor het apparaat of de browser die op dat moment in gebruik is. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u de opt-out op elk afzonderlijk apparaat en in elke gebruikte browser instellen.

Daarnaast kunt u het aanmaken van gebruikersprofielen ook volledig voorkomen door het algemene gebruik van cookies te deactiveren; zie het subpunt Cookies deactiveren en verwijderen in de paragraaf Gebruik van cookies.

Meer informatie over op rente gebaseerde reclame is beschikbaar op het consumentenportaal http://www.meine-cookies.org. U kunt ook de volgende link naar dit portaal gebruiken om de status van de activering met betrekking tot tools van verschillende aanbieders te bekijken en bezwaar te maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door deze tools: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

Een centrale tegenstrijdigheidsoptie voor verschillende instrumenten, met name van Amerikaanse aanbieders, is ook beschikbaar op de volgende link: http://www.networkadvertising.org/choices/.

De volgende hulpmiddelen worden in detail gebruikt:

Naam: Facebook-pixel
Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website via Facebook-pixel. Om de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerking te bepalen, hebben wij een overeenkomst met Facebook gesloten inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid. De belangrijkste inhoud van de overeenkomst kunt u te allen tijde raadplegen via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Hierin wordt in het bijzonder geregeld welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en hoe betrokkenen een beroep kunnen doen op hun rechten tegenover Facebook.
Functie: Facebook verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming via de Facebook-pixel om campagnerapporten te genereren, conversies, doorklikgebeurtenissen en advertenties buiten onze websites te volgen (retargeting) op basis van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, URL, referrer-URL, uw persoon), pixelspecifieke gegevens (waaronder pixel-ID en Facebook-cookie), doorklikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals \"E-mail\", \"Adres\", \"Hoeveelheid\" voor de aankoop van een product of dienst) Wij ontvangen geen persoonsgegevens van u van Facebook, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep van de website en advertentieprestaties. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door uw advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance te bezoeken op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of door de pagina http://www.youronlinechoices.com te bezoeken.

Meer informatie vindt u op: https://www.facebook.com/policy

9.2 Beheren van cookies en volgtechnieken

U kunt uw cookie-instellingen en volgmechanismen in de browser en / of in onze privacy-instellingen beheren.

Opmerking: de instellingen die u hebt gekozen, zijn alleen van toepassing op de betreffende browser.

 • Alle cookies uitschakelen
  U kunt te allen tijde alle cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Dit kan er echter toe leiden dat bepaalde functies niet langer beschikbaar zijn.

10 Sociale plug-ins

Op onze site kunnen cookies worden geplaatst die zijn uitgegeven door sociale netwerken.

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken. Die is toegevoegd aan de browser om de multimediamogelijkheden te vergroten.

Deze sociale plug-ins maken het met name mogelijk om inhoud aan te bevelen, profielgegevens te gebruiken voor opmerkingen, formulieren op te slaan of in te vullen of inhoud van sociale sites weer te geven.

Tijdens het gebruik van de plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de betreffende sociale netwerken. Op die manier ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende website van onze online-aanbiedingen heeft geopend, zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder hebt of momenteel niet bent ingelogd op dit account. Om de verzending te beëindigen, deactiveert u eenvoudig de plug-in.

Als u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en eventueel opslaan of gebruiken, moet u de betreffende plug-ins niet gebruiken.

Om uw rechten te kennen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door sociale netwerken, nodigen wij u uit om hun Privacy- en Cookiebeleid te raadplegen en om de instellingen voor de veiligheid van uw privacy in te stellen.

YouTube

Deze online-aanbieding gebruikt het videoplatform van YouTube beheerd door de Amerikaanse firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Wanneer u zo’n pagina van onze online aanbiedingen opent die een ingesloten YouTube-speler bevat, wordt daardoor een verbinding tot stand gebracht met YouTube zodat het video- of audiobestand kan worden verstuurd en afgespeeld. Daarbij worden de gegevens aan YouTube als verwerkingsverantwoordelijke doorgegeven. Voor meer informatie over gegevensbescherming op de social media You Tube: https://policies.google.com/privacy

X

X wordt beheerd door X Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("X"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van X en hun verschijningsvorm: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html; U kunt hier informatie over gegevensbescherming op X vinden: https://twitter.com/privacy.

Facebook

Facebook wordt beheerd op het adres www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA en op het adres www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, ("Facebook"). Hier vindt u een overzicht van de plug-ins van Facebook en hun verschijningsvorm: https://developers.facebook.com/docs/plugins; U kunt hier informatie over gegevensbescherming op facebook vinden: http://www.facebook.com/policy.php.

LinkedIn

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2

Ierland (Social media voor professionals).

11 Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden in het bijzonder providers die niet met ons verbonden zijn. Nadat u op de link klikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina die de link bevat) die eventueel bij het aanklikken van de link naar de derden worden verstuurd, omdat het gedrag van derden vanzelfsprekend buiten onze controle valt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke persoonsgegevens door derden.

12 Nieuwsbrief met opt-in; Recht op intrekking

In het kader van onze online-aanbiedingen kunt u zich aanmelden voor nieuwsbrieven. Wij gebruiken hiervoor de zogeheten dubbele opt-in-procedure, waarbij wij u pas een nieuwsbrief per e-mail, mobiele berichtendiensten (zoals bijv. WhatsApp), SMS of pushbericht zullen toesturen, wanneer u van tevoren uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door het aanklikken van een link in een bericht.

Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van gepersonaliseerde tracking. Wij informeren u dat we gebruik maken van gepersonaliseerde tracking voor de goede opvolging van de prestaties van onze zendingen. Gepersonaliseerde tracking is verplicht en de data wordt 12 maanden bewaard. Na deze periode wordt ze automatisch verwijderd. Zonder deze goedkeuring kunt u de Nieuwsbrief niet ontvangen.

U kunt uw toestemming voor het via e-mail ontvangen van nieuwsbrieven intrekken door op de link te klikken die wordt verzonden in de e-mail met het betreffende online-aanbod, of in de administratieve instellingen van het online aanbod. Eventueel kunt u ook contact met ons opnemen. Volg hiervoor de aanwijzingen in hoofdstuk 15 Contact.

13 Veiligheid

Onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende ondernemingen zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Wij treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging te garanderen en uw door ons beheerde gegevens te beschermen in het bijzonder tegen de risico's van vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig. Onze veiligheidsmaatregelen worden al naar gelang de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

14 Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming heeft u rechten over uw persoonlijke gegevens. Zorg er daarbij voor dat een ondubbelzinnige identificatie van uw persoon mogelijk is.

 • Recht op informatie en inzage
  U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie en verwijdering
  U hebt het recht om van ons rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, kunt u uw gegevens laten aanvullen of verwijderen.
  Dit is niet van toepassing op gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie of boekhouding of die bij wet voor een bepaalde periode moeten worden bewaard. Als inzage van dergelijke gegevens echter niet vereist is, is de verwerking ervan beperkt (zie hieronder).
 • Verwerkingsbeperking
  U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan hebt u het recht te vragen de gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen of - indien dit technisch mogelijk is - die gegevens aan een derde over te dragen.
 • Bezwaar tegen direct marketing
  Bovendien kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende reclameactie.
 • Intrekking van toestemming
  Wanneer u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om met onmiddellijke ingang deze toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft hierdoor ongewijzigd.
 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt in beroep gaan bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw land of bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  NL - 2509 AJ DEN HAAG
  Tel: (+31) - (0)70 - 888 85 00

15 Contact

Ingeval u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres aangegeven in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijke".
Gebruik de volgende link om uw rechten te doen gelden: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/
Gebruik de volgende link om gegevensbeschermingsincidenten te melden: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection
Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer:

(C/ISP) Data Protection Officer
Bosch-Group
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart
Duitsland
of per mail : DPO@bosch.com.

16 Informatie die aan betrokkenen moet worden verstrekt overeenkomstig art. 13 AVG – Gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking

Als verantwoordelijke voor de SingleKey ID is RB GMBH, samen met derden die verantwoordelijk zijn voor de door u gebruikte toepassing(en), medeverantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met art. 26 van de AVG (gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking) zijn wij schriftelijk overeengekomen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking uit te oefenen. In het bijzonder hebben wij de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd en afgesproken. Voor gedetailleerde informatie over afzonderlijke verwerkingen verwijzen wij u naar de verklaring inzake gegevensbescherming van RB GMBH en het informatieblad over gegevensverwerking dat beschikbaar is op Privacybeleid.

17 Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring te wijzigen als dit vanwege de technologische ontwikkelingen noodzakelijk is.

Ingangsdatum: 30.09.2020