Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Avtomobilski poprodajni trg Bosch v Sloveniji

Pravno obvestilo

Za uporabnike spletnih strani Skupine Bosch

© Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Besedilo, slike, grafični elementi, zvoki, animacije in videoposnetki, pa tudi njihova postavitev na spletnih straneh družbe Bosch, so zaščiteni na podlagi avtorskih pravic in drugih komercialnih pravic. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razširjati, spreminjati ali tretjim osebam omogočati dostop v gospodarske namene. Poleg tega spletne strani družbe Bosch vsebujejo slike, ki so podvržene avtorskim pravicam tretjih oseb.

Podatki o blagovni znamki

Razen če je navedeno drugače, so vse blagovne znamke na spletnih straneh družbe Bosch zaščitene na podlagi zakona o blagovnih znamkah. To še posebej velja za znamke, imena, logotipe in embleme družbe Bosch. Blagovne znamke in grafični elementi, uporabljeni na naših spletnih straneh, so intelektualna lastnina družbe Robert Bosch GmbH, Nemčija.

Podatki o garanciji

Ta spletna stran je bila ustvarjena z veliko skrbnostjo. Ne glede na to pa ne moremo zagotoviti točnosti ali pravilnosti informacij, ki se nahajajo na njej. Vsakršna odgovornost za škodo, ki bi nastala bodisi posredno bodisi neposredno zaradi uporabe te spletne strani, je izključena, razen če je bila povzročena namenoma oz. zaradi hude malomarnosti družbe Bosch.

Podatki o licenci

Intelektualna lastnina na Boschevi spletni strani, npr. patenti, znaki in avtorske pravice, je zaščitena. Ta spletna stran vam ne daje nobene licence za uporabo intelektualne lastnine podjetij v Skupini Bosch (Bosch) oz. tretjih oseb.

Reševanje spletnih sporov (ODR)

Podatki glede reševanja spletnih sporov (ODR): Evropska komisija omogoča platformo za reševanje spletnih sporov. Ta platforma je namenjena poenostavitvi zunajsodne poravnave sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti pri spletnih prodajah in sporazumih o storitvah.
Platforma je na voljo na naslovu ec.europa.eu/consumers/odr.
Ne poslužujemo se zunajsodnih poravnav pred arbitražnimi organi za potrošnike.