Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

BEA 950 S2 UNI - комбиниран анализ на отработените газове на бензинови, газови и дизелови автомобили

0 684 123 359

BEA 950 S2 UNI отляво
BEA 950 S2 UNI отдясно
Използвайте BEA 950 S2 с DCU 100 или с DCU 220 от Bosch или с компютъра на Вашия сервиз.
  • BEA 950 S2 UNI отляво
  • BEA 950 S2 UNI отдясно
  • Използвайте BEA 950 S2 с DCU 100 или с DCU 220 от Bosch или с компютъра на Вашия сервиз.

BEA 950 S2 е подготвена за бъдещето с допълнителните опции от пакета на системата BEA на Bosch.

Всички стандартни и опционални компоненти, включително: измервателни модули, диагностични уреди за управляващи блокове, аксесоари могат да бъдат разположени комфортно на количката.

Използвайте BEA 950 S2 с DCU 100 или с DCU 220 от Bosch или с компютъра на Вашия сервиз. BEA 950 S2 е комфортна система за ежедневните тестови процедури в сервиза.

Свързани продукти (3)