Skip to main

Инфо

Отговорност за съдържанието на интернет страниците на Роберт Бош ЕООД

Име и адрес

Роберт Бош ЕООД

бул. Черни връх 51б

1407 София

БЪЛГАРИЯ

Имена на лицата с представителна власт

Константин Конов

Динко Русев

Томас Мец

За контакт

bosch-bg@bg.bosch.com
+359 700 10 668

Съдебна регистрация

Софийски градски съд, фирмено дело № 24311/1993

Идентификационен номер по ДДС: BG-831626017