Skip to main

Bosch Свързан Ремонт

Благодарение на Bosch Connected Repair – Свързания ремонт от Bosch, автосервизите могат да свържат в мрежа различните тестови уреди. Услугите могат да се определят с клиента на рецепцията и незабавно да се прехвърлят автоматично към сервизните устройства. Интелигентната идентификация на автомобила се прави само веднъж. Това пести време на техниците и намалява риска от грешки. Всички работни стъпки се записват дигитално, така че сервизните процеси стават по-ефективни, а служителите могат да се информират за актуалния статус на всяка услуга в системата. Работата в мрежа означава, че нищо не пречи на гладките работни процеси.

Свързан ремонт
Connected repair visual
Свързан ремонт онлайн

Бъдете по-ефективни и печеливши със Свързания ремонт от Bosch, който интегрира дигитално сервизното оборудване, данните за автомобила, техниците и персонала от обслужване на клиентите, за да споделят сервизната и ремонтна информация.

Свързаният ремонт от Bosch обединява сервизното оборудване с приемната за ускоряване на процесите в сервиза. Сервизните поръчки се определят директно в приемната с клиента и незабавно се предават на оборудването в ремонтното хале, където техниците ще изпълнят задачите си бързо и ефективно. Идентификацията на превозното средство се извършва само веднъж и техниците могат да се концентрират върху задачите си. Всички резултати, дори и снимките, се документират по електронен път и се записват на локалния сървър.

Всички свързани служители могат незабавно и едновременно да видят графика на работното място и състоянието на всяка поръчка във всеки един момент.

Използването на Свързаният ремонт от Bosch означава, че ще прекарвате по-малко време с всеки автомобил, като осигурявате повече услуги и тестове за Вашия сервиз, всеки ден.

Свързан ремонт онлайн от Bosch (необходим е допълнителен лиценз): По-нататъшно повишаване на ефективността и рентабилността на вашия сервиз чрез надграждане до Свързан ремонт онлайн от Bosch: Възползвайте се от всички съществуващи функции на Свързания ремонт от Bosch плюс нова възможност за свързване към всички бъдещи облачно базирани системи за управление на дилърите.

Повече иформация

Видео

YouTube
Видеото не може да бъде показано без Вашето съгласие.

Видео: Свързаният ремонт от Bosch е софтуер, който интегрира сервизното оборудване, данните за автомобила и ремонта.

  • Интелигентна идентификация на превозното средство на всички свързани устройства: Спестете време и намалете грешките
  • Лесен достъп до резултатите от предишни тестове: За по-бърза и по-пълна картина на историята на сервизното обслужване и поддръжката на автомобила
  • Включване на снимки в протоколите: За по-добър и по-прозрачен диалог с клиента, водещ до по-голямо удовлетворение и лоялност
  • Пълна работна карта, достъпна от всяка работна станция: Състоянието на автомобила и напредъкът на ремонтния процес са ясни и видими по всяко време
  • Цифрова интеграция на сервизните поръчки: За да рационализирате процесите и да спестите около 10 минути от обработката на автомобила
  • Точни и актуални данни винаги под ръка: за бързина и ефективност
  • Свързване с всички бъдещи облачно базирани системи за управление на дилърите, чрез Свързания ремонт онлайн на Bosch: готови за бъдещето
Брошура (PDF)
Ръководства, ъпдейти и информация