Skip to main

Adatvédelmi nyilatkozat

Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalon az aktuálisan kiválasztott ország adatvédelmi irányelvei jelennek meg.

1. Adatkezelési tájékoztató

A Bosch csoport (továbbiakban: Bosch, Mi vagy Társaságunk) örömére szolgál, hogy felkereste weboldalainkat, és hogy érdeklődik vállalatunk, illetve termékeink iránt.

2. A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét

Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban kezeli. Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.

3. Adatkezelő

Adatainak kezeléséért a Robert Bosch GmbH felel, a kivételeket a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
NÉMETORSZÁG

Az Ön kontaktja a Bosch-nál:

kontakt@bosch.de
+49 721 942-0

4. Személyes adatok gyűjtése, kezelése és használata

4.1. Kezelt adatkategóriák

Weboldalunk felkeresése során a következő adatokat gyűjtjük: IP-cím, weboldal, ahonnan a látogató érkezett (referrer), felkeresett oldalak (pages), letöltött fájlok (downloads), lekérdezett információk (gépjármű(márkák), ablaktörlőtípusok), videók megtekintése/hanganyagok meghallgatása, kattintás az egyes hivatkozásokra, a látogatás időtartama, használt böngésző stb. Ezek ismeretében tovább optimalizálhatjuk weboldalainkat, és még inkább látogatóink igényeihez szabhassuk.

További célok: Az IP-címet bizonyos esetekben helymeghatározás céljából (pl. földrajzi helymeghatározás ország és nyelv előzetes kiválasztásához) harmadik feleknek továbbítjuk (részben közvetlenül a böngésző JavaScriptjén keresztül, részben pedig a Bosch szerveren keresztül). Az Ön által beállított piac, ország, nyelv és kedvencek (pl.: ablaktörlő) tárolása egy sütiben a böngészőn belül (lokálisan) történik.

4.2. Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, ilyenek például: nevek, címek, telefonszámok, e-mail-címek, szerződési, könyvelési és elszámolási adatok, amelyek egy személy azonosságát kifejezik. Személyes adatokat (IP-címeket is beleértve) csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk, ha ehhez adott a törvény szerinti jogalap, vagy Ön részünkre erre vonatkozóan például regisztráció keretén belül beleegyezését adta.

4.3. Adatkezelési célok és jogalapok

Cégünk és az általunk megbízott szolgáltatók az Ön személyes adatait a következő célokból kezelik:

4.3.1. Jelen online ajánlat elkészítése

Jogalap: Felhasználó specifikus információ (gépjármű típusa, gyártási év) nyújtásához fűződő jogos érdekünk annak érdekében, hogy a megfelelő terméket és szerelési útmutatót jelenítsük meg.

4.3.2. Üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból

Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében.

4.3.3. Jogaink megőrzése és megvédése

Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk.

4.4. Log-fájlok

Az internet minden egyes használatakor az Ön internetböngészője automatikusan meghatározott információkat továbbít, melyeket ún. log-fájlokban tárolunk. A log-fájlokat üzemzavarok meghatározásához és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek felderítése) 30 napos időszakra elmentjük ezt követően azonban töröljük. Ez alól kivételt képeznek azon log-fájlok, amelyek további tárolása bizonyítási célokra szükséges, ilyen estben a mindenkori esemény végleges tisztázásáig tároljuk a szükséges adatokat, amiket egyesesetekben a nyomozóhatóságok felé is továbbítanunk kell. A log-fájlok (IP-cím, illetve teljes IP-cím nélkül) a „Reklám és/vagy piackutatás (beleértve a webelemzést, az ügyfelek megkérdezése nélkül)” című szakaszban meghatározott feltételek szerint elemzési célokhoz is felhasználásra kerülnek.

A log-fájlokban a következő információkat tároljuk:

 • a végkészülék IP-címe (internet protokoll címe), amelyről kiindulva hozzáfér az online ajánlathoz;
 • a weboldal internetes címe, amelyről kiindulva az online ajánlat felkereshető (ún. származási vagy referencia URL);
 • a szolgáltató neve, amelyről az online ajánlat elérhető;
 • a lehívott fájlok, ill. információk neve;
 • a lehívás dátuma és pontos ideje, valamint időtartama;
 • átvitt adatmennyiség;
 • operációs rendszer és a használt internetböngésző információi, beleértve a telepített kiegészítőket (pl. a Flash Playerhez);
 • http-állapotkód (pl. „Kérés sikeres” vagy „Kért fájl nem található”).

4.5. Gyermekek

Ez az online ajánlat nem vonatkozik 16 év alatti gyermekekre.

4.6. Adatok továbbítása

4.6.1. Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk más adatkezelőknek, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, nekünk vagy harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbadáshoz vagy ehhez az Ön hozzájárulását adta. A jogalapokkal, címzettekkel és a címzettek kategóriáival kapcsolatos részleteket az 4.3. Adatkezelési célok és jogalapok című részben talál.

Ezenkívül az adatokat más adatkezelők felé is továbbíthatjuk, amennyiben erre törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés kötelez bennünket.

4.6.2. Szolgáltatók (általános)

Külső szolgáltatókat bízunk meg olyan feladatokkal, mint az értékesítési és marketingszolgáltatások, szerződésmenedzsment, fizetések lebonyolítása, programozás, adathosztolás és hotline-szolgáltatások. Ezekkel a tevékenységekkel megbízott szolgáltatókat alapos mérlegelés után választottuk ki és rendszeresen felügyeljük, különösen a náluk tárolt adatok gondos kezelésének biztosításával kapcsolatban. Valamennyi szolgáltatót titoktartásra és a törvényi előírások betartására köteleztünk. Szolgáltató lehet a Bosch csoport más vállalata is.

4.6.3. Továbbadás EGT-n kívüli címzetteknek

A személyes adatokat olyan címzetteknek is továbbadjuk, akik székhelye az EGT-n kívüli ún. harmadik országokban van. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Áttekintést kaphat a harmadik országbeli címzettekről, és megtekintheti a megfelelő adatvédelmi szint biztosítását szolgáló, konkrét szabályozások másolatát ehhez kérjük használja a 12. Kapcsolattartás című fejezetben megadott kapcsolattartási adatokat.

4.7. A tárolás ideje; megőrzési határidők

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

5. Sütik (cookie-k) használata

Online ajánlatunk biztosítása keretében előfordulhat, hogy sütiket és nyomkövetési eszközöket használunk. A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyeket egy online ajánlat felkeresésénél a végkészülékre mentődnek. A nyomon követés különböző technológiák alkalmazásával lehetséges. Az információkat elsősorban a pixel-technológia, illetve a log-fájl elemzés keretében kezeljük.

5.1. Kategóriák

Különbséget teszünk az online ajánlat műszaki értelemben vett működéséhez elengedhetetlen, illetve az ilyen célokhoz nem feltétlenül szükséges sütik és nyomkövetési eszközök között.

Az online ajánlat megtekintése általában véve lehetséges a nem műszaki célokat szolgáló sütik nélkül.

5.1.1. Műszaki okokból szükséges sütik:

Műszaki okokból szükséges sütik alatt olyan sütiket értünk, amelyek nélkül az online ajánlat rendelkezésre bocsátása nem biztosítható. Ezek közé tartoznak például azok a sütik, amelyek adatokat tárolnak a video- és audiotartalmak zavartalan lejátszása érdekében.

Ezek a sütik a látogatása végén törlésre kerülnek.

5.1.2. Műszaki okokból nem szükséges sütik és nyomkövetési eszközök

Társaságunk csak abban az esetben használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ez alól az adatvédelmi beállítástainak jelenlegi státuszát rögzítő süti(választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul. A sütik és nyomkövetési eszközök két kategóriáját különböztetjük meg:

5.2. Kényelmi sütik

Ezek a sütik megkönnyítik a kezelést, és lehetővé teszik online ajánlatunk kényelmes böngészését, pl. ezekben a sütikben tárolhatók a nyelvi beállításai.

5.3. Marketing sütik és nyomkövetési eszközök

Általános

A marketing sütik és nyomkövetési eszközök alkalmazása lehetővé teszi a Mi és partnereink számára, hogy felhasználói magatartása elemzésén alapuló, érdeklődésalapú ajánlatokat jelenítsünk meg az Ön részére:

 • Statisztika: Statisztikai eszközök alkalmazásával mérjük például az Ön által kezdeményezett oldalmegtekintések számát.
 • Konverziókövetés:
  Konverziókövető partnereink sütiket helyeznek el az Ön számítógépén („konverziós süti”), amennyiben Ön az érintett partner hirdetésén keresztül érkezett weboldalunkra. Ezek a süti beállítások rendszerint 30 nap elteltével törlődnek. Ha bizonyos oldalainkat meglátogatja és a süti még nem járt le, akkor mi és a mindenkori konverziókövető partnerünk értesülhetünk arról, hogy egy bizonyos felhasználó a hirdetésre kattintott és oldalunkra továbbították. A konverziós sütik segítségével megszerzett információk arra szolgálnak, hogy konverzió-statisztikát készítsünk és azon felhasználók teljes számát megállapítsuk, akik az érintett hirdetésre kattintottak és egy konverziókövető taggel ellátott oldalra továbbították őket.

Vegye figyelembe, hogy az eszközök alkalmazása során esetenként sor kerülhet adatainak EGT-n kívüli címzettekhez történő továbbítására, ahol nem biztosított az Általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelő adatvédelmi szint (pl. USA). Az erre vonatkozó részleteket az egyes marketingeszközök itt következő leírásában talál.

5.3.1. Google Analytics

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (oldallekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomonkövetés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, újratargetálás, felhasználói élménytesztelés, konverziókövetés és újratargetálás a Google Ads használatával.

5.3.2. Google Tag Manager

Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Szolgáltatás: Weblap tagjeinek kezelése egy felhasználói interface-en keresztül, programkódok weboldalainkba történő integrálása.

5.3.3. Google Ads

Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Szolgáltatás: Hirdetések elhelyezése, marketing, konverzió követés.

További információ: https://adssettings.google.com/authenticated

5.3.4. New Relic Böngésző

Szolgáltató: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA

Szolgáltatás: A felhasználói élmény nyomon követése és az ügyfél problémák vagy panaszok megoldása.

5.4. Sütik és nyomkövetési eszközök kezelése

A böngészőben és/vagy az adatvédelmi beállításainkbanmegadhatja a sütikre és nyomkövetési eszközök vonatkozó beállításait: Megjegyzés: Az Ön által eszközölt beállítások minden esetben csak a beállításkor használt böngészőre vonatkoznak.

5.4.1. Minden süti kikapcsolása

Ha az összes sütit szeretné kikapcsolni, lépjen be böngészője beállításaiba, és kapcsolja ki a sütik elhelyezését. Vegye figyelembe, hogy ez hátrányosan befolyásolhatja a weboldal működését.

5.4.2. Beállítások kezelése a műszaki okokból nem szükséges sütik és nyomkövetési eszközök vonatkozásában

Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatához. Az adatvédelmi beállításainkban Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban is bármikor megadhatja.

6. Mobilalkalmazásaink használata

Társaságunk online ajánlatai mellett mobil alkalmazásokat („applikációk”) is kínál, amelyeket letölthet mobil eszközére. A weboldalakon gyűjtött adatok mellett Társaságunk alkalmazásain keresztül további személyes adatokat is gyűjt, amelyek a mobil eszközök használatából erednek. Erre csak abban az esetben kerül sor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adja.

6.1. Alkalmazáselemzés

Statisztikai információra van szükségünk online ajánlatunk használatáról annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat felhasználóbarátabbá tegyük, hatótávolsági méréseket és piackutatást végezhessünk. Erre a célra az ebben a fejezetben ismertetett alkalmazáselemző eszközöket használjuk. Az itt ismertetett eszközökkel létrehozott felhasználói profilokat személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az eszközök a felhasználók IP-címeit vagy egyáltalán nem használják fel, vagy rögtön az adatgyűjtést követően lerövidítik.

Az alábbiakban információt talál az egyes eszközök szolgáltatóiról. Amennyiben az ilyen eszközök nyomkövetési eszközök alkalmaznak vagy felhasználói profilokat készítenek, akkor Társaságunk csak az Ön előzetes hozzájárulását követően használja ezeket.

6.2. Google Analytics mobilalkalmazásokhoz

A Google Analytics szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). A Google Analytics szolgáltatást a Google által az IP-címek anonimizálásához nyújtott kiegészítő funkcióval használjuk: Ennek során az IP-címet a Google rendszerint már az EU-n belül, valamint kivételesesetekben az Amerikai Egyesült Államokban lerövidíti, és minden esetben csak rövidített formában tárolja.

6.3. Alkalmazás-áruházak (App Store) üzemeltetői általi adatkezelés

A mindenkori alkalmazás letöltése során adatok (pl. felhasználónév, e-mail-cím és egyéni készülékazonosító) alkalmazás-áruház (pl. a Google Google Play áruháza, az Apple App Store áruháza, a Samsung Galaxy App Store áruháza) felé történő továbbítása részünkről nem minősül adatgyűjtésnek és felelősségi területünkön kívül esik. Az ilyen adatgyűjtésre és az alkalmazás-áruházak általi további adatkezelésre adatkezelőként nincs befolyásunk.

7. YouTube

Társaságunk online ajánlatainak oldalai a YouTube videoplatformot használja, amely szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi hang- és videófájlok lejátszását.

Ha ajánlatunk megfelelő oldalát nyitja meg, akkor a beágyazott YouTube-lejátszó kapcsolatot hoz létre a YouTube-bal azért, hogy video- vagy audiofájlokat továbbíthasson és játszhasson le. Ennek során az adatokat a YouTube-nak mint adatkezelőnek továbbítjuk. Nem vagyunk felelősek az adatok YouTube általi kezeléséért.

Az összegyűjtött adatok céljára és terjedelmére, az adatok YouTube általi további kezelésére és használatára, az Ön jogaira és az Ön által választott adatvédelmi opciókra vonatkozó további információt a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál.

8. Külső linkek

Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a külső félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

9. Biztonság

Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalatok a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő titoktartásra és egyéb rendelkezések betartására kötelezettek.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében, valamint annak érdekében, hogy megvédjük az Ön általunk kezelt adatait különösen a véletlen vagy jogszerűtlen megsemmisítéstől, manipulációtól, elvesztéstől, módosítástól vagy illetéktelen nyilvánosságra hozataltól, illetve hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

10. A felhasználók jogai

Kérjük, jogai érvényesítéséhez használja a 12. Kapcsolattartás című fejezetben található kapcsolattartási adatainkat. Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés érdekében a Társaságunkkal történő kapcsolat felvétel során biztosítsa, hogy személye számunkra egyértelműen azonosítható legyen.

Információhoz és tájékoztatáshoz való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy információt kapjon tőlünk adatai kezelésére vonatkozóan. Ehhez érvényesítheti a tájékoztatásra való jogát az általunk kezelt személyes információkra vonatkozóan.

Helyesbítési és törlési jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban, ilyen esetben jogosult lehet az adatkezelés korlátozását kérni (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozása: Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Adathordozhatóság: Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.

Tiltakozás az adatkezelés ellen „jogos érdek” jogalap esetén: Ezenkívül joga van ahhoz, hogy az általunk végzett jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon. Ebben az esetben adatai kezelését nem folytatjuk, kivéve, ha – a törvényi előírásoknak megfelelően – az Ön jogait felülíró, fontos jogos érdekkel rendelkezünk az adatkezelés folytatására.

10.1. Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál. Ennek érdekében a lakóhelye, ill. tartománya szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a Társaságunk felügyeletét ellátó adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Ez utóbbi a következő:

Baden-Württemberg Tartomány Adatvédelmi és Információszabadsági Megbízottja

(Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg)

Hivatal címe:

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart, GERMANY

Postacím:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Tel.: +49 711/615541-0
FAX: +49 711/615541-15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

11. Az adatvédelmi irányelvek módosítása

Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.

12. Kapcsolattartás

Amennyiben kapcsolatba szeretne lépni velünk, azt az "3. Adatkezelő" résznél megadott címeken vagy az alábbi felületek egyikén teheti meg:

Jogai érvényesítéséhez a következő linket használhatja: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/.

Adatvédelmi incidensekről a következő linken tehet bejelentést: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

Amennyiben javaslattal vagy panasszal szeretne élni személyes adatainak kezelését illetően, kérjük keresse adatvédelmi munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő

A Bosch-csoport Információbiztonsági és Adatvédelmi osztálya (C/ISP)Levelezési cím:

Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
NÉMETORSZÁG

vagy

e-mail cím: DPO@bosch.com

Hatálybalépés napja: 2023. július