Skip to main

Juridisk informasjon

For brukere av Bosch-konsernets nettsteder

© Copyright

Alle rettigheter tilhører Robert Bosch AS. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Boschs nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.

Varemerker

Med mindre annet er uttrykkelig spesifisert, er alle varemerker på Boschs nettsteder beskyttet i henhold til Varemerkeloven. Dette gjelder spesielt for Boschs varemerker, skrifttyper, firmalogo og emblemer. Robert Bosch GmbH har full opphavs- og eiendomsrett samt alle andre rettigheter til alle varemerker, logoer, figurmerker, ordmerker samt designelementer som benyttes på våre nettsider.

Ansvar

Dette nettstedet er sammenstilt med stor forsiktighet. Uavhengig av dette kan Robert Bosch AS ikke innestå for nøyaktigheten av den informasjon som gjøres tilgjengelig. Robert Bosch AS fraskriver seg med dette alt ansvar for tap eller skade som, direkte eller indirekte, er et resultat av bruken av dette nettstedet, med mindre Robert Bosch AS har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

Lisens merknad

Det opphavsrettslige beskyttede materiale som befinner seg på dette Bosch nettstedet, for eksempel patenter, varemerker og annet beskyttet materiale, er beskyttet under relevant lovgivning og tilhører Robert Bosch AS eller dens lisensgivere. Dette nettstedet, eller bruken av dette nettstedet, gir ingen lisens eller samtykke til bruk av det beskyttede materiale som tilhører Bosch-konsernet eller tredjepart.

Online dispute resolution (ODR)

Informasjon om online-tvisteløsning: Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS). Denne plattformen skal fungere som et startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning med tilknytning til tvister i forbindelse med kontraktsforpliktelser av online salgskontrakter og online tjenestekontrakter.

Plattformen kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.