Skip to main

Bosch Connected Repair

Med Bosch Connected Repair kan bilverksteder koble sammen de forskjellige testenhetene. Tjenestene kan avtales med kunden i kundemottaket og umiddelbart overføres automatisk til enhetene i verkstedet. Intelligent identifikasjon av kjøretøyet utføres bare én gang. Det fører til at teknikerne sparer tid, samtidig som det reduserer risikoen for feil. Alle arbeidstrinnene registreres digitalt, slik at prosessene i verkstedet blir effektive, og slik at de ansatte alltid kan se status for hver tjeneste i systemet. Denne sammenkoblingen sørger for enkle arbeidsflyter.

Connected Repair
Prøveutstyr
Connected repair og connected repair online

Med Bosch Connected Repair, som kobler sammen serviceutstyr, bilinformasjon, teknikere og kundebehandlere digitalt slik at de kan dele informasjon om servicer og reparasjoner, blir du mer effektiv – og mer lønnsom.

Bosch Connected Repair kobler sammen testutstyr og kundemottak for raskere verkstedprosesser. Serviceoppgaver defineres direkte i kundemottaket sammen med kunden og overføres direkte til utstyret i verkstedet, der teknikerne utfører oppgavene raskt og effektivt. Bilen identifiseres bare én gang, og deretter kan teknikerne konsentrere seg om oppgavene sine. Alle resultater, og til og med bilder, dokumenteres elektronisk og sendes tilbake og lagres på den lokale serveren.

Alle tilkoblede medarbeidere kan sømløst, og samtidig, vise verkstedoversikt i sanntid, og de får også øyeblikkelig opp status for hvert oppdrag.

Med Bosch Connected Repair bruker du mindre tid på hver bil, slik at du får større kapasitet til å ta på deg flere servicer og kontroller – hver eneste dag.

Bosch Connected Repair Online (krever ekstra lisens):

Øk verkstedets effektivitet og lønnsomhet ytterligere ved å oppgradere til Bosch Connected Repair Online: Få alle fordelene fra eksisterende funksjoner i Bosch Connected Repair i tillegg til nye muligheter til å koble deg til alle fremtidige skybaserte Dealer-Management-systemer.

Mer informasjon

  • Intelligent bilidentifikasjon for alt tilkoblet utstyr: Spar tid, og reduser antall feil
  • Enkel tilgang til eldre testresultater: For et raskere og fyldigere bilde av bilens service- og vedlikeholdshistorikk
  • Legg til bilder i rapporter: For en bedre og mer åpen kundedialog, noe som fører til mer tilfredse kunder og høyere lojalitet
  • Komplett arbeidsordre er tilgjengelig på alle arbeidsstasjoner: Tydelig bilstatus som alltid er tilgjengelig
  • Digital integrasjon av verkstedprosesser: For å forbedre effektiviteten på verkstedet
  • Få tilgang til korrekte og oppdaterte data: For profesjonalitet, hurtighet og effektivitet
  • Koble deg til alle fremtidige skybaserte Dealer-Management-systemer med Bosch Connected Repair Online: en fremtidsrettet løsning
Brosjyre (PDF)
Håndbøker, oppdateringer og informasjon