Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket în România

Politica privind protecţia datelor

Robert Bosch SRL (denumită în continuare „Bosch” sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite și „Oferta online”), precum şi interesul față de compania și produsele noastre.

1. Bosch vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe Ofertele online și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

2. Operatorul

Robert Bosch SRL este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare.

Datele de contact sunt:

Robert Bosch SRL, Strada Horia Măcelariu, nr. 30-34, sector 1, Cod Poştal 013937- Bucureşti, Nr. Registrul Comerţului: J40/7601/1994, Cod Unic de Identificare: RO5541546 , E-mail: contact@bosch.ro, Telefon: 0040(0)21 204 88 00 .

3. Colectarea, procesarea şi folosirea datelor cu caracter personal

3.1. Categorii de date procesate

Sunt procesate următoarele categorii de date:

- Date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)

3.2. Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum: nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, acestea fiind o expresie a identităţii unei persoane.

Colectăm, procesăm şi folosim datele cu caracter personal (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării.

3.3. Scopurile procesării datelor și bazele legale

Atât Noi, precum şi furnizorii de servicii contractaţi procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.3.1. Pentru furnizarea Ofertei online

 • Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.2. Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui formular de contact

 • Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.3. Pentru remedierea perturbărilor și din motive de securitate

 • Bază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.

3.3.4. Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre

 • Bază legală: interes legitim din partea noastră față de asigurarea și apărarea drepturilor noastre.

3.4. Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite, automat, anumite informații care sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal.

Salvăm fișierele jurnal pentru determinarea deranjamentele și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) doar pentru perioadă scurtă de timp, după care le ștergem. Dacă este necesară o retenţie suplimentară a fișierelor jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmise, în funcție de cerinţe, autorităților competente.

Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi modulul Analiză web.

În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

 • Adresa IP (adresă protocol internet) a dispozitivului de pe care se accesează Oferta online;
 • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta online (așa-numitul URL de proveninenţă);
 • Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
 • Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
 • Data și ora, precum și durata de accesare;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
 • Cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

3.5. Transferul de date

3.5.1. Transferul de date către alți operatori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți operatori, în principal, doar atunci când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la punctul 3.3 “Scopurile procesării datelor și bazele legale”. Terțe părți pot fi și alte companii din cadrul Grupului Bosch. Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes legitim, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor.Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

3.5.2. Furnizorii de servicii (generale)

Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de vânzări şi marketing, gestionarea contractelor, a plăţilor, programare, găzduire de date şi linii de asistenţă. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea, la intervale regulate, în special pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale. Alte entităţi legale ale Grupului Bosch pot fi, de asemenea, definite ca furnizori de servicii.

3.5.3. Transferul către entităţi din afara SEE

Putem, de asemenea, să transmitem datele cu caracter personal în afara SEE, în aşa-numitele ţări terţe. În acest caz, ne asigurăm, înainte de transmitere, că entitatea respectivă fie oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, fie v-aţi dat acordul în acest sens.

Puteți obține o prezentare generală privind entităţile din țările terțe și o copie a regulilor convenite pentru a garanta standardul adecvat de protecție a datelor. Rugăm să utilizați informațiile de la punctul 2 "Operatorul".

3.6. Durata stocării, perioade de retenție

În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza Oferta online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

4. Utilizarea cookie-urilor

Pentru furnizarea Ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire.

Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați o Ofertă online. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. De regulă, noi procesăm informaţia folosind tehnologia pixel şi/sau analizarea fişierelor jurnal.

4.1 Categorii

Distingem între cookie-uri tehnice absolut necesare pentru funcţionarea Ofertei online şi cookie-uri sau tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii pentru buna funcţionare a Ofertei online.

Accesarea Ofertei online este, de regulă, posibilă şi fără cookie-uri care nu servesc unor scopuri tehnice.

4.1.1. Cookie-uri tehnice necesare

Prin cookie-uri tehnice necesare înţelegem cooki-uri fără de care funcţionarea Ofertei online nu poate avea loc. Aici amintim cookie-uri care salvează datele pentru a putea reda, fără deranjamente, conţinut video, respectiv audio.

Aceste cookie-uri vor fi şterse la închiderea browser-ului.

4.1.2 Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Folosim aceste cookie-uri şi tehnologii de urmărire numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens.

Excepție face cookie-ul care stochează starea actuală a setării dvs. de confidențialitate. Această excepţie se stabilește pe baza interesului legitim.

4.2 Cookie-uri de confort

Aceste cookie-uri facilitează funcționarea și astfel permit navigarea mai confortabilă în cadrul ofertei noastre online, de ex. setările dvs. de limbă pot fi stocate în aceste cookie-uri.

4.3 Cookie-uri de marketing şi tehnologii de urmărire

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă atât nouă, precum şi Partenerilor noştri, posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator.

Statistica

Folosind această opţiune putem măsura, spre exemplu, numărul de site-uri accesate.

Plug-in-uri sociale

Pe anumite pagini ale Ofertei noastre există conţinut şi servicii de la alţi furnizori (de ex. Facebook, Twitter), care, la rândul lor, pot folosi cookies şi componente active. Mai multe detalii găsiţi la secţiunea plug-in-urile sociale.

4.3.1. Google analytics

Nume: Google Analytics

Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA

Funcție: Analizează comportamentul utilizatorilor (vizualizări per pagină, numărul de vizitatori și vizite, descărcări), creează profiluri de utilizator pseudonime pe baza informațiilor de la utilizatorii conectați la Google (Cross-Device-Tracking), acumularea de date pseudonime ale utilizatorilor cu informații specifice ale grupului țintă furnizate de către Google, retargeting, testare UX, urmărirea conversiilor și retargeting în legătură cu Google Ads.

4.3.2. Google Tag Manager

Nume: Google Tag Manager

Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA

Funcție: Managementul tag-urilor site-ului web printr-o interfață, integrarea codurilor de programe pe site-urile noastre web.

4.3.3 Browser New Relic

Furnizor: New Relic, Inc., 188 Spear Street # 1200, San Francisco, CA 94105, SUA

Funcție: În scopul urmăririi experienței utilizatorului și rezolvării problemelor sau reclamațiilor clienților, este necesar transferul datelor dvs. personale către operatorul de mai sus.

4.4. Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire

Din browser şi/sau din setările noastre privind confidenţialitatea puteţi să vă administraţi setările cookie-urilor şi a tehnologiile de urmărire:

Notă: modificarea setărilor pe care le-aţi făcut are efect doar pentru fiecare browser folosit, în parte.

4.4.1. Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.

4.4.2. Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Atunci când vizitați site-urile noastre veți fi întrebaţi într-o fereastră pop-up dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de confort şi a celor de marketing, respectiv a tehnologiilor de urmărire.

De asemenea, la setările noastre privind confidenţialitatea există opţiunea să revocaţi acordul deja exprimat, cu efect pentru viitor sau să vă exprimaţi acordul la un moment ulterior.

5. Plug- in-uri sociale

La Oferta noastră online folosim așa-numitele plug-in-uri sociale ale diferitelor rețele sociale; acestea vor fi descrise individual în această secțiune.

La aplicarea plug-in-urilor, browser-ul dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul relevant obține informația că browser-ul dvs. de internet a solicitat accesarea paginii Ofertei noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la furnizor sau nu sunteți în prezent autentificat în cont. Fișierele jurnal(inclusiv adresa IP) sunt transmise direct din browser-ul dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv unde sunt stocate, dacă este necesar. Sediul furnizorului sau serverul acestuia ar putea fi localizate în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA).

Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Prin urmare, nu avem nici o influență asupra amplorii datelor colectate și stocate de furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor.

Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi găsite în notele de protecție a datelor din rețeaua socială respectivă.

Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la această ofertă online sau să continue să utilizeze aceste date.

5.1. Plug-in-uri sociale cu soluţie cu două click-uri

Cu așa-numita soluție cu două click-uri (pusă la dispoziţie de către Heise Medien GmbH & Co. KG), vă protejăm ca vizitele pe site-urile noastre să nu fie înregistrate și evaluate de către furnizorii de rețele sociale. Când accesați o pagină a Ofertei noastre, care conține astfel de plug-in-uri, acestea sunt inițial dezactivate. Plugin-urile vor fi activate numai după ce faceți click pe butonul alocat.

5.2. Plugin-urile sociale ale Facebook

Facebook este operată sub denumirea de www.facebook.com de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și sub denumirea de www.facebook.ro de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). O prezentare generală a plug-in-urilor Facebook și aspectul lor puteţi găsi aici: http://developers.facebook.com/plugins; informații despre protecția datelor la Facebook puteţi găsi aici: http://www.facebook.com/policy.php .

5.3. Plugin-urile sociale ale Twitter

Twitter este operată de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Puteți găsi o prezentare generală a plug-in-urilor Twitter și aspectul lor aici: https://twitter.com/about/resources/buttons ; informații despre protecția datelor la Twitter aici: https://twitter.com/privacy .

5.4. Plugin-urile sociale ale LinkedIn

LinkedIn este operată de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Puteți găsi o prezentare generală a plug-in-urilor LinkedIn și aspectul lor aici: https://developer.linkedin.com/plugins ; informații despre protecția datelor la LinkedIn puteţi găsi aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

6. YouTube

Această Ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este furnizată de către YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA ("YouTube"). YouTube este o platformă care permite redarea fișierelor audio și video.

Dacă accesați anumite pagini ale Ofertei noastre, player-ul YouTube integrat va stabili o conexiune cu YouTube, astfel încât fișierul video sau audio să poată fi transmis și redat. În acest proces, datele sunt, de asemenea, transmise către YouTube în calitate de Operator. Nu suntem responsabili pentru procesarea acestor date de către YouTube.

Informații suplimentare privind amploarea și scopul datelor colectate, despre prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor dvs. de către YouTube, despre drepturile dvs. și despre opțiunile de protecție a datelor pe care le puteţi selecta, pot fi găsite în politica de confidențialitate a YouTube.

7. Link-uri externe

Oferta noastră online poate conţine link-uri catre site-urile terţilor - către furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce daţi click pe link, nu mai avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării oricăror date cu caracter personal care sunt transferate unor terțe părți prin accesarea link-ului (de exemplu, adresa IP sau adresa URL a site-ului unde se află link-ul), deoarece controlul nostru asupra comportamentului terţilor este retras. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți.

8. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității și respectării legislației aplicabile privind protecția datelor.

Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura niveluri adecvate de securitate și pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere neintenţionată sau ilicită, manipulare, pierdere, modificări sau dezvăluire ori acces neautorizat. Măsurile de securitate vor fi îmbunătăţite constant ţinând cont de progresul tehnologic.

9. Drepturile dumneavoastră

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să consultați secțiunea “Operatorul”. Când ne contactați, vă rugăm să vă asigurați că datele introduse pot conduce la identificarea dvs. ca persoană.

9.1. Dreptul de informare și acces:

Aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale.

9.2. Dreptul la corectare și ștergere:

Puteți să solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie.

Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată (vedeți mai jos).

9.3. Restricționarea procesării:

Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

9.4. Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

9.5 Opoziţie la procesarea datelor

9.5.1 Opoziţie la procesarea datelor – motive singulare

În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor, aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.

Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

9.5.2 Opoziţie la procesare datelor în scop de marketing direct

Suplimentar, puteți refuza în orice moment procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs.

9.6. Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

9.7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere competentă din zona dumneavoastră de domiciliu/reşedinţă sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru, respectiv:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poştal 010336
Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro

http://dataprotection.ro

10. Copii

Această Ofertă online nu se adresează copiilor sub 16 ani.

11. Modificări/ajustări la politica de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător, Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări.

12. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Operatorul”.

Pentru a vă exercita drepturile cu privire la protecția datelor, vă rugăm să folosiți următorul link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Pentru a raporta incidentele de protecție a datelor, vă rugăm să folosiți următorul link: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor:

Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor

Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart

sau

mailto: DPO@bosch.com

Data ultimei revizuiri: 18.08.2021