Skip to main

Politica privind protecţia datelor

1. Notificare privind protecția datelor

Grupul Bosch (Bosch) se bucură pentru vizita dumneavoastră pe site-urile noastre web şi pentru interesul manifestat de dumneavoastră faţă de compania şi produsele noastre.

2. Bosch respectă viaţa dumneavoastră privată

Protejarea confidențialității pe tot parcursul procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor comerciale sunt preocupări importante pentru noi. Prelucrăm datele cu caracter personal care au fost colectate în timpul vizitării Ofertelor noastre online în mod confidențial și numai în conformitate cu reglementările legale. Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

3. Responsabilul

Responsabilul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este Robert Bosch GmbH; excepţiile sunt prezentate în cadrul acestei politici de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen-Schillerhöhe

kontakt@bosch.de
+49 711 400 40990

4. Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1. Categorii de date prelucrate

Când vizitaţi site-ul nostru web, sunt colectate următoarele informaţii: Adresa IP, pagina web de pe care se efectuează vizita (referinţă), paginile vizitate (pagini), fişierele descărcate (descărcările), informaţiile apelate (mărci (de autovehicule), modele de ştergătoare de parbriz), vizualizarea videoclipurilor/fişierelor audio, accesarea linkurilor individuale, durata vizitei, browserul utilizat etc. Datorită acestor observaţii putem continua optimizarea site-urilor noastre web şi le putem adapta mai bine în funcţie de cerinţele vizitatorilor noştri.Alte obiective: Adresa IP este transmisă către terţi în scopul localizării în anumite cazuri (de ex., în cazul geolocalizării pentru preselectarea ţării şi a limbii) (parţial direct prin intermediul limbajului JavaScript al browserului, parţial prin accesarea serverului Bosch). Salvarea pieţei selectate, a ţării, a limbii şi a preferinţelor (ştergătoare de parbriz) într-un modul cookie din browser (local).

4.2. Principii generale

Datele personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane. Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări.

4.3. Scopurile de prelucrare şi bazele legale

Noi şi prestatorii de servicii mandataţi de noi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri de prelucrare:

4.3.1. Punerea la dispoziţie a acestei oferte online

Temeiul juridic: interesul nostru legitim este de a furniza informații specifice utilizatorului (marcă autovehicul, an de producție) pentru a afișa produse și instrucțiuni de instalare adecvate.

4.3.2. Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate

Temeiuri juridice: îndeplinirea obligațiilor noastre legale în sfera de securitate a datelor și interesul legitim pentru soluționarea întreruperilor serviciului, precum și pentru protecția ofertelor noastre.

4.3.3. Respectarea şi apărarea drepturilor noastre

Temei juridic: interesul nostru legitim pentru protejarea și apărarea drepturilor noastre.

4.4. Fişiere jurnal

La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal. Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru o perioadă de 10 zile pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare. Fişierele jurnal sunt utilizate (fără adresă IP sau fără adresă IP completă) şi în scopuri de analiză, în condiţiile prevăzute de paragraful „Publicitate şi/ sau cercetarea pieţei (inclusiv analiză web, fără interogarea clienţilor)”. În fişierele jurnal sunt salvate următoarele informaţii:

  • Adresa IP (adresa protocolului de internet) a echipamentului terminal, de la care se accesează oferta online;
  • Adresa de internet a site-ului web, de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau de referinţă);
  • Numele furnizorului de servicii prin care se realizează accesul la oferta online;
  • Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;
  • Data şi ora, precum şi durata apelului;
  • Cantitatea de date transmisă;
  • Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu, pentru Flash Player);
  • Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare în mod reuşit” sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit”).

4.5. Copiii

Această ofertă online nu se adresează copiilor cu vârsta de sub 16 ani.

4.6. Retransmiterea datelor

4.6.1. Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile

Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Pentru detalii privind bazele legale şi destinatarii, respectiv categoriile de destinatari, accesaţi paragraful Scopurile de prelucrare şi bazele legale. Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

4.6.2. Prestatorii de servicii (aspecte generale)

Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum servicii de vânzare şi marketing, management al contractelor, derularea plăţilor, programare, găzduire a datelor şi servicii hotline. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

4.6.3. Retransmiterea către destinatari din afara SEE

Am putea transfera datele cu caracter personal către destinatarii aflați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, înainte de transfer, ne asigurăm că fie destinatarul furnizează un nivel adecvat de protecție a datelor, fie că v-ați dat consimțământul pentru efectuarea unui astfel de transfer. Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe și o copie a dispozițiilor convenite special, care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să utilizați declarațiile din secțiunea Contact.

4.7. Durata stocării; termenele de stocare

Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).

5. Utilizarea modulelor cookie

În cadrul punerii la dispoziţie a ofertei noastre online pot fi utilizate module cookie şi mecanisme de urmărire. Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră la accesarea unei oferte online. Urmărirea este posibilă prin utilizarea diferitelor tehnologii. Prelucrăm informaţiile în special în cadrul tehnologiei Pixel, respectiv în asociere cu analiza fişierelor jurnal.

5.1. Categorii

Facem o diferenţiere între modulele cookie absolut necesare pentru funcţiile tehnice ale ofertei online şi modulele cookie şi mecanismele de urmărire care nu sunt absolut necesare pentru funcţionarea tehnică a ofertelor online. Utilizarea ofertei online este posibilă cu caracter general fără utilizarea modulelor cookie care nu sunt destinate scopurilor tehnice.

5.1.1. Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic:

Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic asigură punerea la dispoziţie a ofertei online. Din această categorie fac parte, de exemplu, modulele cookie care salvează date pentru a asigura redarea fără defecţiuni a conţinuturilor video, respectiv audio. Aceste module cookie sunt şterse după ce închideţi site-ul web accesat.

5.1.2. Module cookie şi mecanisme de urmărire care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic

Folosim astfel de cookie-uri și mecanisme de monitorizare numai dacă ne-ați acordat consimțământul prealabil în fiecare caz. Cu excepția cookie-ului care salvează starea actuală a setărilor dumneavoastră de confidențialitate (cookie de selectare). Acest cookie se bazează pe interesul legitim. Facem o deosebire între două subcategorii referitoare la aceste cookie-uri și mecanismele de monitorizare:

5.2. Cookie-uri de confort

Aceste module cookie facilitează utilizarea, permiţând astfel o navigare confortabilă în cadrul ofertei noastre online, de exemplu, aceste module cookie pot înregistra preferinţele dumneavoastră de limbă.

5.3. Module cookie şi mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

Aspecte generaleUtilizarea modulelor cookie şi mecanismelor de urmărire în scopuri de marketing ne permite nouă şi partenerilor noştri să vă prezentăm oferte adaptate în funcţie de interesele dumneavoastră, p baza unei analize a comportamentului dumneavoastră de navigare:

  • Statistică: Prin utilizarea de instrumente de statistică măsurăm, de exemplu, numărul accesărilor efectuate de dumneavoastră.
  • Urmărirea conversiilor: Partenerii noştri Conversion Tracking setează un cookie pe calculatorul dumneavoastră („Conversion Cookie”), dacă aţi ajuns pe pagina noastră web printr-un afişaj al partenerului respectiv. Aceste module cookie îşi pierd, de regulă, valabilitatea după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite pagini ale noastre şi modulele cookie încă nu au expirat, noi şi partenerul Conversion Tracking respectiv putem să sesizăm că un anumit utilizator a făcut clic pe afişaj şi a fost redirecţionat astfel la pagina noastră. Informaţiile obţinute cu ajutorul modulelor cookie de conversie permit crearea statisticilor de conversie şi colectare la aflarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe afişajul respectiv şi au fost redirecţionaţi la o pagină prevăzută cu o filă de urmărire a conversiei.

Vă rugăm să reţineţi că, în cazul utilizării instrumentelor, datele dumneavoastră pot fi comunicate către terţi din afara SEE, care nu asigură un nivel corespunzător de protecţie a datelor conform Regulamentului general privind protecţia datelor (de exemplu, SUA). Detalii în această privind sunt prezentate în continuare, în descrierea instrumentelor de marketing.

5.3.1. Google Analytics

Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Funcție: Analiza comportamentului utilizatorului (recuperarea paginilor, numărul de vizitatori și vizite, descărcări), crearea de profiluri de utilizator cu pseudonim bazate pe informații din dispozitive multiple ale utilizatorilor Google conectați (monitorizare pe dispozitive multiple), îmbogățirea datelor pseudonime ale utilizatorilor cu informații specifice grupului țintă furnizate de Google, restabilirea scopurilor, testare UX, monitorizarea conversiilor și restabilirea scopurilor în combinație cu Google Ad

4.3.2. Google Tag Manager

Furnizor: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA
Funcție: Managementul tag-urilor site-ului web printr-o interfață, integrarea codurilor de programe pe site-urile noastre web.

5.3.3. Google Ads

Furnizor: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Funcție: Plasarea reclamelor, re-marketing, urmărirea conversiilor

Mai multe informații: https://adssettings.google.com/authenticated

4.3.4. Browser New Relic

Furnizor: New Relic, Inc., 188 Spear Street # 1200, San Francisco, CA 94105, SUA
Funcție: În scopul urmăririi experienței utilizatorului și rezolvării problemelor sau reclamațiilor clienților, este necesar transferul datelor dvs. personale către operatorul de mai sus.

5.4. Gestionarea modulelor cookie şi mecanisme de urmărire în scopuri de marketing

La nivelul browserului şi/sau în cadrul setărilor noastre privind sfera privată, aveţi posibilitatea de a administra modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră şi setările pentru mecanismele de urmărire: Indicaţie: Setările efectuate de dumneavoastră se referă numai la browserul utilizat.

5.4.1. Deconectarea tuturor modulelor cookie

Dacă doriţi să dezactivaţi toate modulele cookie, vă rugăm să accesaţi setările browserului dumneavoastră şi să optaţi pentru dezactivarea modulelor cookie existente. Vă rugăm să reţineţi că această opţiune ar putea afecta funcţionalitatea site-ului web.

5.4.2. Administrarea setărilor dumneavoastră privind modulele cookie care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic şi la mecanismele de urmărire

Atunci când accesaţi site-urile noastre web, sistemul Cookie Layer vă întreabă dacă sunteţi de acord cu utilizarea modulelor cookie confort şi a modulelor cookie de marketing, respectiv a mecanismelor de urmărire. În cadrul setărilor noastre cu privire la sfera privată, aveţi posibilitatea de a revoca acordurile exprimate anterior, cu aplicabilitate pentru viitor, sau de a vă exprima acordul.

6. Utilizarea aplicaţiilor noastre pentru dispozitive mobile

Pe lângă Ofertele noastre online, oferim aplicații mobile („Aplicații”), pe care le puteți descărca pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Pe lângă datele colectate de pe site-uri web, colectăm date cu caracter personal suplimentare prin intermediul aplicațiilor noastre, care rezultă în mod specific din utilizarea unui dispozitiv mobil. Acest lucru este supus acordului dumneavoastră prealabil.

6.1. Analiza aplicaţiei

Avem nevoie de informaţii statistice privind utilizarea ofertei noastre online pentru a o face mai uşor de folosit, pentru a putea efectua măsurări ale razei de acţiune şi cercetarea pieţei. În acest scop, utilizăm instrumentele de analiză a aplicaţiei descrise în acest paragraf. Profilurile de folosire create de aceste instrumente nu sunt comasate cu datele personale. Instrumentele fie nu utilizează deloc adresele IP ale utilizatorilor sau le scurtează imediat după colectarea datelor. Furnizorul de instrumente prelucrează datele doar ca întreprindere de prelucrare, care face obiectul directivelor noastre și nu în scopuri proprii. În continuare, găsiți informații despre fiecare furnizor de instrumente. În cazul în care aceste instrumente folosesc un mecanism de monitorizare sau creează profiluri pentru utilizatori, acestea sunt utilizate exclusiv de către noi în cazul în care vă dați în prealabil consimțământul pentru o astfel de utilizare.

6.2. Google Analytics pentru aplicaţii pentru dispozitive mobile

Google Analytics este pus la dispoziţie de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Noi utilizăm Google Analytics cu funcţia suplimentară pentru anonimizarea adreselor IP pusă la dispoziţie de Google: În cadrul acestei acţiuni, adresa IP este scurtată, de obicei, de Google în cadrul UE şi numai în cazuri de excepţie în SUA, fiind salvată în toate cazurile numai sub formă scurtată.

6.3. Prelucrarea datelor de către administratorii magazinelor de aplicaţii

Transmisia de date precum numele de utilizator, adresa de e-mail şi codul individual al echipamentului către un App Store (de exemplu, Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy App Store de la Samsung) la descărcarea aplicaţiei respective nu reprezintă o colectare de date de către noi şi se află în afara domeniului nostru de responsabilitate. Noi nu avem nicio influenţă asupra acestei colectări de date şi asupra prelucrării ulterioare de către App Store în calitate de persoană responsabilă.

7. YouTube

Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este pusă la dispoziţie de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fişierelor audio şi video. Când accesaţi o pagină corespunzătoare a ofertei noastre, playerul YouTube încorporat stabileşte o legătură cu YouTube pentru ca fişierul video sau audio să poată fi transmis şi redat. În cadrul acestei acţiuni sunt transmise şi date la YouTube în calitate de persoană responsabilă. Nu ne asumăm răspunderea pentru prelucrarea acestor date de către YouTube. Pentru informaţii suplimentare privind volumul şi scopul datelor colectate, prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, drepturile dumneavoastră şi opţiunile de protecţie a datelor care pot fi alese de dumneavoastră, consultaţi politica de confidenţialitate de la YouTube.

8. Legături externe

Ofertele noastre online pot conține link-uri către pagini de internet ale terților, în special furnizori care nu au legătură cu noi. După ce faceți clic pe link, nu vom mai avea nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise făcând clic pe link-ul către terț (cum ar fi adresa IP sau adresa URL a site-ului web pe care se află link-ul) întrucât conduita terților este în afara controlului nostru. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți.

9. Securitatea

Angajaţii noştri şi companiile de prestări de servicii autorizate de noi au obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia datelor. Noi aplicăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt optimizate în permanenţă, odată cu dezvoltarea tehnologiei.

10. Drepturile utilizatorilor

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Cu această ocazie, vă rugăm să vă asiguraţi că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii: Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere: Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. În măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul de a obține completarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. Acest lucru nu se aplică datelor necesare pentru facturare sau contabilitate sau care fac obiectul unei perioade de reținere legală. Cu toate acestea, dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (vezi următoarele).

Limitarea prelucrării: în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră.

Portabilitatea datelor: în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale, aveți dreptul să emiteți o solicitare pentru primirea datelor pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, prelucrabil automat, utilizat în mod obișnuit sau - dacă este posibil din punct de vedere tehnic – să transferăm aceste date unui terț.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale privind „interesul îndreptăţit”: În plus aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea datelor de către noi. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

10.1. Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere:

Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România

Contact:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

anspdcp@dataprotection.ro

http://dataprotection.ro

11. Modificarea politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica măsurile de securitate și protecție a datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător declarația noastră privind protecția datelor. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție versiunea curentă a declarației noastre privind protecția datelor, deoarece aceasta poate fi modificată.

12. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea Responsabilul.

Pentru a vă revendica drepturile, vă rugăm să folosiți următorul link:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/.

Pentru a vă exercita drepturile și pentru a raporta incidentele cu privire la protecția datelor, vă rugăm să folosiți următorul link:
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la ofițerul nostru responsabil cu protecția datelor:

Ofiţer Responsabil cu Protecţia Datelor

Securitatea și confidențialitatea datelor Grupul Bosch (C/ISP)
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANIA
sau
E-mail: DPO@bosch.com

Stadiul: Iunie 2023

© Robert Bosch GmbH 2023, all rights reserved

Notificările legale

Informațiile juridice

Confidențialitatea datelor

Informatii cookie

Setări de confidenţialitate