Skip to main
Förarassistanssystem

Bosch DAS 1000 kalibreringssats

Bosch DAS 1000 kalibreringssats: professionell justering av givare och kameror till förarassistanssystem

Olika kalibreringsmål

förvandlar kalibreringssatsen Bosch DAS 1000 till ett verktyg för många olika märken

Givar- och kamerakalibrering ger bilverkstäder nya möjligheter att generera ytterligare intäkter. Detta kräver dock rätt kunskap, information från tillverkaren om givare och kamerasystem samt lämplig verkstadsutrustning. Med hjälp av sin kalibreringssats DAS 1000 erbjuder Bosch ett ADAS-verktyg för verkstäder som möjliggör noggrann justering av radarsensorer och kameror i förarassistanssystem.

Det kraftigt utökade systemet med olika kalibreringsmål, ursprungligen utvecklat för fordon från VW-koncernen, kan nu användas för nästan alla europeiska, japanska och koreanska fabrikat.

Kalibreringsmålen är därför anslutna till justeringsstången SCT 1415, vilket medger justering med mycket hög noggrannhet och gör kalibreringssatsen till ett universalverktyg för många olika märken. För exakt bestämning av den geometriska drivaxeln kan den robusta kalibreringssatsen kombineras med hjulinställningsutrustning. Med en lättförståelig process vägleder FWA-specialprogramvaran operatören steg för steg till korrekt positionering av mätanordningen.

Om enheten endast är avsedd för kamerakalibrering, till exempel på en verkstad som är specialiserad på glasservice, erbjuder Bosch även en basversion i linje med tillverkarens specifikationer. För detta ändamål kompletteras kalibreringssatsen av en lasermodul för justering mot fordonets längsgående mittlinje och kalibreringsenheten SCT 415 för frontkameran.

Verkstadsprogramvaran Bosch ESI[tronic] Evolution gör ADAS kalibreringsutrustningen komplett. Den ger användarna tillgång till flera fordonsspecifika kalibrerings- och justeringsrutiner för radar/kamerabaserade assistanssystem samt för intelligenta belysningssystem. Verkstäderna får tillgång till data och utbildningsmetoder för sensorjustering på alla vanliga fordonsmodeller på marknaden.

Grundlig förberedelse och professionella verktyg är en garanti för framgång

Som en förutsättning för lyckad kalibrering av ADAS-system måste verkstäderna noga följa de mest skiftande tillverkarspecifikationer. Professionella kalibreringssystem som godkänts av tillverkarna, såsom Bosch DAS 1000, hulinställningsprogramvara eller ESItronic verkstadsprogramvara, ger optimalt stöd för mekatronik – under hela kalibreringsprocessen.

VAS 6767
VAS 6767
VAS 6430
VAS 6430
DAS 1000 och SCT1415
DAS 1000 och SCT1415
/
Bosch DAS 1000 kalibreringssats: Professionell justering

Bosch DAS 1000 kalibreringssats: Professionell justering

Pressmeddelande, mars 2018