Skip to main

Connected Repair

Tack vare Bosch Connected Repair kan fordonsverkstäder koppla ihop de olika testenheterna i ett nätverk. Tjänster kan definieras med kunden i receptionen och omedelbart överföras automatiskt till verkstadens enheter. Intelligent fordonsidentifiering sker endast en gång. Det gör att dina tekniker sparar tid och minskar samtidigt risken för fel. Alla arbetssteg registreras digitalt, vilket effektiviserar verkstadsprocesserna och gör att dina anställda kan kontrollera aktuell status för varje tjänst i systemet. Detta nätverk innebär att ingenting står i vägen för smidiga arbetsflöden.

Connected Repair
Connected Repair visuell
Connected Repair visuell

Bli effektivare och öka lönsamheten med Bosch Connected Repair, som digitalt kopplar samman serviceutrustning, fordonsdata, tekniker och kundorienterad personal så att de kan dela information om service och reparationer.

Bosch Connected Repair kopplar samman testutrustning och kundmottagning för snabbare verkstadsprocesser. Serviceuppgifter definieras direkt i receptionen tillsammans med kunden och överförs direkt till utrustningen på verkstadsgolvet, där teknikerna utför sina uppgifter snabbt och effektivt. Fordonsidentifieringen görs endast en gång och teknikerna kan koncentrera sig på sina uppgifter. Alla resultat och bilder dokumenteras elektroniskt och kommer att returneras och sparas på den lokalt installerade servern.

All ansluten personal kan utan avbrott följa ett verkstadsschema som uppdateras i realtid och se statusen genast för varje arbete.

Genom att använda Bosch Connected Repair kommer du att spendera mindre tid på varje bil, vilket gör att du hinner med fler arbeten och tjänster varje dag.

Bosch Connected Repair Online (kräver ytterligare licens):

Förbättra din verkstads effektivitet och lönsamhet genom att uppgradera till Bosch Connected Repair Online: Dra nytta av alla befintliga funktioner i Bosch Connected Repair plus ny möjlighet att ansluta till alla framtida molnbaserade återförsäljarsystem.

Mer information

  • Intelligent fordonsidentifiering för all ansluten utrustning: Spara tid och minska fel
  • Enkel åtkomst till tidigare testresultat: För en snabbare och tydligare bild av servicen och underhållshistoriken för ett fordon
  • Inkludera foton i rapporter: För en bättre och mer transparent kunddialog, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet
  • Ifyllt arbetskort finns tillgängligt vid varje arbetsstation: Tydlig fordonsstatus synlig när som helst
  • Digital integration av verkstadsprocesser: För att förbättra effektiviteten på verkstaden
  • Korrekta och aktuella data alltid till hands: För professionalism, snabbhet och effektivitet
  • Anslut till alla framtida molnbaserade återförsäljarsystem med Bosch Connected Repair Online: för framtida beredskap
Broschyr (PDF)
Manualer, uppdateringar och information