Skip to main

Bosch utökar sortimentet av compound-bromsskivor

Ny produktinnovation inom lättviktsdesign

Vad är en compound-bromsskiva?

Compound-bromsskivor är en ny produktinnovation inom lättviktsdesign, bestående av en profilerad stål- eller aluminiumhatt i kombination med en friktionsring av gjutjärn med hög kolhalt. De två komponenterna hålls samman med rostfria stålnitar.

Compound-bromsskivor har olika material, sammanfästningsmetoder och konstruktioner, beroende på fordonsmodell.

Alla Bosch compound-bromsskivor är ECE R90-certifierade. Deras materialsammansättning och toleranser är optimalt anpassade till bromssystemet för de avsedda tillämpningarna.

Hur fungerar det? Friktionsring: Lamellgjutjärn med hög kolhalt; nitar och hatt/fästdel i aluminium eller stål
Exempel på en compound-bromsskiva för Mercedes-Benz-modeller

Nyutvecklade compound-bromsskivor för Mercedes-Benz-modeller

Ny konstruktion: OE-liknande vågig hattkonstruktion med Bosch beprövade nitade sammanfästning för styrka och robusthet
Exempel på en compound-bromsskiva för Mercedes-Benz-modeller i nuvarande konstruktion (vänster) och ny konstruktion (höger)
Konstruktionen är baserad på respektive originalbromsskiva, och den nyutvecklade förpackningen skyddar både bromsskivan och den korrosionsskyddande beläggningen.
Hanteringsinstruktionen säkerställer korrekt hantering och installation.
Förpackning

Fördelar jämfört med vanliga bromsskivor av gjutjärn

Lägre bränsleförbrukning och utsläpp

Lätt konstruktion resulterar i lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.

Förbättrad körkomfort

Minskad ofjädrad massa förbättrar körkomforten och prestandan.

Minskade bromsvibrationer

Förbättrad termisk kapacitet och värmeledningsförmåga minskar bromsvibrationer. En annan fördel är att friktionsringen är mycket motståndskraftig mot termomekaniska påfrestningar.

Minskad skevhet och buller

Friktionsringen och rotorhatten sammanfogas med en speciell metod som ytterligare minskar oönskat värmeflöde. Detta minskar skevhet och termiskt slitage, liksom vibrationer och buller.

Bosch kompletta sortiment av compound-bromsskivor omfattar både Mercedes-Benz och BMW
Totalt

>12 miljoner

fordon täcks inom EU i dag

Redo för

växande

trender inom compound-bromsskivor på den oberoende eftermarknaden i hela världen