Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket i Sverige

Boschs aktuella erbjudande för el- och hybridfordon

Försäljningen av fordon för nya bränsletyper har sett en snabb tillväxt under det senaste decenniet, och 2021 uppnåddes den högsta ökningstakten.

37,6 %

av nybilsregistreringarna i EU 2021 utgjordes av el- och hybridfordon, jämfört med 22,4 % under 2020*.

Bosch är redo att stödja dessa fordon med ett omfattande befintligt utbud av reservdelar, diagnostik- och testutrustning för verkstäder samt service.

Reservdelar till el- och hybridfordon

Reservdelar

För underhåll av hybrid- och elfordon erbjuder Bosch ett omfattande sortiment av produkter som är avgörande för att fordonen ska fungera bra och få lång livslängd. Aerotwin främre torkarblad täcker upp till 98 %** av de europeiska el- och hybridbilarna, medan Boschs kupéfilter har en täckning på över 90 %**.

Trots att de drivs av ett högspänningsbatteri behöver elfordon fortfarande det 12-Voltsbatteri vi är bekanta med, vilket spelar en nyckelroll för att nästan alla elektriska komponenter ska fungera, och för att säkerställa tillgången till kritiska säkerhetssystem. Bosch erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa EFB- och AGM-batterier som är lämpliga för elfordon.

Boschs bromsbelägg och skivor fungerar inte bara med förbränningsmotorer, utan även el- och hybridfordon, vilket ger en hög täckning och en enklare lagerhantering för verkstäder.

Test- och diagnosutrustning för verkstäder avsedda för el- och hybridfordon

Testutrustning för verkstäder

Bosch tillhandahåller serviceenheter för klimatanläggningar (ACSx53- och ACSx63-serien) som stöder både PAG- och POE-oljetyper och inkluderar slangspolningsfunktioner som krävs för att möjliggöra service av luftkonditioneringssystem på el- och hybridfordon.

Diagnosprogramvaran för styrenheter i många bilmärken ESI[tronic] 2.0 och KTS 5xx-serien används redan i var tredje fristående verkstad i Europa. Förutom en omfattande täckning av el- och hybridsystem ger ESI[tronic] 2.0 utmärkt täckning av andra fordonssystem, inklusive Secure Diagnostic Access (SDA), vilket möjliggör åtkomst till skyddade fordonsfunktioner och framtidssäkrad diagnostik.

Utbildningar för högspänningssystem

Utbildningar

Eftersom reparation av el- och hybridfordon kräver nya färdigheter och kunskaper av mekaniker, har Bosch utarbetat ett omfattande erbjudande om utbildningar för verkstäder så att de är förberedda för framtiden. Utbildningarna är indelade i tre nivåer: grundläggande, mellanliggande och avancerad. Den grundläggande utbildningen handlar om icke-elektrotekniskt arbete, som fordonsvård, oljebyte etc, medan den avancerade utbildningen handlar om hur man arbetar med ett strömförande högspänningssystem och kombinerar teori med praktik.

Relaterade ämnen (3)