Skip to main

Serviceutbildning & Utbildningslösningar

Hitta rätt kurs för dig. Bosch erbjuder utbildningar som är skräddarsydda för alla kunskaps- och erfarenhetsnivåer. 2017 levererade vi utbildningar till 2397 deltagare i Storbritannien och Irland.

Ackrediterad enligt högsta branschstandard

Dagens fordon blir allt mer komplexa och innehåller ny teknik som ställer teknikerna inför ständigt nya utmaningar. Vårt kursprogram är erkänt av branschen och ackrediterat. Vi arbetar efter högsta branschstandard och är en IMI-godkänd utbildningsleverantör.

Vår serviceutbildning

Bosch nuvarande utbildning ger stöd i att lokalisera problem snabbare, reparera fler fordon på samma tid och minska väntetiderna för dina kunder. Därför säkerställer den systematiska felsökningen som du lär dig på Bosch ett snabbare och mer produktivt arbete.

Fördelar i korthet

  • Förvärvad kunskap underlättar reparationer, underhåll och servicearbete
  • Hög andel praktiskt innehåll och små grupper garanterar målinriktat lärande
  • Ökad försäljning genom systemkunskap om olika fabrikat
  • Högt kvalificerade instruktörer förmedlar systematiska rutiner
STC-utbildning

Kontakta oss

Bosch Service Training Centre

Telefon