Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Автомобилно оборудване Бош в България

KTS 590 – Диагностичен уред с мултиметър и осцилоскоп за всички настоящи и бъдещи марки автомобили

0 684 400 590

KTS 590
KTS 590 - портове и връзки
Обхват на доставката
Обхват на доставката
  • KTS 590
  • KTS 590 - портове и връзки
  • Обхват на доставката

Диагностичният уред KTS 590 осигурява най-съвременната ECU диагностика за Ethernet базирани автомобилни интерфейси (DoIP - Диагностика през интернет протокол) с функции, които значително ще подобрят продуктивността на вашия сервиз.

С достъп до най-новите измервателни технологии, техниците могат ефективно да тестват и измерват всички сигнали от сензорите и актуаторите и бързо и ефективно да оценяват напрежението, съпротивлението и тока. С този най-модерен диагностичен уред на пазара инвестирате в бъдещето си.

Свързани продукти (3)