Skip to main

Právní informace

I. COPYRIGHT

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek Bosch Group, to je zejména texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Na webových stránkách Bosch Group může být také uveřejněn obsah, který podléhá právům třetích osob. Bosch Group si zajistila souhlas/licenci oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K dalšímu užití ve smyslu příslušných právních předpisů je nutné zajistit si souhlas držitele (vlastníka) daného práva.

II. INFORMACE O PRÁVECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná společnostmi Bosch Group, firemní loga, emblémy a jiné.

Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek Bosch Group se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

Online dispute resolution (ODR)

Informace o urovnání sporu online: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnání sporu online (OS). Tato platforma má být místem pro mimosoudní urovnání sporu, které se týkají smluvních povinností online kupních smluv a online služebních smluv.