Skip to main

Bosch eXchange Opravy na základě reálné hodnoty

Vysoce kvalitní řešení pro opravy odpovídající hodnotě vozidla. Opravy odpovídající hodnotě vozidla jsou stále více žádané, a to nejen u starších vozidel. Jak je toho ale možné dosáhnout bez kompromisů v kvalitě?Bosch eXchange poskytuje odpověď.

Testovací rotor

Vysoká kvalita a spolehlivost

Díky rozsáhlému výměnnému programu od společnosti Bosch se oprava vozidel stává faktorem úspěchu pro autoservisy. Výměnné produkty jsou repasovány podle stejných standardů jako díly pro prvovýbavu a musí projít přísnými funkčními a kvalitativními testy. Tím je zajištěna vysoká kvalita a spolehlivost za nižší ceny při zachování stejné záruky jako v programu nových dílů. Autoservisy tak mohou svým zákazníkům nabízet atraktivní nabídky pro opravy odpovídající hodnotě vozidla.

Skupina BX

Rozsáhlý výměnný program

Program Bosch eXchange se skládá z části sériově repasovaných produktů. Program je doplněn novými díly, abychom tomuto rozsáhlému programu poskytli vysoké pokrytí trhu a schopnost dodávat díly. Proto společnost Bosch poskytuje program aktualizací, který se neustále vyvíjí tak, aby vyhovoval potřebám autoservisů a jejich zákazníků.

Certifikované sériové repasování

Sériové repasování produktů Bosch eXchange se provádí v certifikovaných výrobních závodech. Proto je celý proces průmyslového repasování prováděn podle přísných norem platných pro prvovýbavu. Všechny opotřebitelné díly v repasovaných produktech jsou systematicky vyměňovány za vysoce kvalitními díly schválené společností Bosch. Zbývající komponenty jsou pečlivě kontrolovány, aby bylo zajištěno, že přesně splňují přípustné tolerance. V případě potřeby jsou repasovány nebo nahrazeny novými díly. Tím je zajištěna vysoká kvalita a spolehlivost sériově repasovaných produktů Bosch eXchange.

Proces repasování BX v grafickém znázornění
Proces průmyslového repasování
Díky repasování starých dílů společnost Bosch ušetřila přibližně

3100 tun

různých kovů* v roce 2019.

Převedeno na ekvivalent CO2 odpovídá přibližně 8600 tunám (CO2). To je zhruba množství, které by bylo generováno výrobou nových kovových dílů od nuly. Bylo by potřeba asi 680 000 buků, aby každý rok dokázaly absorbovat tento objem CO2. (* vlastní výpočet, 2019)

Okolní prostředí
Program Bosch eXchange - šetřící surovinové zdroje a šetrný k životnímu prostředí

Odpovědnost a udržitelnost

Cirkulární ekonomika BX

Opětovné použití produktů podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů. Díky opravám vozidel založených na odpovídající hodnotě vozidla s produkty Bosch eXchange a s tím souvisejícímu vracení starých dílů autoservisy společně se společností Bosch významně přispívají k cirkulární ekonomice.

Kromě programu Bosch eXchange, společnost Bosch nabízí 1:1 Repasování pro klasické produkty a také jako Opravárenský servis pro elektronické komponenty ve vozidle a kolem něj.

Výhody

Vynikající poměr ceny a výkonu

S cenovou výhodou až 30 % oproti srovnatelným produktům v programu nových náhradních dílů jsou produkty Bosch eXchange optimálním řešením pro opravy vozidel odpovídající jejich hodnotě - a to vše se stejnými záručními podmínkami.

Snadné vracení starých dílů

Bosch eXchange spoléhá na vynikající kvalitu – jak u výměnných dílů, tak u procesu zpětného vracení starých dílů. Služba vrácení starých dílů CoremanNet zajišťuje bezproblémovou, snadnou a rychlou manipulaci se starými díly – včetně transparentního připsání hodnoty zálohy.

www.coremannet.com

Brožura Poháněno příležitostí

Bosch eXchange

Řešení odpovídající hodnotě vozidla