Skip to main

Tiráž

Poskytovateľ a zodpovedný za tieto webové stránky

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Radlická 350/107d, Praha 5, 158 00

IC: 43872247

Mená osôb oprávnených na zastupovanie: Milan Šlachta

Zápis v obchodnom registri: C 5483 vedená pri Mestskom súde v Prahe

Kontakty:

Tel. +420 261 300 101
E-mail: kontakt@cz.bosch.com

Povaha uverejňovaných informácií na webových stránkach Bosch Group

Táto webová stránka má čisto informatívny charakter. Na základe informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach nemožno uplatňovať žiadne právne nároky.

Odkaz na platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nezapájame sa do mimosúdnych riešení sporov pred spotrebiteľskými rozhodcovskými subjektmi.