Skip to main

Bosch Connected Repair

Vďaka Bosch Connected Repair môžu autoservisy prepojiť rôzne testovacie zariadenia. Služby možno so zákazníkom definovať na recepcii a okamžite ich automaticky preniesť do prístroja v dielni. Inteligentná identifikácia vozidla prebieha iba raz. To šetrí čas vašich technikov a znižuje riziko chýb. Všetky pracovné kroky sú digitálne zaznamenávané, čo zefektívňuje dielenské procesy a umožňuje vašim zamestnancom zistiť aktuálny stav každého servisného zásahu v systéme. Táto sieť znamená, že nič nestojí v ceste hladkému pracovnému výkonu.

Connected repair
Vizuál Connected repair

Buďte efektívnejší a ziskovejší vďaka systému Bosch Connected Repair, ktorý digitálne prepája servisné vybavenie, dáta o vozidlách, technikov a pracovníkov obsluhujúcich zákazníkov s cieľom zdieľať informácie o službách a opravách.

Bosch Connected Repair spája testovacie zariadenie a príjem vozidiel pre rýchlejšie dielenské procesy. Servisné úkony sú definované priamo pri príjme zákazníkov a sú priamo odovzdávané do zariadení v celej dielne, kde môžu technici vykonávať svoje úlohy rýchlejšie a efektívnejšie. Identifikácia vozidla sa vykonáva iba raz a technici sa môžu sústrediť na svoje úlohy. Všetky výsledky a dokonca aj obrázky sú elektronicky dokumentované a uložené na lokálne nainštalovanom serveri.

Všetci pripojení pracovníci môžu bez problémov a súčasne vidieť živý plán autoservisu a okamžitý stav každej zákazky.

Použitie služby Bosch Connected Repair bude znamenať, že budete tráviť menej času s každým vozidlom, čo umožní každodenne poskytovať v autoservise viac služieb a inšpekcií.

Ďalšie informácie

Testovacie video

YouTube
Video nie je možné zobraziť bez vášho súhlasu.

Video: Bosch Connected Repair (CoRe) je softvér, ktorý spája dielenské vybavenie, údaje o vozidle a opravách.

  • Inteligentná identifikácia vozidla pre všetky pripojené zariadenia: šetrite čas a znížte počet chýb
  • Jednoduchý prístup k predošlým výsledkom testu: pre rýchlejšie a úplnejšie zobrazenie histórie servisu a údržby vozidla
  • Vrátane fotografií v správach: pre lepší a transparentnejší dialóg so zákazníkmi vedúci k vyššej spokojnosti a lojalite zákazníkov
  • Na každej pracovnej stanici je k dispozícii kompletná pracovná karta: okamžite jasne viditeľný stav vozidla
  • Digitálna integrácia do procesov autoservisu: pre zlepšenie efektivity autoservisu
Brožúra (PDF)