Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Bosch Automotive Aftermarket Polska

Nota prawna

Dla użytkowników stron internetowych Grupy Bosch

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika, dźwięk, animacje i filmy, jak również układ na stronach internetowych Bosch są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Zawartość tych stron internetowych nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych. Ponadto niektóre witryny firmy Bosch zawierają obrazy, które podlegają prawom autorskim stron trzecich.

Informacje o znakach towarowych

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronach internetowych Bosch są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek Bosch, tabliczek znamionowych, logo firmowych i emblematów Bosch. Marki i elementy projektu użyte na naszych stronach stanowią własność intelektualną firmy Robert Bosch GmbH, Niemcy.

Informacje o gwarancji

Ta strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować dokładności lub poprawności zawartych informacji. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej jest wyłączona, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub w wyniku rażącego zaniedbania firmy Bosch.

Informacje o licencji

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej Bosch, taka jak: patenty, znaki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na korzystanie z własności intelektualnej firm należących do Grupy Bosch (Bosch) lub stron trzecich.

Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów (ODR): Komisja Europejska oferuje platformę internetowego rozwiązywania sporów. Platforma ta ma na celu ułatwienie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umów kupna-sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych przez Internet.
Platforma ta jest dostępna pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.
Nie angażujemy się w pozasądowe ugody przed organami arbitrażu konsumenckiego.