Skip to main

Serwisowanie sprzętu Usługa wymiany i naprawy

Skorzystaj z usług serwisowania oferowanych przez firmę Bosch, aby zwiększyć trwałość sprzętu warsztatowego i zminimalizować przestoje. Korzystaj z najwyższego standardu obsługi posprzedażowej sprzętu Bosch dzięki usługom serwisowania sprzętu Bosch - od zainstalowania przez cały wydłużony okres eksploatacji.

Instalacja, uruchomienie i szkolenie

Instalacja, uruchomienie i szkolenie

Po zainstalowaniu nowego sprzętu w warsztacie przez przeszkolonego serwisanta Bosch, dokona on uruchamiania, wykonując serię testów, aby upewnić się, że sprzęt jest w pełni sprawny i gotowy do użycia.

Po dokładnym przeszkoleniu poznasz różne tryby pracy i konfiguracje oraz sposób obsługi sprzętu.

Naprawa i serwisowanie

Naprawa i serwisowanie

Efektywne i terminowe przeglądy okresowe warsztatowego sprzętu do diagnozowania jest podstawowym zadaniem usługi serwisowania w terenie Bosch, co pozwala ograniczyć przestoje. Wizyt w celu naprawy i przeglądu sprzętu dokonuje zespół profesjonalnych, wykwalifikowanych serwisantów Bosch, którzy koncentrują się szczególnie na poznaniu stanu produktu.

Aby zapobiec awariom sprzętu i uniknąć ewentualnych napraw, serwisanci Bosch przeprowadzą dokładne kontrole, zgodnie ze standardami Bosch i wymogami prawnymi. Wymienią również wszelkie zużyte części, aby zapewnić niezawodną i ciągłą pracę - korzystasz ze swojego sprzętu przez długi czas i skupiasz się na swojej pracy.

Jeśli sprzęt wymaga natychmiastowej naprawy, pracownicy serwisu Bosch przeprowadzą oględziny na miejscu i przedstawią szczegółowy plan naprawy.